Топ вести
04.10.2022 - След преизчисленията от 1 октомври увеличена сума от пенсии и добавки щe получат над 894 хиляди пенсионери
04.10.2022 - 55-годишен мъж e загинал, а две жени все още се издирват след взрива в завод „Арсенал“
04.10.2022 - Новият световен шампион по умствена скоростна математика за деца до 12 години е ученик от София
04.10.2022 - Община Видин проведе обсъждания на важни нормативни документи
04.10.2022 - Yettel дава отстъпка до 200 лв. за ново устройство при рециклиране на старо
04.10.2022 - Сдружение „Активно общество“ провежда дискусии с ученици от Видин и Брегово за зависимостите
04.10.2022 - Панаир на спорта се провежда във Видин
04.10.2022 - Шофьорка, употребила наркотични вещества, е задържана в полицейския арест на РУ Лом за 24 часа
04.10.2022 - Конкурентоспособност и иновации за българските предприятия с програма за 1.49 млрд. евро
04.10.2022 - 29-годишен от Бойница шофирал на амфетамин и канабис е задържан за 24 часа
Сдружение „Активно общество“ продължава с обученията на педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда

Сдружение „Активно общество“ продължава с обученията на педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда

Темата на обученията е „Психо-социална работа с деца и младежи в мултикултурна среда“

По темата вече са обучени 100 педагогически специалисти от ДГ „Русалка“ – гр. Видин, СУ „Св. Св. Кирил и Методий – гр. Брегово, СУ „Христо Ботев“ – село Арчар, ПГХЗ „Дмитрий Менделеев“, СУ „Димитър Маринов“- гр. Лом, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“- село Ковачица. Обученията на място продължават и през месец март. В края на месеца стартират и изнесените обучения по друга идентифицирана в рамките на проучването тема за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда. Обученията се водят от Петко Петков, доктор по социология и Кирил Кунчев,  психолог с дългогодишен опит.

Кирил Кунчев сподели някои свои впечатления и изводи от проведените до момента обучения. Той посочи, че избраният метод на провеждане тренингът и организираната практическа работа е най- ефективен за усвояването на знания, развитието на умения и способности, натрупването на опит чрез преживяване и формиране на навици. В непосредствената работа по проекта се установи, че действително този подход се приема с най-малко съпротиви от обучаемите. Той е достъпен и осигурява директно включване на участниците в действие, активизира цялата познавателна сфера, като поставя акцент върху усвояване на информацията.

В хода на самото обучение се констатираха факти, доказващи нуждата от ново разбиране за същността на междуетническите конфликти, на техните източници и потребността от усвояване на нови подходи за разрешаването им, като се започне от една своеобразна супервизия, коментира още Кунчев.

Програмата е разработена така, че да позволи проследяване дали са настъпили промени в нагласите на обучаемите и дали и в каква степен обучението е помогнало за преодоляване и справяне със негативни стереотипи и предразсъдъци.

„В този контекст беше представена наложилата се през последните години техника „Форум-театър“. Това е един изключително ефективен инструмент, който създава уникална среда за взаимодействие между участниците в училищния живот – ученици, учители,  родители. Поставя ги в нестандартни условия, които позволяват да бъдат търсени, предлагани и намерени алтернативни решения за всеки един „крещящ“ за разрешаване конфликт. Това е метод, който въвлича заинтересованите лица в активност, като позволява на всеки да преживее състоянието на другия и да предложи конструктивно решение, като го екстраполира поведенчески на сцена. Основно достойнство на методът е, че той играе ролята на своеобразен посредник между конфликтуващите страни, т.е. поставя проблемите по един „мек“, „нестандартен“ и неочакван за участниците начин и същевременно най- учтиво, без да налага нечие мнение, оценка или решение, предлага на всички да се включат за тяхното разрешаване.“

Кунчев посочи и друг важен извод от обучението, който засяга някои системни проблеми, които съпровождат работата на учителите, образователните медиатори и директорите. „Един от тези проблеми, който продължава да съпровожда образователния процес и пряката работа на педагогическите специалисти е липсата на гъвкавост в програмите в частта приобщаване, интегриране на децата от други етноси, т.е. създаването на действително помагаща и подкрепяща процеса на приобщаване мултикултурна среда.“

Силно се надявам темата да продължи да стои в дневния ред на други проектни идеи и обучения. Тя е значима, своевременна и съразмерна на актуалните потребности на целия възпитателен и образователен процес в българското училище, сподели още Кунчев.

Проект „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти от Област Видин и Област Монтана за работа в мултикултурна среда“ се изпълнява от Сдружение „Активно общество“ в партньорство с ДГ „Русалка“ – гр. Видин, ДГ „Зора“- град Монтана, СУ „Св. Св. Кирил и Методий – гр. Брегово, СУ „Христо Ботев“ – село Арчар, ПГХЗ „Дмитрий Менделеев“, СУ „Димитър Маринов“- гр. Лом, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“- село Ковачица.

Проектът се финансира по договор №BG05M2OP001-3.017-0041-C01/11.12.2020г. от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder