Общинският съвет гласува разпределението на финансови средства за общо 17 спортни клубове

Общинският съвет гласува разпределението на финансови средства за общо 17 спортни клубове

Сумата, заложена в бюджета на Община Видин за 2022 г. за подпомагане на дейността на спортните клубове, е в размер на 200 000 лв. Как да бъдат разпределени тези пари, бе обсъдено на заседание на Общинската експертна комисия за спорт, назначена със заповед на кмета д-р Цветан Ценков.

На базата на определените критерии от Наредбата за условията, реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическо възпитание и спортно-туристическа дейност в Община Видин, приета с решение №63 на Общински съвет – Видин, взето с протокол №7 от 15.06.2020 г. Комисията разглежда и извършва подбор на спортните клубове, подали заявления за отпускане на финансова помощ от Общината. И излиза с решение да се подпомогнат всички клубове, които отговарят на изискванията в Закона за физическото възпитание и спорт и на Наредбата, защото въпреки епидемичната обстановка в страната, те продължават участието си в държавни шампионати, европейски и световни първенства и постигат успехи.

След разглеждане на постъпилите заявления и обстойно обсъждане на постигнатите резултати за предходната година, Комисията решава и предлага на Общински съвет – Видин да бъдат гласувани субсидии за клубовете с излязла регистрация към датата за заседанието.

Дебат в залата на местния парламент предизвика предложението относно даване на съгласие на кмета на Община Видин за подаване на документи пред министъра на транспорта и съобщенията за предоставяне на концесия на пристанище за обществен транспорт – Пристанище Видин – Център (пътнически терминал), публична държавна собственост, както и за възлагане за изготвяне на документи за създаване и регистриране на търговско дружество със сто процента общинско участие, което да управлява пристанищни услуги и съпътстващи дейности.

Тази точка да бъде върната за прецизиране поискаха общински съветници, като най-общо аргументите бяха, че няма икономическа обосновка и конкретика относно създаването на публично-частно партньорство, но това бе отхвърлено. „Много ясно е, че става въпрос само за даване на съгласие и да пристъпим към действия, с които, спазвайки законовите изисквания, може да се стигне до концесиониране“ – заяви кметът д-р Цветан Ценков. Той обясни, че в момента Общината притежава сградата на Речна гара, но не притежава нищо останало. И каза, че Видин наистина има огромна нужда да си стопанисва брега, да поддържа околното пространство, да взима таксите от спиращите кораби и яхти, като се надява през следващите години те да стават все повече. Д-р Ценков изрази недоумение „какво е това неистово желание вечно да сме опозиция на нещо“, като даде пример и с реакциите относно синята зона и дейностите по почистване, въпреки че всички виждат в момента добрия ред и добрите резултати от работата. Той призова съветниците да бъдат по-конструктивни: „Нека се погрижим за нашето родно място. Естествено, че концесията ще бъде публично-частна. Нямаме воден транспорт по Дунав в българския участък. Нека поемем инициатива, нали сме обществено отговорни хора. Става въпрос да се даде право на Община Видин и на кмета да се придвижат процедурите, тепърва ще се правят тези дружества, ще се търсят партньори и ще се влезе в работен режим с Министерството на транспорта“.

Намеренията за създаване на общинското дружество са продиктувани и от необходимостта за свързване на туристическия поток от круизните кораби, които акостират в пристанището, с  историческите забележителности на града и региона.

Предложението не бе подкрепено, тъй като събра с един глас по-малко от необходимия брой.

На заседанието бяха одобрени предложенията относно захранване на банкова извънбюджетна сметка по два проекта – „Устойчиво развитие на услугите за социално включване в община Видин” (в изпълнение на договор, сключен с Министерството на труда и социалната политика по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.) и „Патронажна грижа + Компонет 2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Гласувано бе и определянето на критерии за подбор на студенти, записани в първи курс във видинския филиал на Русенския университет „Ангел Кънчев“, които да получат финансова помощ от Община Видин за изплащане на семестриална такса за първия семестър на академичната 2022/2023 година. За поредна година Общината продължава инициативата да подпомага финансово 10 студенти.

След гласуването на 9-та точка от дневния ред редовното заседание беше прекратено поради липса на кворум. Председателят на Общинския съвет Генади Велков обяви, че работата ще продължи на 30 май (понеделник), от 9:00 ч.

 

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder