Топ вести
02.12.2022 - Пожар в комин на жилищен блок в к-с „Панония“
02.12.2022 - Когато орехите и сушените смокини срещнат шарана за Никулден
01.12.2022 - Стартира приемът на документи за доказване на реализация по обвързаната подкрепа за плодове и зеленчуци
01.12.2022 - АЕЦ „Козлодуй“ регистрира пропуск на топлоносител в шести блок
01.12.2022 - Осъдиха възможности за облекчаване на тежкотоварния трафик в посока изход към Румъния
01.12.2022 - Правителството осигури подкрепа за още около 50 000 домакинства с нова еднократна помощ за отопление от 300 лв.
01.12.2022 - Агенция „Митници“ отчита 1227.2 млн. лв. приходи за октомври 2022 г.
01.12.2022 - Неправоспособен водач предизвика катастрофа на пътя между Мизия  и Оряхово
01.12.2022 - Проф. Стоянович предложи да бъде кръстена улица на цар Фердинанд в Монтана
01.12.2022 - Установиха 6.5 кубика дърва без контролна горска марка в Арчар
Община Видин проведе обсъждания на важни нормативни документи

Община Видин проведе обсъждания на важни нормативни документи

Проведените обществени обсъждания са на Наредба на Общински съвет – Видин за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Общината и План-сметка за извършване на дейностите по предоставяне на услугите по събиране, транспортиране, третиране в съоръжения и инсталации на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в Община Видин през 2023 г.

Обществени обсъждания на проекта на Наредба на Общински съвет – Видин за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Видин и на проекта на План-сметка за чистота за 2023 година се проведоха днес. Те се състояха в залата на Общинския съвет, в присъствието на общински служители, граждани и представители на медиите. Проектите са публикувани на интернет страницата на Община Видин, където в законоустановения едномесечен срок всички заинтересовани лица са имали възможност да се запознаят с тях и да дадат предложения и становища.

Първото за деня обществено обсъждане бе във връзка с приемането на нова Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. „Това е тема, която касае всички граждани, защото над 70% от услугите се предлагат от Общината. Така че е важно да заявим нашите намерения и да спазим всички нормативни изисквания, за да може тази наредба да стане факт“, подчерта заместник-кметът Цветомира Илиева, която откри събитието.

Александра Рачева, началник на отдел „Правно-нормативно обслужване“ и главен юрисконсулт на Общината, обясни, че приемането на изцяло нова наредба се налага заради подаден протест от Окръжна прокуратура – Видин, по който е образувано дело в Административния съд. Друг мотив е промяната в икономическите условия – многократното увеличение на цената на труда и материалите, които се ползват при предоставяне на услугите, е предпоставка за актуализиране размера на дължимите суми по предоставяните от Община Видин услуги. Проектът е изготвен съвместно с всички ръководители и началници на звена и отдели в общинската администрация, както и с директорите на общински предприятия, обясни Рачева. Тя посочи, че с него се цели също така прецизиране на определени разпоредби, както и постигане на съответствие и избягване на противоречия с нормите на Закона за местните данъци и такси. Това е необходимо, тъй като действащата в момента наредба е приета още през 2005 година.

„Предлаганите такси не са самоволно определени. Има методика, по която се изчисляват – цената им е формирана по сложна формула, която взима под внимание преките и непреките разходи. Реално крайната цена е сборът от тези преки и непреки разходи, като тя не трябва да надвишава техния общ размер, с  което ние сме се съобразили“, подчерта заместник-кметът Илиева.

Второто проведено днес обществено обсъждане бе на проекта на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Общината. То също бе ръководено от Цветомира Илиева, която благодари на всички, присъстващи при дискутирането на важната тема.

В детайли проекта представи началникът на отдел „Местни данъци и такси“ Лидия Капитанова. Тя заяви, че предлаганите промени целят увеличаване на постъпленията от собствени приходи и формиране на по-голям финансов ресурс, с който Община Видин да има реална възможност да работи по-гъвкаво за удовлетворяване очакванията на гражданите и бизнеса. Повечето местни данъци не са актуализирани от 2008 година – за този период има огромна инфлация, в размер на 100% към 2022 г. Основна част от инвестициите, направени от Общината до настоящия момент, са с външно финансиране, което обаче в бъдеще ще бъде ограничено. В същото време изискванията от страна на граждани и фирми относно местната инфраструктура и други проблеми в града, както и една голяма част от нуждите на селата в пъти надхвърлят това, което Общината може да си позволи с досега формирания собствен приход, посочи началникът на отдел „Местни данъци и такси“. Лидия Капитанова подробно разясни предлаганите актуализации на размера на данъка за недвижими имоти, данък МПС, както и на данъците за товарни автомобили над 3,5 т и за придобиване на имущество.

„Очакваните резултати след приемането на проекта за изменение на наредбата са увеличение на собствените приходи на Община Видин в размер на около 1 224 564 лв. По този начин ще се даде възможност Общината да работи активно за удовлетворяване очакванията на гражданите и бизнеса“, отбеляза заместник-кметът. Тези средства могат да се вложат за подобряване на инфраструктурата в град Видин и по-малките населени места в Общината, за изпълнение на социалната, културната и образователната политика, за съфинансиране на проекти по различните програми и не на последно място – за покриване на санкции, наложени по реализирани в предходни мандати проекти и за изплащане на поети в минали периоди дългосрочни заеми, обобщи Илиева.

Последното организирано днес обсъждане бе на проекта на План-сметка за извършване на дейностите по предоставяне на услугите по събиране, транспортиране, третиране в съоръжения и инсталации на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в Община Видин през 2023 г. В детайли предложението разясни Виолета Георгиева, главен експерт „Екология, озеленяване и биоразнообразие“. На разположение да отговаря на евентуални въпроси бе и началникът на отдел „Устройство на територията“ в Общината инж. Румен Лилов.

План-сметката за чистота включва разходи за събиране и транспортиране на битови отпадъци, за третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, както и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места в общината. Виолета Георгиева съобщи, че предвидените средства за извършване на тези услуги са 7 040 768 лева. Спрямо 2022 г. има увеличение с 226 250 лв., което се дължи на повишаването на минималната работна заплата и драстичното поскъпване на горивата, ел. енергията, услугите и материалите, както и от необходимостта да се заложат средства за закупуване на нови съдове за отпадъци, които са в размер на 144 000 лв. Предлага се размерът на такса битови отпадъци за 2023 г. за жилищни имоти на физически и юридически лица да се увеличи на 4,00 промила върху данъчната оценка на имота, за нежилищните имоти на физически и юридически лица размерът остава непроменен.

Директорът на Общинско предприятие „Чистота, озеленяване и благоустройство“ Емилиян Евтимов подкрепи изготвената план-сметка за чистота за 2023 г. Според него, предлаганите параметри ще дадат възможност през следващата година значително да се повиши качеството на предоставяните услуги.

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder