Обществено обсъждане за минералните извори в село Градец

Обществено обсъждане за минералните извори в село Градец

Предмет на обсъждането бе изменение на Общия устройствен план на Община Видин в обхвата на поземлен имот по кадастралната карта на село Градец, в рамките на който се намират минералните находища. Предназначението на територията трябва да се промени от „обработваеми земеделски земи“ в „предимно производствени дейности“. Това се налага, за да може Община Видин да предприеме действия по сондаж и извеждане на водата.

На публичното обсъждане, което се проведе в залата на Общински съвет – Видин, присъстваха секретарят на Общината Емилиян Енчев, началникът на отдел „Устройство на територията“ инж. Румен Лилов, инж. Виолета Георгиева – гл. експерт „Екология, озеленяване и биоразнообразие“, арх. Митко Славчев, който е част от проектантския екип, общински съветници, кметът на село Градец Илия Томов и жители на населеното място.

Архитект Митко Славчев подробно обясни това, което Общината е свършила до момента и какво предстои. Изменението на плана ще бъде внесено за гласуване на заседание на Общински съвет – Видин, след което се чака решение на Министерството на земеделието, с което се променя кадастралната карта и предназначението на територията, в която се намира минералното находище. Следва изработване на подробен устройствен план, с който се предвижда самото застрояване. Ще бъдат направени лабораторни изследвания, които ще покажат дали водата е годна за пиене и дали ще може да бъде бутилирана.

Инж. Румен Лилов допълни, че през 2020 година Общината е получила балнеоложка оценка от Министерството на здравеопазването за трите минерални извора във Видин, Сланотрън и Градец. Тя е на база на лабораторни изследвания, които са правени отдавна, конкретно за село Градец – през 60-те години на миналия век.

Документацията за издаване на разрешителни за водовземане от трите находища е подадена в Басейнова дирекция „Дунавски район“, като за Градец се изисква и документ за преобразуване на предназначението. След това предстои най-трудната част – намирането на средства за сондажи, за което ще са необходими по около 3 милиона лева на сондаж, т.е. общо 9 милиона лева. Ако средствата за тази цел бъдат осигурени, ще се пристъпи към самото сондиране. Тогава ще бъдат извършени нови лабораторни изследвания. От анализа на водата зависи дали тя ще бъде ползвана за бутилиране или за балнеология. При наличие на агресивни съставки, ще се търсят начини за изграждане на пречиствателна станция, каза още инж. Лилов.

Кметът на Градец Илия Томов изтъкна значимостта на минералните води за развитието на целия Видински регион. Той изказа своите благодарности за усилията на Община Видин и най-вече на кмета д-р Цветан Ценков да се търсят възможности за използване на това природно богатство.

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

Close
error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder