Топ вести
НС прие на второ четене промени в Закона за медиацията и в Гражданския процесуален кодекс

НС прие на второ четене промени в Закона за медиацията и в Гражданския процесуален кодекс

С приетите на второ четене промени в Закона за медиацията се урежда и съдебна медиация по висящи съдебни дела. Законопроектът е внесен от Министерския съвет и е включен в Националния план за възстановяване и устойчивост.

В случаите и при условията, предвидени в закона, съдът задължава страните по висящо съдебно дело да участват в първа среща в процедура по медиация, която се осъществява в съдебен център по медиация. Страните могат да участват в процедура по медиация само веднъж в производство.

С промени в Гражданския процесуален кодекс парламентът прие разноските в процедура по медиация да се плащат от бюджета на съда, като съдът е задължил страните да участват в първа среща. Страната, отказала да участва лично или чрез пълномощник в срещата, дължи таксите и разноските по делото.

Съдът може да задължи страните да участват в процедура по медиация, когато е отправено искане за развод по Семейния кодекс; разрешаване на спорове относно упражняването на родителските права, местоживеенето на детето, личните отношения с детето и издръжката му; изменение на мерките, свързани с упражняването на родителските права и др. Законът влиза в сила от 1 юли 2024 г.

Промените в Гражданския процесуален кодекс целят разтоварване на съдилищата. Предвижда се всички процесуални действия в заповедното производство, включително издаването на заповед за изпълнение и изпълнителен лист, да се извършват в електронна форма, като подаването на заявленията и приложенията към тях ще се осъществява чрез електронен формуляр, достъпен в Единния портал за електронно правосъдие. Заявителят и длъжникът може да извършват процесуални действия и писмено на хартиен носител.

С преходните и заключителни разпоредби на промените в ГПК депутатите промениха и Закона за съдебната власт (ЗСВ). Беше прието, че заявленията за издаване на заповед за изпълнение се разпределят централизирано на принципа на случайния подбор между всички районни съдии в страната. Разпоредбите свързани със заповедното производство влизат в сила от 1 юли 2024 г.

Сподели в социалните мрежи:
Тагове:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder