Топ вести
05.12.2023 - Делът на функционално неграмотните 15-годишни ученици в областите четивна грамотност и математика вече надхвърля 50%
05.12.2023 - Споразумение за екопроектиране на стоките с цел многократна употреба и рециклиране
05.12.2023 - Собственици на малък бизнес бяха удостоени с почетна значка на община Монтана
05.12.2023 - Заключителна пресконференция по проекта за реставрация и адаптация на Видинската синагога в туристически обект
05.12.2023 - Мъж нападна служител на пожарната в Замфирово
05.12.2023 - Лозина Николова обжалва прекратяване на пълномощията ѝ на общински съветник във Видин
05.12.2023 - През ноември 2023 г. приходите изпревариха разходите и бюджетният дефицит падна до 0,6% от БВП
05.12.2023 - Над 221 млн. лв. ще бъдат вложени за саниране и внедряване на мерки за енергийна ефективност в административни сгради в страната
05.12.2023 - Запалиха светлините на елхата в Кула
05.12.2023 - ПРЕЗ 2024 „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВИДИН” ЕООД ЩЕ ОСИГУРИ НА СВОИТЕ СЪГРАЖДАНИ ПО-КАЧЕСТВЕНО И БЕЗПРОБЛЕМНО ПОСТОЯННО ВОДОСНАБДЯВАНЕ
Отчетоха резултатите по проект „Устойчиво развитие на услугите за социално включване в Община Видин“

Отчетоха резултатите по проект „Устойчиво развитие на услугите за социално включване в Община Видин“

Заключителната пресконференция по проекта се проведе в Общностен център, град Видин. Събитието бе открито от Цветомира Илиева, временно изпълняваща длъжността кмет на Община Видин. Тя подчерта, че направеното по проекта показва, че ползата от него е безспорна и той отваря една нова врата, защото той ще продължи под малко по-друга форма. Илиева даде думата на Росица Димитрова, ръководител на Общностен център, гр. Видин, който предоставя услугите по проекта.

Димитрова припомни, че проектът е стартирал на 1.07.2016 г., а целевите групи са деца в риск (0-7 години). Тя представи подробно конкретните резултати, постигнати по различните дейности в процеса на работа в продължение на 7 години. Една от тях е „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания“, като целта е успешната интеграция на тези деца в 1 клас в масовите училища. В тази връзка са изготвени индивидуални програми за всяко едно дете и от услугата се възползват 22 деца с увреждания.

Друга дейност е „Формиране и развитие на родителски умения, семейно консултиране и подкрепа“, насочена към бъдещи родители или такива на деца от 0 до 3 години и деца от 3 до 7 години. По нея са ангажирани специалисти-консултанти и в резултат на тяхната работа са проведени ежемесечни индивидуални и групови консултации, от които са се възползвали 398 потребители.

В рамките на дейност „Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията“ са проведени прегледи и диагностика на психомоторното развитие на децата, консултации и здравно обучение на родителите, които имат такава необходимост, като са обхванати 958 деца.

По дейност „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище“ са организирани са летни групи/училища с цел оказване на подкрепа на децата, на които им предстои постъпване в първи клас. Проведени са и еднодневни екскурзии до исторически забележителности в град Видин.

„В резултат на екипната работа през тези 7 години се създадоха условия за подкрепа към родителите на деца в ранна възраст за сигурна грижа в семейна среда, повишаване и подобряване на условията за социално включване на децата от изолирани общности чрез създаване на достъп до услуги за деца и семейства, подобряване на взаимодействието между здравната, образователната и социалната среда“ – каза в заключение Росица Димитрова и благодари на ръководния състав и Управляващия орган за подкрепата, както и на колегите от екипа по проекта за добре свършената работа.

Проект № BG05М9ОP001-2.004-0031-C01 „Устойчиво развитие на услугите за социално включване в община Видин“ се изпълнява по процедура „Услуги за ранно детско развитие“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder