Заключителна пресконференция по проекта за реставрация и адаптация на Видинската синагога в туристически обект

Заключителна пресконференция по проекта за реставрация и адаптация на Видинската синагога в туристически обект

Общата стойност на проекта е 10 086 374,54 лв.

 

Събитието по повод приключването на проект „Реставрация и адаптация на Синагога – Видин в туристически обект „Културен център „Жул Паскин“, се проведе в залата на Общинския съвет. На него присъстваха Десислава Тодорова – заместник-кмет по европейски политики и инвестиции и експерт „Мониторинг“ в екипа на проекта, Десислава Евгениева – главен архитект на Община Видин и ръководител на проекта, членовете на екипа, представители на културни институции, на еврейската общност във Видин, на медии, граждани.

„Много дейности са реализирани в хода на изпълнение на проекта, много труд и усилия са вложени до появата на новата забележителност, която е паметник на културата от национално значение. И културният център вече е част от туристическия комплекс на Видин и посреща своите първи туристи“ – с тези думи Цецка Цокова, експерт „Туристически и културни събития“ откри пресконференцията, след което даде думата на Десислава Тодорова да сподели своите впечатления от извършената работа.

Заместник-кметът заяви, че за нея е било истинско удоволствие да бъде част от екипа за управление на един от най-мащабните инфраструктурни проекти на Община Видин в сферата на туризма. „Чрез възстановяването на сградата на Синагогата и превръщането й в Културен център „Жул Паскин“ Община Видин ще разгърне мащабната си инициатива за създаване на туристически комплекс от исторически забележителности“ – каза Тодорова. Тя изрази своята благодарност към изпълнителя ДЗЗД „ПАСКЕН 2020“, към проектантския екип и експертите от Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“, както и към финансовия посредник в лицето на Регионален фонд за градско развитие АД за успешното изпълнение на проекта. Заместник-кметът сподели още, че опити за възстановяване на сградата на Синагогата са правени през годините, но без успех. „Благодарение на финансовата подкрепа на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, Културен център „Жул Паскин“ вече е факт. Виждам тук представители на еврейската общност, на които също искам да изкажа от името на Община Видин, както и от името на гражданите благодарност за това, че ни дариха този обект, че ни подкрепяха морално през цялото време, а също и на Държавен архив – Видин. Така обединихме усилия и смятам, че те се увенчаха с изключителен успех, защото Културният център е обект, с който може да се гордее не само Видин, но и цяла България, той е на международно ниво“ – заяви Десислава Тодорова.

„Основната дейност по проекта е изпълнението на инженеринг за обект „Реставрация и консервация на Еврейска синагога и реконструкция и адаптация за „Културен център „Жул Паскин“ и изграждане на обслужваща сграда“ – отбеляза арх. Десислава Евгениева. Извършени са строително-монтажни и консервационно-реставрационни работи за основната сграда на Синагогата, околното пространство. Изградена е обслужваща сграда, която изпълнява функциите на информационен център и кафене. Обектът е въведен в експлоатация на 4.09.2023 г., след съгласуване с Министерството на културата и Националния институт за недвижимо културно наследство.

Във връзка с популяризирането на културния център е изработена визуална идентичност, създаден е уебсайт, изработени са рекламни и информационни материали, включително и видеоклип, изградени са канали в социалните мрежи и други дейности, обединени в обща кампания, свързана с пускането в експлоатация на туристическия обект.

Проект „Реставрация и адаптация на Синагога – Видин в туристически обект „Културен център „Жул Паскин“ е финансиран по приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“, процедура на директно предоставяне „Развитие на туристически атракции“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-6.002-0001-C01 и с комбинирана подкрепа от финансов инструмент – Договор за инвестиционен кредит, сключен с „Регионален фонд за градско развитие” АД и „Банка ДСК” АД.

Общата стойност на проекта е 10 086 374,54 лв., от които 8 571 374,54 лв. са безвъзмездна финансова помощ, 1 500 000,00 лв. са финансов инструмент  и 15 000,00 лв. са собствено финансиране.

Срокът за изпълнение на проекта е 30 месеца (29.12.2020 г. – 26.10.2023 г., с период на прекъсване от 27.04.2022 г. до 25.08.2022 г).

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder