Наближава крайният срок за плащане на местните данъци и такси

Наближава крайният срок за плащане на местните данъци и такси

Община Белоградчик напомня, че съгласно Закона за местните данъци и такси, на 31 октомври изтича крайният срок за плащане на данък недвижими имоти, такса битови отпадъци, данък превозни средства и патентен данък.

Плащането може да стане в брой на касите на Центъра за услуги и информация в сградата на общината или с банков превод по следната сметка:

IBAN: BG65IABG74968400270200

BIC code: IABGBGSF

Интърнешънъл асет банк АД , клон Видин, офис Белоградчик.

Кодове за вид плащане:

– Данък върху превозни средства – 442300;

– Данък върху недвижими имоти – 442100;

– Такса за битови отпадъци – 442400;

– Патенен данък – 441400,

както и в кметските наместничества на населените места от общината за съоветното населено място.

За улеснение на гражданите, които живеят извън територията на общината, задълженията могат да се плащат лесно, евтино и бързо, без да е необходимо пътуване до Белоградчик.

Това става на всяка една от касите на ИЗИПЕЙ /Easypay/в България и по интерент чрез

сайта ИПЕЙ /Epay/. Плащането се извършва само със съобщаване на ЕГН-то на физическите лица или ЕИК – за фирмите.

Друга възможност е плащане в офисите на ОББ или през системата за е-банкиране, като е необходимо само ЕГН и/или ЕИК.

Онлайн проверка на задълженията за МТД към община Белоградчик може да направи всеки на официалния сайт: www.belogradchik.bg

Невнесените в срок данъци и такси се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания и се събират принудително по реда на Данъчно – осигурителния процесуален кодекс.

 

Източник: Пресслужба община Белоградчик

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

Close
error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder