Сметната палата отказа да завери финансовия отчет на Софийския университет

Сметната палата отказа да завери финансовия отчет на Софийския университет

Сметната палата отказа да завери финансовия отчет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за 2014 г.

Годишният финансов отчет на университета не дава вярна и честна представа за неговото финансово състояние и имущество към 31 декември 2014 г., в съответствие с приложимата обща рамка за финансово отчитане, се казва в мотивите на Палатата за отказа.

Установени са некоригирани съществени отклонения, констатирани и при предходни финансови одити на годишните финансови отчети за 2012 г. и за 2013 г., които са заверени и за двете години с „резерви“:

Не е извършена инвентаризация и не е осигурена аналитична отчетност на част от активите на университета в размер на 9 657 479 лв.

Неправилно са отчетени дълготрайни материални активи и не са отразени промените в дяловете на инвестициите на университета в търговски дружества. Липсва информация относно стойностната оценка на тези съучастия към края на 2014 г.

Не са осчетоводени поети ангажименти по сключени договори, действащи към 31.12.2014 г. в размер на 6 545 744 лв. В резултат на одита на Сметната палата това нарушение вече е отстранено.

Одитният доклад и одитното станови ще бъдат изпратени на Комисията по образование и наука и на Комисията по бюджет и финанси към 43-то Народно събрание, на министъра на финансите и на министъра на образованието и науката).

 

Източник: offnews.bg

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

Close
error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder