В малките населени места ще има мобилни аптеки

В малките населени места ще има мобилни аптеки

Там, където няма аптеки, аптеката-майка в същата област ще открива мобилна аптека – примерно два пъти или три пъти седмично по 4 часа.
В тези мобилни аптеки ще работи помощник-фармацевт или магистър-фармацевт, каза по БНР заместник-министърът на здравеопазването д-р Бойко Пенков.

Мобилни аптеки ще може да бъдат откривани в населени места, в които липсват аптеки. Това се предлага в законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Законопроектът е публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на Министерството на здравеопазването.

В мотивите за изменението на закона е посочено, че това е мярка за подобряване на достъпа на пациентите до лекарствени продукти. Според проекта, такива аптеки ще могат да се ръководят от магистър-фармацевт с по-малко от изискуемия стаж.

За да се разкрие мобилна аптека, когато вече има една такава, ще е необходимо становището на Експертния съвет по търговията на дребно и становището на директора на Изпълнителната агенция по лекарствата.

За първи път се дава възможност държавата и общината да могат да разкриват мобилни аптеки. Това няма да пречи на частната инициатива да разкрива нови аптеки, независимо от становището на Експертния съвет„, каза още Пенков.

В местата без денонощни аптеки ще се задължават съществуващите аптеки да се редуват на ротационен принцип. Ако не го правят, ще понесат „солени“ глоби.

Какво предвижда още проектът

Предвижда се създаване на Национална аптечна карта, чрез която ще се определят потребностите на населението от достъп до лекарствени продукти, осигурявани от аптеки и ще се идентифицират населените места, в които има недостиг от аптеки.

Законопроектът регламентира и мерки за наблюдение на лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък /ПЛС/, и за ограничаване на износа им, ако е установена липса или недостиг на територията на България през последните 6 месеца или в ПЛС е включен само един лекарствен продукт от съответното международно непатентно наименование.

Предвижда се да се изготвя списък с наблюдаваните лекарствени продукти от Експертен съвет към Изпълнителната агенция по лекарствата /ИАЛ/. ИАЛ ще публикува на интернет страницата си списъка и търговците на едро с лекарствени продукти ще са длъжни да уведомяват агенцията, ако планират да извършат износ на тези лекарствени продукти.

Лекарствени продукти, включени в този списък, ще могат да се изнасят, когато в 30 дневен срок от постъпване на уведомлението ИАЛ не издаде заповед за ограничаване на износа на конкретния лекарствен продукт.

Нови текстове предвиждат по изключение, при липса на алтернатива за лечение на конкретен пациент и само в интерес на неговото здраве, разрешен за употреба в страната лекарствен продукт да може да се прилага извън одобрените с кратката характеристика на лекарствения продукт показания, при наличие на достатъчно научни основания за това.

Източник: dir.bg
Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

Close
error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder