Нов посетителски и информационен център бе открит в Белоградчик

Нов посетителски и информационен център бе открит в Белоградчик

Заключителна среща за представяне на резултатите от изпълнението на проект „Съхраняване на културно-историческото наследство и разнообразяване на туристическото предлагане в района на „Белоградчишката крепост“, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие се състоя в хотелски комплекс „Скалите“ в Белоградчик. В нея взеха участие Заместник кметът на общината Росен Младенов, Христина Грозева – организатор „Информация и публичност“ по проекта, екипа за управление на проекта, експерти и служители от общинска администрация, граждани и представители на медии.

Христина Грозева представи в резюме основните моменти на извършеното по проекта – целите, задачите, основните дейности и резултатите.

Основните дейности са строително-монтажни работи на обекти „Реставрация и консервация на комплекс „Белоградчишката крепост“; „Реконструкция и основен ремонт на улиците – „Княз Борис І“, „Цоло Тодоров“, „Петко Маринов“ – подход към Белоградчишката крепост“; „Изграждане на посетителски и информационен център към комплекс „Белоградчишка крепост“.

В новоизграденият посетителски център са обособени зали за провеждане на конференции, семинари, обучения и др. публични събития, изложбена зала, билетен център, зала с възможност за представяне на занаятчийски изделия, представящи местния поминък, бит и култура, търговска зона за рекламни материали, сувенири и др., амфитеатър на покрива на сградата с капацитет около 300 седящи места. Монтиран е асансьор за достъпност до залите на сградата от лица в неравностойно положение.

Дейностите по реставрация и консервация на Белоградчишката крепост са почистване на каменната зидария и фугите на крепостните стени и допълнително фугиране със специален разтвор. Възстановяване на разрушените участъци от крепостната стена и частично възстановяване на участъци с паднали каменни блокове. Препокриване на входни врати на първи и втори двор и частично възстановяване на калдаръмената настилка в първи двор на крепостта. Импрегниране, обработване на дървени и метални части на входните врати с цел предотвратяване от корозия и прогниване.

Осъществена е и рекострукция на три улици – ул. „Княз Борис І“, ул. „Цоло Тодоров“, ул. „Петко Маринов“ – подходи към крепостта, включваща полагане на два пластта асфалтова смес, подмяна на съществуващи и направа на нови бордюри и тротоарни настилки, както и изцяло обновена вертикална и хоризонтална маркировка.

С цел подобряване качеството на обслужване на Белоградчишката крепост 6 души са преминали обучения за екскурзоводи и аниматори, а за повишаване на атрактивността и същевременно достъпността до крепостта е доставено туристическо атракционнно влакче с капацитет 24 места, брандирано с изображения на различни туристически обекти от общината. То се движи по маршрут от центъра на гр. Белоградчик до крепостта. Изработени са и много и разнообразни рекламни материали за популяризиране на Белоградчишката крепост.

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

Close
error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder