Да бъдем солидарни – всяко дете е уникално и различията ни правят по-силни

Да бъдем солидарни – всяко дете е уникално и различията ни правят по-силни

Това е наименованието на съвместен проект на неправителствените организации СНЦ „Активно общество“ – клон Ново село и НЧ „Земеделец 1874“ Ново село, насоченкъм развитието на детската и младежка политика в Ново село. Настоящият проект се реализира с подкрепата на Фондация „Работилница за граждански инициативи“, по програма „Дъга“, с финансовата подкрепа на Фондация „Велукс“, Дания.

Проектът стартира през август 2015г. и е с времетраене 24 месеца. В него е предвидено създаването на клуб по интереси „Шарено детство“ и групите по интереси – рисуване, танцова, театрална, компютърна. Всяка от тях има и свой ръководител, участващ безвъзмездно в проекта.

Борислав Александров, художник от Ново село, занимаващ се с иконопис, е ръководителят на групата по рисуване. Елеонора Бондова, библиотекар в читалището, ръководи танцовата група. Румяна Върбанова, учител в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в Ново село е поела театралната група, а компютърната група е в ръцете на Иван Базов – управител на клона на „Активно общество“ в Ново село и ръководител на проекта. Сдружението участва освен с управлението на проекта, така и с осъществяване на дейностите по публичност и провеждане на обучения с тематична насоченост. Училището се включва освен с театралната група, така и с организирането на публични събития, участие в дискусионните срещи и в популяризирането на проекта. Община Ново село е в помощ при комуникацията с всички институции на местно ниво, организирането на публични събития и участие в дискусионните срещи.

Това е едно ново социално партньорство, базирано на системен подход, поело ангажимент към подрастващото поколение, ангажирало местните ресурси, за да насочи децата към социалното включване и да изгради сигурна, безопасна и здравословна среда чрез подобряване на взаимодействието между семейство, училище и местна общност.

В края на 2015г. бе проведена дискусионна среща по проекта, на която присъстваха представители на всички местни институции, ангажирани пряко с израстването на децата в общността. Темата бе „Детската и младежката политика в Ново село“. Екипът за управление на проекта Иван Базов и Любка Ангелова запознаха аудиторията с целите на проекта, принципите и приоритетите на програмата, както и с моментното състояние на групите в клуб „Шарено детство“. В породилата се дискусия се очертаха няколко насоки за бъдещо развитие на децата в общността – спорт, фотография, екология.

Предстоят още седем дискусионни срещи, като следващата ще е през февруари, в която ще участват само деца от общността. Дискусионните срещи целят координиране на взаимодействието между децата, семейството, училището и местната общност.

Партньорите по проекта благодарят на сдружение „Активно общество“ Видин за оказаното съдействие и очакват новите идеи да се превърнат в нови проектни предложения, които да са в полза на местната общност.

Настоящата публикация стана възможна благодарение на помощта на Фондация „Работилница за граждански инициативи“, по програма „Дъга“ с финансовата подкрепа на Фондация „Велукс“.

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

Close
error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder