ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ В ОБЩИНА ВИДИН ЩЕ СЕ ПРЕОБРАЗУВАТ

ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ В ОБЩИНА ВИДИН ЩЕ СЕ ПРЕОБРАЗУВАТ

На пресконференция дадена от кметът на Община Видин Огнян Ценков  във връзка с внесеното от него предложение до Общинския съвет за oоптимизиране на мрежата от детски градини на територията на общината и въвеждане на системата на делегиран бюджет, считано от 1.09.2016 г.Той припомни, че въвеждането на такъв бюджет е било желание на директорите на детските градини, тъй като е по-удачна форма за управление и предоставя по-големи възможности за грижите за децата. По тези въпроси в общината многократно са провеждани срещи с представители на Регионалния инспекторат по образованието, синдикатите и директорите на детските заведения. Предложението вече е обсъдено и одобрено от постоянната комисия по образование, наука и култура към ОбС.

За да се стигне до тази стъпка, със заповед на кмета на общината се създава комисия, чиято задача е да направи конкретни предложения за оптимизация на мрежата от детски градини на територията на общината и възможността за въвеждане на делегирани бюджети от тази есен. Направен е анализ на актуалното им състояние. Установено е, че средната месечна посещаемост на групите през октомври и ноември, миналата година в повечето от детските градини е под определената с решение на ОбС – Видин и по-ниска от минимума – 12 деца за сформиране на група. Във филиалите на четири детски градини посещаемостта е следната: в Покрайна – 3, в Гомотарци – 2, в Кошава и Сланотрън – по 1 дете. „Към 1.12.2015 г. общият брой деца е 1 559, разпределени в 77 групи, с численост на персонала – 334. Съгласно нормативните изисквания на такъв брой деца съответстват 70 групи, с численост на персонала 287 души. Този завишен брой от 7 групи и персонал – 47 души, от които 21 – педагогически, води до недостиг на държавни средства за заплати и осигуровки в размер на 377 053 лв.“ – каза видинският кмет. Той обясни, че през годините назад от директорите на детските градини е осъществяван неправилен прием на децата в групите, като не са спазени изискванията на Наредба №7 на Министерството на образованието и науката и са приемани деца над максимума от 22 броя, както и деца под 3-годишна възраст. Така че децата над тази бройка – общо 226 не получават субсидия от държавния бюджет. В случай пък, че няма промяна в числеността на персонала и с увеличаването на минималната работна заплата от 1.01.2016 г. средствата, като общ недостиг, са в размер на 501 564 лв. Което означава, че общината за една година би имала недостиг на държавни средства за трудови възнаграждения в размер на 421 884 лв. „С цел по-доброто управление и прилагането на системата на делегиран бюджет и във връзка с изготвения доклад от комисията, назначена с моя заповед, подписания протокол от работна среща с представители на Община Видин, Регионалния инспекторат по образованието и синдикални организации, проведена на 13 януари, се предлага да бъде извършена и оптимизация на мрежата на детски градини на територията на общината“ – заяви Ценков. Оптимизацията включва няколко мерки, които ще влязат в сила с решение на Общинския съвет (ако то бъде гласувано на заседанието в петък). Една от тях е закриване на филиалите на детските градини в селата Покрайна, Гомотарци, Сланотрън и Кошава. Втората определяв целодневните детски градини и обединените детски заведения 70 броя групи, с обща численост на персонала 287 души. Третата мярка е преобразуване на детските градини. Мотивите за това са създаване на оптимална мрежа от детски заведения, съобразена с демографските промени, заздравявяне на детските градини, изразяващо се в запазване на социалната, образователната и възпитателната им функция, отпадане на риска от детски градини с малък брой деца, същите да бъдат застрашени от закриване и др. Преобразуването се извършва на териториален принцип. От 16-те детски заведения в общината остават осем със статут на второстепенен разпоредител с бюджет (от 1.09.2016 г.):

– ЦДГ №1 „Желязко Попниколов” с филиал ЦДГ „Чучулига”, с. Градец

– ОДЗ №3 „Детелина” с филиали ЦДГ № 4 „Васил Левски” и ЦДГ, с. Синаговци

– ОДЗ №16 „Русалка” с филиали ЦДГ №8 „Здравец” и ЦДГ, с. Капитановци

– ЦДГ № 9 „Арабела” с филиали ЦДГ №15 „Незабравка” и ЦДГ, с. Буковец

– ОДЗ №11 „Славейче” с филиали ОДЗ №10 „Радост” и ЦДГ, кв. „Селището“

– ЦДГ №17 „Синчец” с филиал ОДЗ №13 „Вида”

– ЦДГ №14 „Зорница” с филиали ЦДГ №18 „Щастливо детство” и ЦДГ, с. Кутово

– ЦДГ „Мир” гр. Дунавци с филиал ЦДГ №19 „Звънче”

Целта на промяната е осъществяване на по-добър финансов контрол, постигане на икономически ефект и по-добро управление в условията на делегиран бюджет. Процесът на оптимизиране ще продължи (след влизане на решението на ОбС) до 31.08.2016 г.

Четвъртата мярка е прилагане системата на делегирания бюджет от 1.09.2016 г., което е свързано с влизането на новия закон за предучилищното и училищното образование. „Делегираните бюджети са средство за постигане на по-голяма ефективност при използване на влаганите в образованието ресурси и единственият начин за създаването на много по-добра организация за менажиране на всички детски заведения“, коментира Огнян Ценков. Идеята е с финансовата самостоятелност да се повиши качеството на предлаганите услуги. По този начин се делегират повече права, но и повече отговорности на директорите за взимане на решения и завишен контрол по изпълнението и начина на планиране и изразходване на средствата. Те ще получават държавна субсидия, възможност за други целеви средства от държавата, реализиране на собствени приходи за детските градини от събрани такси и управление на имуществото, прозрачност при разходването на средствата, осигуряване на по-добри образователни услуги, възможност директорите да определят по-високи трудови възнаграждения на своите служители, което е допълнителен стимул.

С оптимизацията щатният персонал ще бъде намален с 47 броя. Освобождават се служители, които излизат в пенсия поради навършване на възраст и осигурителен стаж. „Направихме го не с лека ръка, като изразихме своята благодарност към труда на всеки един. Ще продължим с поетите ангажименти да проведем необходимите реформи и да постигнем желаната промяна за всички нас, видинчани – да живеем по-добре, децата ни да се раждат, да растат, да учат и да градят своето бъдеще във Видин“.

Източник:vidin.bg

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

Close
error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder