Инспекция по труда – Видин вече е започнала проверки в строителния сектор

Инспекция по труда – Видин вече е започнала проверки в строителния сектор

„Забелязва се една тенденция на неглижиране на правилата, които следва да се спазват по възникване на трудовите правоотношения, по организацията на работа. Бих помолил всички фирми и предприятия да не пренебрегват това, за да можем да работим в една по-нормална среда, защото правилата са за всички и трябва да се спазват“, заяви директорът на „Инспекция по труда“ – Видин Илиян Митов във връзка с наближаващите сезони на строителството и туризма. По отношение на строителството и най-вече санирането фирмите-изпълнители трябва да информират „Инспекцията по труда“ за започването му, подчерта Митов. Той допълни, че конкретно в строителството вече са констатирани нарушения като незаземено скеле, липса на конструктивен план, работници без трудови договори, което е наложило прекратяване на дейността на фирмата-нарушител.
През февруари служители на инспекцията са извършили 73 проверки, от които за периодичен контрол – 2 бр.; за проверка на предписанията – 9 бр.; по инициатива на НАП – 4 проверки; по разпореждане на висшестоящ орган – 5; по сигнали на граждани – 5 бр. След извършените проверки са констатирани 317 нарушения на трудовото законодателство, от които по Кодекс на труда (КТ) са 152 и по Здравословни и безопасни условия на труд – 162, като 115 са по организация на дейността; 18 – по безопасност на работното оборудване; 29 нарушения по хигиена на труда; 12 – по инструктажа и обучението; 2 нарушения по периодични прегледи и ремонти и 18 – по оценка на риска.
25 са нарушенията по възникване на трудови правоотношения; 15 нарушения във връзка с работното време; инспекторите са констатирали и 10 нарушения по предоставяне на документи по трудовите правоотношения; по отпуските – 3; по заплащане на труда (допълнителните възнаграждения) – 50 нарушения; по гарантиране изплащането на трудовите възнаграждения – 17; без трудови договори – 1; по извънреден труд – 23, по чл. 403а от КТ – 25.
„Инспекция по труда“ – Видин е дала 314 задължителни за изпълнение предписания, като целта е отстраняването на допуснатите нарушения и недопускане в бъдеще време от такъв характер. Основно актовете, 15 на брой, са съставени на работодатели – юридически лица. На базата на съставените актове са издадени 22 броя наказателни постановления като през февруари са влезли в сила 4 от тях на стойност 4800 лв.

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

Close
error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder