РИОСВ – Монтана засилва контрола за опазване на резерватите от пожари

РИОСВ – Монтана засилва контрола за опазване на резерватите от пожари

Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите – Монтана (РИОСВ) засилва контрола по опазване на резерватите в областите Видин и Монтана с цел недопускане възникването на пожари. От екоинспекцията напомнят, че периодът от 1 април до 31 октомври е определен за пожароопасен сезон в защитените територии и в тази връзка е издадена заповед, която цели именно вземането на мерки за недопускане възникването на пожари, ограничаване на тяхното развитие и разпространение в защитени територии – изключителна държавна собственост.
Екоинспекцията в Монтана е предприела мерки за опазване на двата горски резервати – резерват „Горната кория“ и резерват „Чупрене“, намиращи се в контролираната от нея територия. Съгласно горецитираната заповед с предписания до общини и до държавни горски стопанства, в чиито район попадат резерватите и прилежащите към тях бивши буферни зони, РИОСВ – Монтана е разпоредила да се засили контролът за недопускане на палежи на стърнища, слогове и други площи със сухи треви, като спрямо извършителите на палежите да се налагат строги санкции, предвидени в националното законодателство.
Проведени са и две работни срещи (на 28.03.2016 г. в РИОСВ – Монтана за резерват „Горната кория“ и на 30.03.2016 г. в община Чупрене за резерват „Чупрене“) с институциите, с цел оптимизиране и подобряване на координацията с тях в предприемането на адекватни мерки за опазването им от пожари. Актуализирани са схемите за оповестяване и изготвените от РИОСВ – Монтана Оперативни планове за защита на резерват „Чупрене“ и резерват „Горната кория“ от пожари през 2016 г. , разработени съгласно изискванията на Наредба № 8/11.05. 2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари. Плановете ще бъдат съгласувани със съответните регионални дирекции „Пожарна безопасност и защита на населението“ във Видин и Монтана. От екоинспекцията призовават всички граждани да опазват природата от пожари като спазват всички противопожарни мерки.

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder