Представители на Община Белоградчик посетиха Кралство Норвегия по проект „Реконструкция за отоплителна инсталация в общинска администрация Белоградчик“

 

logo_allПредставители на Община Белоградчик посетиха Кралство Норвегия в периода от 31.03.2016 г. – 03.04.2016г. Конкретните лица, които взеха участие в посещението са Борис Николов – кмет на Община Белоградчик, Анелия Кирилова – началник отдел „Програми, проекти и обществени поръчки”, Иван Каменов – инвеститорски контрол по проекта, Георги Йотов – ръководител на проекта, Ина Ангелова- счетоводител на проекта, Дима Йотова- административен асистент.

Jpeg

Посещението е организирано във връзка с изпълнението на проектно предложение BG04-02-03-030 „Реконструкция за отоплителна инсталация в общинска администрация Белоградчик,  по програма BG-04”Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, Грантова схема BG04-02-03 „мерки за повишаване на енергийната ефективност  и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи”, договор за безвъзмездна финансова помощ № BG04-02-03-030-004 от 18.08.2015 г. , във връзка с реализирането на Дейност №4” Консултации от страна на партньорите по проекта  от страни-донори, посещение в България, посещение в Норвегия”. Дейността предвижда от страна на партньорските организации – Boost Global Innovation”/ „Athene Prosjektledelse AS“ и  „NEE” да бъдат демонстрирани вече изградени отоплителни инсталации, които да представят нагледно и на практика режима на работа на отоплителни инсталации на дървесни пелети, както и да изяснят основните детайли в процеса на тяхното изграждане, което да допринесе за по-ефективното и своевременно  реконструиране на отоплителната инсталация в Община Белоградчик. За ефективното осъществяване на заложените цели и резултати  от страна на партньорските организации присъстваха двама представители – Ана Стамати и Даг Ерик, които оказваха необходимото съдействие на представители на общината. По време на реализираната работна визита бяха посетени 4 обекта с изградени отоплителни и венилационни инсталации от страна на партньор №2 NEE, намиращи се в Община Опланд. Конкретните обекти, които бяха посетени са :

  1. Пречиствателна станция за отпадна вода, която към момента на посещението все още се намираше в процес на изграждане.
  2. Прогимназиално училище в град Люнер с изградена отоплителна инсталация на дървесни пелети.
  3. Начално училище в Люнер, където има изградена вентилационна система.
  4. Сградата на общинска администрация, където бе разгледана в режим на работа термопомпа.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия” по ФМ на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Белоградчик и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, страните – донори и Програмния Оператор на Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

Close
error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder