90% ОТ УЧЕНИЦИТЕ ПРИЕМАТ ХАЗАРТНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ СИ (ВИДЕО)

90% ОТ УЧЕНИЦИТЕ ПРИЕМАТ ХАЗАРТНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ СИ (ВИДЕО)

Изводите идват след направено проучване от НПО във Видин и Враца.

Семейната среда има определяща роля при формиране на хазартно поведение сред младежите, показват резултатите от проведеното емпирично изследване за хазартната зависимост сред младежите на възраст между 16 и 19 години във Видин и Враца. 48% от учениците посочват, че родителите им участват в някаква форма на хазарт, а 90% от анкетираните не смятат, че хазартното поведение на родителите им е проблемно. Младите лесно копират модела на поведение на своите родители, затова посочените данни са алармиращи, коментира Биляна Бъзовска – докторант в катедра „Психология“ към Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Много важно е в семейството да се наблюдават и улавят навреме знаците за проблемно поведение – повишен интерес към парите и стойността на вещите; редовно участие в игри с връстници за пари; „изчезване“ на джобните пари на ученика; пропускане на часове и др. Затова в рамките на проект „Повишаване на хазартната култура на юношите в региона на Враца и Видин“, финансиран от Държавната комисия по хазарта, е разработена програма за родители за разпознаване на ранните предупредителни знаци за проблемно хазартно поведение при юноши.За 8 месеца бе изпълнен проектът на Фондация „Проджекта“, който включваше и дейности, насочени към превенция: разработване на наръчник и образователни програми; обучения на ученици; професионални срещи и образователни курсове с родители, учители, педагогически съветници и училищни психолози. Александра Павлова, председател на УС на Фондация „Проджекта“ смята, че определяща крачка за устойчивост на постигнатите резултати е разработването на Стратегия за предпазване от развиване на патологично хазартно поведение сред юношите и пилотно прилагане на създадените за първи път у нас образователни програми от ранна училищна възраст.Създаденото партньорство с Община Видин и Сдружение „Активно общество“ е добра основа за реализиране на бъдещи проектни инициативи с акцент върху превенция, рискови зависимости и проблеми на младите хора.

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder