„Евроинс“ сезира прокуратурата заради фалита на „Алфатур“

„Евроинс“ сезира прокуратурата заради фалита на „Алфатур“

Застрахователната компания „Евроинс“, с която обявилият фалит туроператор „Алфатур“ има застраховка „Отговорност на туроператора“, планира да сезира прокуратурата за умишлен фалит на туристическото дружество.

Представител на „Алфатур“ не е потърсил контакт със застрахователя, не го е уведомил за невъзможността да покрия плащанията си и не е предоставил информация за състоянието си до момента.

„Изразяваме нашето учудване за действията предприети от туроператора и смятаме да сезираме правоохранителните органи за извършено престъпление и умишлен фалит на туристическа компания „Алфа тур“, пише дружеството в сайта си.

„Евроинс“ уверява, че застраховката покрива отговорността на туроператора за причинени през застрахователния период имуществени вреди на потребителите, включително при неплатежоспособност и несъстоятелност на туроператора. Застраховката гарантира всички депозити и предплатени суми на клиентите на туроператора, за които не са предоставени туристически услуги, в резултат на което всички засегнати клиенти на „Алфатур“ АД ще получат от „ЗД Евроинс“ АД полагащото им се обезщетение.

Освен това застрахователната сума по договора между „ЗД Евроинс“ АД и „Алфатур“ АД е презастрахована при водещ презастраховател с висок рейтинг. В съобщението на застрахователя не се посочва сумата, но според „Алфатур“ покритието е 1.4 млн. лв.

Обхватът на застраховката включва: възстановяване на платените от клиентите на „Алфатур“ АД суми по договори за организирано групово или индивидуално туристическо пътуване преди започване на пътуването; заплащане на разликата между платената от клиентите на туроператора сума по договора и сумата на действително предоставените услуги, в случаите, когато по време на пътуването са предоставени само част от уговорените услуги; разходите, свързани с връщането на клиентите на туроператора до началния пункт на пътуването.

Застрахователят съобщава още, че ще разгледа всички постъпили претенции от клиенти на „Алфатур“ и ще изплати полагащото им се застрахователно обезщетение. Необходимите документите, които клиентите на „Алфатур“ АД следва да попълнят и представят в офис на дружеството са: Уведомление за щета по образец на „ЗД Евроинс“ АД, заверени за вярност с оригинала копия на следните документи: договор с туроператора „Алфатур“ АД, както и разходни документи: фактури, касови бонове, квитанции, извлечения от банкови сметки и други. В случай на необходимост „ЗД Евроинс“ АД си запазва правото да поиска от клиентите на туроператора допълнителни документи.

Претенции за обезщетение придружени с необходимите документи могат да се подават във всеки офис на „ЗД Евроинс“ АД или по електронен път на имейл: property.claims@euroins.bg.

Подробна информация и указания за начина на подаване на претенция за обещетение можете да получите на телефон 02/4895443 и национален телефонен номер 0700 17 241 и телефон. Линията е отворена от понеделник до петък в рамките на работния ден.

В сайта на туроператора се казва, че днес – 13 декември, ще бъде публикувана и подробна информация за стъпките, документацията и процедурата за предявяване на обезщетението към „Евроинс“.

Междувременно от Министерството на туризма съобщиха, че са получили официални уведомления от „Алфатур“ АД, „Алфамарина БГ“ ЕООД и „Алфамарина“ ЕООД, с които официално уведомяват, че и трите дружества са подали в Софийски градски съд молби за откриване на производства по несъстоятелност. Те са вписани в Националния туристически регистър и имат действащи застраховки към днешна дата.

„Алфамарина БГ“ ЕООД и „Алфамарина“ ЕООД декларират, че към днешна дата нямат сключени действащи договори с потребители, които да се покриват от застраховка „Отговорност на туроператора“.

Министерството на туризма продължава да следи ситуацията и има готовност да реагира в случай на възникнали проблеми между клиентите и дружествата, съобщават от ведомството.

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

Close
error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder