Младежки информационен консултантски център отвори врати и в Монтана (Видео)

Младежки информационен консултантски център отвори врати и в Монтана (Видео)

За първа година Фондация „Северозападен институт за младежки политики“ ще бъде Младежки информационно-консултантски център в Монтана.

Основната цел на настоящия проект е създаване  на  благоприятна,  насърчаваща  и  подкрепяща среда за развитие на младите  хора от област Монтана за качествена професионална реализация, чрез утвърждаването на  устойчив механизъм за предоставяне на качествени и достъпни информационни, консултантски и обучителни услуги.

МИКЦ ще бъде  среда, подкрепяща младите и oсигуряваща им условия за личностно развитие и реализация. Проектът е насочен към младите хора на възраст от 15 до 29 години от област Монтана.

МИКЦ Монтана ще извърши са предлагане на информационни, консултантски и обучителни услуги, както и организиране на различни публични събития и кампании за свободното време на младежите.

МИКЦ Монтана ще предоставя информационни услуги в следните направления:

  • Професионална реализация
  • Личностното развитие
  • Социално включване на млади хора в неравностойно положение в обществото
  • Развитие на собствен бизнес
  • Гражданска активност на младите хора
  • Продължаване на образованието
  • Развитие на младежкото доброволчество
  • Развитие на междукултурния и международния диалог сред младите хора
  • Здравословен начин на живот
  • Възможности за стажуване, младежки бригади/ младежка мобилност

МИКЦ – Монатана предлага безплатни консултации и информираност на младежи 15 – 29 години

Очакваните резултати в края на проекта са: предоставени информационни услуги на над 3500 младежи, консултирани около 800 души, проведени 10 броя обучения, с включени в тях 200 младежи, предоставени мобилни услуги на  1075 млади хора от малките населени места, отдалечените, труднодостъпни и селски райони и включени 500 младежи в публични събития и кампании за свободното време. Проектът предвижда участие да вземат и младежи в неравностойно положение, а за осъществяване на дейностите ще бъдат включени и доброволци.

Фондация „Северозападен институт за младежки политики“  работи в партньоство с Регионална библиотека „Гео Милев“ – Монтана, която  е най-големият библиотечно-библиографски и информационен център в Област Монтана. Осъществява информационна, културна, координационна дейност, организира и предоставя за ползване библиотечна, справочна и електронна информация.

Можете да ни намерите в:

Регионална библиотека „Гео Милев“ с адрес: пл. Жеравица 1,

mikc.montana@gmail.com

тел.: 0895 769 201- Павла Цветкова- ръководител

0878817553 д-р Петко Петков- координатор

https://web.facebook.com/mikc.montana/

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder