Топ вести

Общинската сграда в Белоградчик с високотехнологично отопление

 

Проектът “Реконструкция на отоплителна инсталация в общинска администрация Белоградчик” се финансира в рамките на Програма BG04 по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Регистрационен номер на договора BG04-02-03-030-004

Високотехнологично автоматизирано отопление е вече факт в сградата на община Белоградчик по проект „Реконструкция на отоплителната инсталация в общинска администрация Белоградчик“ е финансиран по грантова схема „Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“ и се изпълнява от община Белоградчик. Експерти по енергийна ефективност от Норвегия, партньори по проекта, бяха две организации с богат опит в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници – особено био пелети. Те посетиха община Белоградчик, за да консултират изпълнителите по изготвяне на работния проект, монтирането на инсталацията, както и осигуриха консултации през всички фази на проекта. Особено бе ценна и помощта на външните специалисти при обучението на монтажниците на съоръженията и на обслужващия персонал по поддръжката.
Автоматизираното отопление на дървесен чипс и пелети, което е монтирано в сградата на общината по проекта, е новост за страната и предполага експлоатация на оборудване от най-ново поколение на базата на високотехнологични котли. В резултат на изпълнение на проекта се очаква да бъде постигнато намаляване на парниковите емисии и редуциране на публичните разходи с цел по-доброто им разпределение за местната общност.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия” по ФМ на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Белоградчик и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, страните – донори и Програмния Оператор на Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

Close
error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder