Безработицата в област Видин е 18,71%

Безработицата в област Видин е 18,71%

„Безработицата в област Видин е 18,71%“ – обяви Петър Петров – началник отдел „Активна политика на пазара на труда“ в Дирекция „Бюро по труда“ – Видин на проведената пресконференция на институциите в рамките на Министерство на труда и социалната политика.
Той представи данните за безработицата на национално и регионално ниво.
„През месец март 2017г. общия брой на регистрираните безработни в област Видин е 7079. В сравнение с предходния месец, броят им е намлял с 219 лица.“ – съобщава Петров.
„Общият брой на безработните в Дирекция „Бюро по труда“ – Видин е 3763, от които 461 са младежи до 29 години.“ – добавя г-н Петров.

На пресконференцията Надежда Симеонова, изпълняваща длъжността директор на Дирекция „Инспекция по Труда“- Видин, представи резултатите от инспекционната дейност за първото тримесечие. „През първото тримесечие на 2017г. извършените проверки от Д „Инспекция по труда“ – Видин са общо 246 броя. Констатираните нарушения са общо 1085. 493 са нарушенията по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. 592 са нарушенията по осъществяване на трудови правоотношения – възникване, изпълнение, прекратяване, по работно време, почивките и отпуските, по заплащането на труда. За периода са установени шест предприятия със забавени трудови възнаграждения.“, съобщава в доклада си Симеонова.

Венцислав Боянов, директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Видин, представи отчет за дейността и сравнителен анализ за подпомаганите лица и семейства за първото тримесечие на 2017г., в сравнение със същия период 2016г.
„Данните, отчетени от Дирекциите за социално подпомагане в област Видин показват намаление на общия брой отпуснати помощи по реда на ЗСПД за тримесечието на 2017г., в сравнение със същия период на 2016г. Основна причина е промяната в ЗСПД и ППЗСП и увеличаване броя случаи на миграция на населението в работоспособна възраст в по-големите работни места с по – ниска безработица или зад граница.“ – обобщи Боянов.

Екип ВидинВест

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

Close
error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder