Топ вести
Възможни са временни прекъсвания на електрозахранването на територията на областта за периода 2-5 май

Възможни са временни прекъсвания на електрозахранването на територията на областта за периода 2-5 май

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването. Това съобщиха от пресцентъра на ЧЕЗ България.
Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 02 – 05 май 2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани дейности. Планираните прекъсвания са както следва:
Община Белоградчик
На 02.05.2017 г. /09:30 – 16:00 ч./ – Чифлик, Общ. Белоградчик Извос М-Ст Извос УПИ Vі-76 Кв. 17 Първа 5; Тридесет и Първа 4, 6, 2; Тридесет и Четвърта 23, 19, 21, 5, 6, 10, 16, 14, 9, 4, 8, 13, 7, 1, 3, 11, 12, 15, 20, 2, 25; Тридесета 2, 11, 9, 13; Тринадесета 7, 10; УПИ VIII-88 Кв. 10
На 03.05.2017 г. /09:30 – 16:00 ч./ – Чифлик, Общ. Белоградчик Извос М-Ст Извос УПИ Vі-76 Кв. 17 Първа 5; Тридесет и Първа 4, 6, 2; Тридесет и Четвърта 23, 19, 21, 5, 6, 10, 16, 14, 9, 4, 8, 13, 7, 1, 3, 11, 12, 15, 20, 2, 25; Тридесета 2, 11, 9, 13; Тринадесета 7, 10; УПИ VIII-88 Кв. 10
На 04.05.2017 г. /09:30 – 16:00 ч./ – Чифлик, Общ. Белоградчик Извос М-Ст Извос УПИ Vі-76 Кв. 17 Първа 5; Тридесет и Първа 4, 6, 2; Тридесет и Четвърта 23, 19, 21, 5, 6, 10, 16, 14, 9, 4, 8, 13, 7, 1, 3, 11, 12, 15, 20, 2, 25; Тридесета 2, 11, 9, 13; Тринадесета 7, 10; УПИ VIII-88 Кв. 10
На 05.05.2017 г. /09:30 – 16:00 ч./ – Чифлик, Общ. Белоградчик Извос М-Ст Извос УПИ Vі-76 Кв. 17 Първа 5; Тридесет и Първа 4, 6, 2; Тридесет и Четвърта 23, 19, 21, 5, 6, 10, 16, 14, 9, 4, 8, 13, 7, 1, 3, 11, 12, 15, 20, 2, 25; Тридесета 2, 11, 9, 13; Тринадесета 7, 10; УПИ VIII-88 Кв. 10
Община Брегово
На 04.05.2017 г. /09:30 – 15:30 ч./ – Косово, Общ. Брегово Александър Димитров 2, 3; Антим Първи 4, 1, 2; Асен Балкански 4, 8, 2, 1, 3, 6; Асен Халачев 4, 2; Борис Бенчев 7, 1; Борис Янев 5, 2; Гаврил Генов 2; Гео Милев 5, 4, 7, 2, 1, 3; Георги Бенковски 2; Георги Димитров 9, 13, 7, 16, 11, 14; Георги С. Раковски 1, 3, 2, 5; Димитър Зограф 2, 6, 4; Иван Вазов 6, 1, 10, 8; Ленин 16, 6, 9, 3, 4, 10, 12, 7, 11, 13, 15, 8, 5; Неофит Рилски 2, 1; ПИ 000366 Първи май 1, 3; Тимок 3, 13, 23, 2, 17, 15, 19, 12, 9, 8, 6, 7, 4; Тодор Петров 3, 5, 1, 7, 9, 4; Юрий Гагарин 8, 14, 2, 4, 12, 16
Община Видин
На 03.05.2017 г. /09:00 – 12:00 ч./ – Видин Имот № 024004 Екатте 14698; Генерал Мариново; Втора 3, 8, 17, 2, 4, 1; Дванадесета 6, 3, 1, 5, 2, 4, 7; Първа 34, 59, 6, 26, 40, 36, 55, 57, 30, 32, 38, 61, Ретранслатор, 53, 63, 51, 29, 45, 44, 42, ТП-1 Г. Мариново, 28, 50, 47; Трета 1, 22, 10, 5, 18, 20, 3, 16, 14; Шеста 4
Община Димово
На 03.05.2017 г. /15:30 – 16:00 ч./ – Плешивец Втора 6, 9, 5, 7, 11, 10, 12, 4, 8, 1, 3, 14, 2; Дванадесета 5, 12, 13, 2, 9, 8, 10, 23, 4, 11, 15, 1, 16, 7, 6, 14, 3, 18, 36, 40, 22, 28, 17, 27, 32, 25, 30, 20, 38, 26, 23, 24; Девета 7, 13, 8, 11, 2, 18, 17, 19, 10, 4, 16, 6, 5, 14, 12, 1, 7; Десета 16, 3, 12, 10, 1, 18, 8, 20, 5, 4, 6, 2; Единадесета 9, 11, 7, 3, 5, 1; Осма 10, 1, 3, 2, 6, 8, 4, 5; Пета 1, 17, 23, 12, 2, 7, 21, 13, 4, 11, 29, 10, 9, 5, 31, 6, 27, 15; Петнадесета 13, 4, 15, 5, 3, 6, 9, 8, 10, 1, 2, 7; Първа 2, 9, 4, 19, 29, 5, 22, 28, 21, 39, 27, 41, 6, 33, 10, 43, 11, 14, 24, 13, 12, 37, 20, 60, 8, 31, 16, 26, 18, 23, 7, 3, 17, 55, 56, 76, 61, 66, 40, 59, 72, 34, 46, 50, 65, 54, 52, 30, 21, 70, 45, 74, 42, 67, 58, 36, 44, 49, 64, 62, 51, 47, 57, 68, 60; Седемнадесета 1, 10, 8, 4, 6, 3; Седма 4, 14, 6, 9, 5, 1, 12, 10, 8, 16; Трета 1, 2, 3; Тринадесета 1, 9, 2, 11, 7, 5, 3, 4; Четвърта 1, 9, 11, 3, 8, 15, 5, 7, 13, 2, 4; Четиринадесета 14, 16, 20, 22, 8, 25, 23, 13, 21, 1, 27, 3, 10, 11, 9, 15, 6, 17, 5, 4, 18; Шеста 8, 2, 18, 11, 3, 12, 13 Вила, 7, 16, 6, 14, 4, 10, 9, 8, 1, 15; Шестнадесета 9, 7, 1, 4, 8, 10, 9, 2, 13, 5, 11, 17, 6; Ружинци; 23 септември 8, 41, 24, 1, 19, 4, 42, 20, 18, 6, 2 А, 36, 3, 38, 32, 15, 14, 40, 13, 21, 26, 5, 11, 12, 9, 2, 22; Александър Ангелов 1; Александър Стамболийски 4, 5, 1, 3, 7, 2, 2; Ангел Хитров 12, 6, 2; Боян Статев 9, 5, 11, 15, 16, 6, 19, 2, 12, 9, 14, 10, 4; Боян Чонос 3, 2, 12, 5, 11, 10, 22, 16, 20, 14, 18, 17, 1, 7, 15, 14; Васил Иванов 19, 6, 25, 9, 26, 7, 22, 17, 16, 14, 30, 20, 13, 5, 18, 23, 4, 12, 24, 1, 8, 28, 29; Васил Левски 4, 2; Вихрен 7; Гаврил Генов 3; Георги Бенковски 4, 2; Георги Димитров 97, 27, 24, 120, 116, 140, 87, 130, 73А, 94, 85, 136, 110, 73 А, 79, 114, 112, 12, 124, 128, 89, 108 А, 132, 97 Изход Монтана, 122, 73, 142, 83, 108, 93, 37, 38, 9, 48, 78, 46, 96, 23, 69, 67, 52, 28, 194, 19, 6, 40, 55, 53, 94, 21, 24, 7, 45, 65, 49, 50, 39, 60, 31, 57, 80, 32, 1, 2, 36, 2 А, 63, 35, 33, 12, 72, 86, 25, 34, 74, 44, 71, 43, 37, 73, 76, 54, 10, 20, 3, 64, 152, 162, 154, 158, 150, 160, 156, 95; Георги Младенов 11, 5, 9, 13, 4, 2, 8, 21, 6, 3, 7, 15; Георги Първанов 1, 11, 2, 6, 1, 17, 14, 7, 5, 15, 19, 9; Георги С. Раковски 1, 5, 3, 1; горан Богданов 8, 1, 11, 3, 9, 5, 7, 10, 13; горан Ценов 8, 29, 13, 3, 34, 10, 25, 2, 32, 1, 12, 16, 21, 15, 11, 6, 27, 5; Девети септември 8; Драгомир 22, 20, 18, 4, 12, 8, 10, 24, 2, 28, 6, 14; Живко Мончев 3, 5; Живко Пуев 2, 4, 1; Йорданка Николова 4, 5, 1, 6; Кирил и Методий 5, 1, 3; Коста Йорданов 2, 1, 15, 19, 22, 4, 16, 11, 14, 24, 32, 26, 17, 8; Ломска 3, 2, 1, 5, 6, 14, 121; Малчика 69, 2, 6, 7, 5, 9; Миджур 3, 1; Младост 5, 7, 3, 1; Найден Найденов 10, 5, 9, 11, 12, 2, 8; Оборище 17, 19, 12, 15, 33; Петър Глухчев 4, 8, 19, 5, 7; Петър Първанов 17, 4; Поп Андрей 1, 1; Седемнадесет Партизани 9, 8; Стефан Караджа 7; Тодор Влайков 7; Христо Ботев 23, 23; Христо Смирненски 5, 4, 6, 1, 3; УПИ I Кв 48, Кв. 9
На 03.05.2017 г. /09:15 – 09:45 ч./ – Плешивец Втора 6, 9, 5, 7, 11, 10, 12, 4, 8, 1, 3, 14, 2; Дванадесета 5, 12, 13, 2, 9, 8, 10, 23, 4, 11, 15, 1, 16, 7, 6, 14, 3, 18, 36, 40, 22, 28, 17, 27, 32, 25, 30, 20, 38, 26, 23, 24; Девета 7, 13, 8, 11, 2, 18, 17, 19, 10, 4, 16, 6, 5, 14, 12, 1, 7; Десета 16, 3, 12, 10, 1, 18, 8, 20, 5, 4, 6, 2; Единадесета 9, 11, 7, 3, 5, 1; Осма 10, 1, 3, 2, 6, 8, 4, 5; Пета 1, 17, 23, 12, 2, 7, 21, 13, 4, 11, 29, 10, 9, 5, 31, 6, 27, 15; Петнадесета 13, 4, 15, 5, 3, 6, 9, 8, 10, 1, 2, 7; Първа 2, 9, 4, 19, 29, 5, 22, 28, 21, 39, 27, 41, 6, 33, 10, 43, 11, 14, 24, 13, 12, 37, 20, 60, 8, 31, 16, 26, 18, 23, 7, 3, 17, 55, 56, 76, 61, 66, 40, 59, 72, 34, 46, 50, 65, 54, 52, 30, 21, 70, 45, 74, 42, 67, 58, 36, 44, 49, 64, 62, 51, 47, 57, 68, 60; Седемнадесета 1, 10, 8, 4, 6, 3; Седма 4, 14, 6, 9, 5, 1, 12, 10, 8, 16; Трета 1, 2, 3; Тринадесета 1, 9, 2, 11, 7, 5, 3, 4; Четвърта 1, 9, 11, 3, 8, 15, 5, 7, 13, 2, 4; Четиринадесета 14, 16, 20, 22, 8, 25, 23, 13, 21, 1, 27, 3, 10, 11, 9, 15, 6, 17, 5, 4, 18; Шеста 8, 2, 18, 11, 3, 12, 13 Вила, 7, 16, 6, 14, 4, 10, 9, 8, 1, 15; Шестнадесета 9, 7, 1, 4, 8, 10, 9, 2, 13, 5, 11, 17, 6; Ружинци; 23 септември 8, 41, 24, 1, 19, 4, 42, 20, 18, 6, 2 А, 36, 3, 38, 32, 15, 14, 40, 13, 21, 26, 5, 11, 12, 9, 2, 22; Александър Ангелов 1; Александър Стамболийски 4, 5, 1, 3, 7, 2, 2; Ангел Хитров 12, 6, 2; Боян Статев 9, 5, 11, 15, 16, 6, 19, 2, 12, 9, 14, 10, 4; Боян Чонос 3, 2, 12, 5, 11, 10, 22, 16, 20, 14, 18, 17, 1, 7, 15, 14; Васил Иванов 19, 6, 25, 9, 26, 7, 22, 17, 16, 14, 30, 20, 13, 5, 18, 23, 4, 12, 24, 1, 8, 28, 29; Васил Левски 4, 2; Вихрен 7; Гаврил Генов 3; Георги Бенковски 4, 2; Георги Димитров 97, 27, 24, 120, 116, 140, 87, 130, 73А, 94, 85, 136, 110, 73 А, 79, 114, 112, 12, 124, 128, 89, 108 А, 132, 97 Изход Монтана, 122, 73, 142, 83, 108, 93, 37, 38, 9, 48, 78, 46, 96, 23, 69, 67, 52, 28, 194, 19, 6, 40, 55, 53, 94, 21, 24, 7, 45, 65, 49, 50, 39, 60, 31, 57, 80, 32, 1, 2, 36, 2 А, 63, 35, 33, 12, 72, 86, 25, 34, 74, 44, 71, 43, 37, 73, 76, 54, 10, 20, 3, 64, 152, 162, 154, 158, 150, 160, 156, 95; Георги Младенов 11, 5, 9, 13, 4, 2, 8, 21, 6, 3, 7, 15; Георги Първанов 1, 11, 2, 6, 1, 17, 14, 7, 5, 15, 19, 9; Георги С. Раковски 1, 5, 3, 1; горан Богданов 8, 1, 11, 3, 9, 5, 7, 10, 13; горан Ценов 8, 29, 13, 3, 34, 10, 25, 2, 32, 1, 12, 16, 21, 15, 11, 6, 27, 5; Девети септември 8; Драгомир 22, 20, 18, 4, 12, 8, 10, 24, 2, 28, 6, 14; Живко Мончев 3, 5; Живко Пуев 2, 4, 1; Йорданка Николова 4, 5, 1, 6; Кирил и Методий 5, 1, 3; Коста Йорданов 2, 1, 15, 19, 22, 4, 16, 11, 14, 24, 32, 26, 17, 8; Ломска 3, 2, 1, 5, 6, 14, 121; Малчика 69, 2, 6, 7, 5, 9; Миджур 3, 1; Младост 5, 7, 3, 1; Найден Найденов 10, 5, 9, 11, 12, 2, 8; Оборище 17, 19, 12, 15, 33; Петър Глухчев 4, 8, 19, 5, 7; Петър Първанов 17, 4; Поп Андрей 1, 1; Седемнадесет Партизани 9, 8; Стефан Караджа 7; Тодор Влайков 7; Христо Ботев 23, 23; Христо Смирненски 5, 4, 6, 1, 3; УПИ I Кв 48, Кв. 9
На 03.05.2017 г. /09:45 – 15:30 ч./ – Плешивец Втора 6, 9, 5, 7, 11, 10, 12, 4, 8, 1, 3, 14, 2; Дванадесета 5, 12, 13, 2, 9, 8, 10, 23, 4, 11, 15, 1, 16, 7, 6, 14, 3, 18, 36, 40, 22, 28, 17, 27, 32, 25, 30, 20, 38, 26, 23, 24; Девета 7, 13, 8, 11, 2, 18, 17, 19, 10, 4, 16, 6, 5, 14, 12, 1, 7; Десета 16, 3, 12, 10, 1, 18, 8, 20, 5, 4, 6, 2; Единадесета 9, 11, 7, 3, 5, 1; Осма 10, 1, 3, 2, 6, 8, 4, 5; Пета 1, 17, 23, 12, 2, 7, 21, 13, 4, 11, 29, 10, 9, 5, 31, 6, 27, 15; Петнадесета 13, 4, 15, 5, 3, 6, 9, 8, 10, 1, 2, 7; Първа 2, 9, 4, 19, 29, 5, 22, 28, 21, 39, 27, 41, 6, 33, 10, 43, 11, 14, 24, 13, 12, 37, 20, 60, 8, 31, 16, 26, 18, 23, 7, 3, 17, 55, 56, 76, 61, 66, 40, 59, 72, 34, 46, 50, 65, 54, 52, 30, 21, 70, 45, 74, 42, 67, 58, 36, 44, 49, 64, 62, 51, 47, 57, 68, 60; Седемнадесета 1, 10, 8, 4, 6, 3; Седма 4, 14, 6, 9, 5, 1, 12, 10, 8, 16; Трета 1, 2, 3; Тринадесета 1, 9, 2, 11, 7, 5, 3, 4; Четвърта 1, 9, 11, 3, 8, 15, 5, 7, 13, 2, 4; Четиринадесета 14, 16, 20, 22, 8, 25, 23, 13, 21, 1, 27, 3, 10, 11, 9, 15, 6, 17, 5, 4, 18; Шеста 8, 2, 18, 11, 3, 12, 13 Вила, 7, 16, 6, 14, 4, 10, 9, 8, 1, 15; ул. „Шестнадесета“ № № 9, 7, 1, 4, 8, 10, 9, 2, 13, 5, 11, 17, 6.

Източник: Focus news

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

Close
error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder