Възможни са временни прекъсвания на електрозахранването на територията на областта за периода 9-12 май

Възможни са временни прекъсвания на електрозахранването на територията на областта за периода 9-12 май

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.
Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 09 – 12 май 2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани дейности. Планираните прекъсвания са както следва:
Община Белоградчик
На 09.05.2017 г. /09:30 – 16:00 ч./ – Чифлик, Общ. Белоградчик Извос М-Ст Извос УПИ Vі-76 кв.17 Първа 5; Тридесет и Първа 4, 6, 2; Тридесет и Четвърта 23, 19, 21, 5, 6, 10, 16, 14, 9, 4, 8, 13, 7, 1, 3, 11, 12, 15, 20, 2, 25; Тридесета 2, 11, 9, 13; Тринадесета 7, 10; УПИ VIIi-88 кв.10
На 10.05.2017 г. /09:30 – 16:00 ч./ – Чифлик, Общ. Белоградчик Извос М-Ст Извос УПИ Vі-76 кв.17 Първа 5; Тридесет и Първа 4, 6, 2; Тридесет и Четвърта 23, 19, 21, 5, 6, 10, 16, 14, 9, 4, 8, 13, 7, 1, 3, 11, 12, 15, 20, 2, 25; Тридесета 2, 11, 9, 13; Тринадесета 7, 10; УПИ VIIi-88 кв.10
На 10.05.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Боровица, Общ. Белоградчик Втора 2; Девета 18, 8, 10, 4, 12, 6, 14, 16, 2; Деветнадесета 1; Единадесета 8 А, 17, 7; Осемнадесета 2, 1, 4; Осма 9, 2, 6, 18, 8, 11, 17; Първа 21, 73, 5, 35, 60, 20, 32, 38, 25, 11, 53, 16, 56, 19, 62, 61, 50, 18, 29, 17, 41, 2, 59, 34, 37, 57, 49, 52, 27, 55, 3, 13, 43; Седемнадесета 1; УПИ 17 Кв 47 Четвърта 8, 3, 11, 6, 1, 13, 2, 15; Шеста 9, 6, 8; Шестнадесета 20, 22, 28, 23, 21, 1, 10, 8, 19, 32, 26, 25, 13, 12, 2, 30, 24, 5
На 11.05.2017 г. /09:30 – 16:00 ч./ – Чифлик, Общ. Белоградчик Извос М-Ст Извос УПИ Vі-76 кв.17 Първа 5; Тридесет и Първа 4, 6, 2; Тридесет и Четвърта 23, 19, 21, 5, 6, 10, 16, 14, 9, 4, 8, 13, 7, 1, 3, 11, 12, 15, 20, 2, 25; Тридесета 2, 11, 9, 13; Тринадесета 7, 10; УПИ VIIi-88 кв.10
На 11.05.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Боровица, Общ. Белоградчик Втора 2; Девета 18, 8, 10, 4, 12, 6, 14, 16, 2; Деветнадесета 1; Единадесета 8 А, 17, 7; Осемнадесета 2, 1, 4; Осма 9, 2, 6, 18, 8, 11, 17; Първа 21, 73, 5, 35, 60, 20, 32, 38, 25, 11, 53, 16, 56, 19, 62, 61, 50, 18, 29, 17, 41, 2, 59, 34, 37, 57, 49, 52, 27, 55, 3, 13, 43; Седемнадесета 1; УПИ 17 Кв 47 Четвърта 8, 3, 11, 6, 1, 13, 2, 15; Шеста 9, 6, 8; Шестнадесета 20, 22, 28, 23, 21, 1, 10, 8, 19, 32, 26, 25, 13, 12, 2, 30, 24, 5
На 12.05.2017 г. /09:30 – 16:00 ч./ – Чифлик, Общ. Белоградчик Извос М-Ст Извос УПИ Vі-76 кв.17 Първа 5; Тридесет и Първа 4, 6, 2; Тридесет и Четвърта 23, 19, 21, 5, 6, 10, 16, 14, 9, 4, 8, 13, 7, 1, 3, 11, 12, 15, 20, 2, 25; Тридесета 2, 11, 9, 13; Тринадесета 7, 10; УПИ VIIi-88 кв.10
Община Бойница
На 10.05.2017 г. /09:30 – 10:30 ч./ – Шипикова махала Първа 2, 20, 28, 8, 18, 26, 25, 10, 29, 5, 33
На 10.05.2017 г. /11:30 – 12:30 ч./ – Градсковски Колиби Първа 11, 61, 6, 5, 8, 3, 4, 19, 14, 16, 59, 75, 28, 69, 7, 15, 76, 10, 62, 47, 17, 60
Община Видин
На 09.05.2017 г. /13:00 – 14:00 ч./ – Видин Безименна ТП-15 Поща; Княз Александър Батенберг 8, 10, 6, 1; Цар Александър II 12, 6, 8, 16
На 09.05.2017 г. /09:30 – 10:30 ч./ – Дунавци, Общ. Видин I -248, кв.24 Александър Стамболийски 5, 1, 4, 2; Антон Иванов 1, 9, 2, 10, 7, 3, 11, 6, 4, 5; Видбол 2, 1, 3, 4, 5; Георги Димитров 83, 87, 92, 84, 104, 96, 122, 85, 72, 98, 95, 69, 77, 100, 80, 86, 108, 81, 73, 76, 91, 126, 99, 78, 90, 110, 89, 70, 82, 79, 71, 101, 116, 88, 112, 106, 102, 74, 124, 114, 93; Дунав 10, 5, 25, 11, 4, 29, 17, 1, 21, 13, 27, 9, 14, 23, 20, 8; Иван Вазов 1, 12, 5, 6, 8, 4, 10; Маршал Толбухин 15, 7, 4, 1, 25, 31, 2, 21, 17, 13, 11, 9, 23, 19, 5, 27, 3; Мико Нинов 7, 3, 11, 9, 1, 2, 6, 10, 4; Мир 2, 6; Осъм 1, 5, 3, 2, 4; Плиска 1, 2; Седемнадесет Партизани 2; Смирнов Стара Планина 7, 11, 4, 8, 9, 20, 18, 14, 3, 5, 10; УПИ 2-308 кв.29 Хайдут Велко 6, 4, 5, 8, 7, 2, 3, 1; Христо Ботев 3 А, 3, 1, 5; Ценко Александров 8; Чавдарци 14, 5, 2, 6, 7, 4, 9, 13, 3, 8, 1; Юрий Гагарин 1, 9, 7, 5, 6, 3; 4, Извън Регулация, 30
На 09.05.2017 г. /13:30 – 14:30 ч./ – Гомотарци Пета 5, 7; Първа 18, 13, ТП 4 Гомотарци, 29, 8, 23, 19, 12, Имот 082002, 3, 1, 25, 20, 32; Трета 31; Тридесет и Първа 20; Четвърта 15; Четиринадесета 8
На 09.05.2017 г. /11:00 – 11:30 ч./ – Видин Дунавска 36; Химик 16, 14, 5, 19/4, 19, 7, 7, 19/3, 12, 8, 7, 10, 1, 7, 13, 7, 19/6, 4, 120, 19/2; Цар Александър II 90, 94, 80; Пред Химик 19/2
На 09.05.2017 г. /11:15 – 12:15 ч./ – Новоселци Видин Път 1 1; Втора 66, 79, 17; Двадесет и Втора 19; Двадесет и Първа 11, 15, 13, 19; Деветнадесета 3, 1; Местност Гено Тачевото 26, 17, 37, 33, 2, 39, 24, 68, 36, 10, 20, 29, 18, 28, 22, 41, 1, 12, 49, 11, 30, 23, 38, 13, 19, 21, 71, 50, 40, 48, 47, 15, 45, 32, 14, 8, 35, 16, 31, 27, 113, 6; Осма 5, 57; Петдесет и Четвърта 11; Петдесет и Шеста 12, 21, 9, 33, 19; Пи №101 Първа 42, 2, 62; Тридесет и Втора 15, 13; Тринадесета 17; Местност Алимана
На 09.05.2017 г. /10:00 – 10:30 ч./ – Видин Бдинци 2, 1; Безименна ТП-69 Цеhтър; Градинска 16, ТП-69 Цеhтър, 20, 18; Търговска 7, 3, 13, 9, 11, 2, 15, 5, 1; Шести Септември 6, 8
На 09.05.2017 г. /09:00 – 09:30 ч./ – Видин III-5868, кв.27 Безименна ТП-116 Панония 4; Панония 80, 12, 4, 12 – Партер, 77, 13, 76, 12, до Бл5, 12
На 11.05.2017 г. /12:45 – 13:45 ч./ – Видин Безименна ТП-99 Хр.Ботев 2; Димитър Цухлев 27, 5, 35, 39, 29, 19, 36, 23, 38, 42, 7, 20, 45, 37, 18, 21, 25, 40, 31, 41, 33, 43; Д-Р Бърни Бончев 49, 54, 56, 51, 45, 41, 47, 39, 43; Епископ Софрони 38, 28, 40а, 40, 36, 34, 32; Йоан Екзарх 4; Панония 42, 36, 38, 40, 44, 34; Христо Ботев 12, 5, 8
Община Грамада
На 11.05.2017 г. /09:30 – 10:30 ч./ – Срацимирово Втора 5; Пета 1; Първа 29, 13, 2, 47, 5, 21, 58, 1, 67, 55, 60, 24, 66, 8, 35, 10, 9, 22, 51, 42, 40а, 6, 17, 56, 23, 50; Трета 1, 4, 6, 2; Четвърта 4; Шеста 34, 16, 32, 24, 20, 17

Източник: Focus news

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

Close
error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder