От Министерство на икономиката представиха във Видин проекта „Техностарт 3“

От Министерство на икономиката представиха във Видин проекта „Техностарт 3“

Представители на Министерство на икономиката (МИ) представиха във Видин проекта „Техностарт 3“, който цели да бъде насърчено предприемачеството сред младите хора. По „Техностарт 3“ за безвъзмездна финансова помощ за реализиране на свои бизнес идеи могат да кандидатстват студенти и докторанти, както и хора, завършили следването си през 2015, 2016 или 2017 година. Организатор и домакин на срещата беше МИКЦ „Активно общество“. Представянето се проведе в конферентната зала на МИКЦ и е част от дейностите им по повод 9 май.

Експертите от МИ обясниха, че кандидатстването е по два кода – „Преработваща промишленост“ и „Научноизследователска и развойна дейност“, максималният размер на безвъзмездното финансиране, което може да бъде предоставено, е 19 800 лв., като изискването е да има осигурено 10% собствено участие. В момента тече третата покана за набиране на проектни предложения по „Техностарт“. Срокът, в който кандидатите трябва да представят разработените си бизнес планове, е до 29 май.

На първия етап на оценка се проверяват дали подадени документи са в пълен пакет – т.нар. административна оценка, като при установени пропуски кандидатът има 7-дневен срок за отстраняването им. Следващият етап е оценка на бизнес планът по същество – т.нар. експертна оценка. Експертите от МИ обясниха, че два са критериите, по които проектните предложения се оценяват – жизнеспособност на бизнес плана и иновативност на идеята. Няма възрастови ограничения – единственото изискване е кандидатите да са студенти или докторанти или да са завършили следването си 2015, 2016 и 2017 година и, най-важното – да имат иновативна идея, която да съумеят да облекат в добре разработен бизнес план, който да спечели членовете на оценяващата комисия. Третият етап на оценка е интервю с кандидатите.

Във връзка с бизнес плана беше подчертано, че допустимите разходи включват придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи; разходи за ток, вода, отопление, наем на помещение; закупуване на материали и консумативи; разходи за външни услуги; разходи за банкови такси. Експертите от МИ подчертаха, обаче, че изключително важно е всички тези разходи да са подробно разписани в бизнес плана, така че ефективно да бъде използван финансовият ресурс.

Допълнителна информация за проекта „Техностарт 3“ може да бъде намерена на интернет страницата на Министерство на икономиката – раздел „Политики и стратегии“, подраздел „Предприемачество“, а всички въпроси могат да бъдат зададени на имейл tehnostart@mi.government.bg.

 

 

Eкип:“Видин Вест“

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

Close
error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder