Топ вести
Възможни са временни прекъсвания на електрозахранването на територията на областта за периода 15-19 май

Възможни са временни прекъсвания на електрозахранването на територията на областта за периода 15-19 май

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването. Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 15 – 19 май 2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани дейности.

Видинска област
Община Белоградчик
На 16.05.2017 г. /15:30 – 16:00 ч./ – Граничак: ул. „Девета“ № № 25, 5, 8, 23, 15, 6; Десета 12, 13, 3, 10, 18; Махала Ангини 3, 2, 4, 1; Махала Джокини 7, 13, 11, 12, 9, 3, 5, 1, 4, 10, 15; Махала Жикини 1, 2, 1; Махала Николини 5, 1, 2, 6; Махала Първуловци 2, 4, 3; Махала Спасови 2, 1; Осма 1; Пета 2; Първа 19, 17, 10, 25, 9, 1, 2, 26, 22, 3, 8, 15, 9; Трета 22, 2; Четвърта 6, 4; Шеста 1; Дъбравка; Двадесет и Пета 2, 4, 1; Двадесет и Четвърта 2, 1; Девета 7, 29, 3, 5, 9, 33; Деветнадесета 1; Десета 9, 10, 15, 11; Осма 1, 3; Петнадесета 3, 6, 4, 2, 5, 1, 8; Първа 69, 51, 8, 60, 64, 36, 80, 28, 14, 50, 49, 7, 63, 17, 12, 65, 23, 31, 37, 56, 26, 72, 22, 53, 38, 67, 43, 46, 21, 55, 70, 25, 9, 6, 24, 71, 62, 47, 79, 1, 74, 73, 16, 45, 68, 13, 30, 57, 66, 75, 61, 29, 20, 18, 86, 58, 32, 52; Седемнадесета 10, 4; Седма 11, 6, 9, 13, 2, 4; Тринадесета 2, 1; Четвърта 3, 6, 2; Четиринадесета 15, 3, 39, 31, 33, 27, 37, 8, 4, 42, 55, 44, 9, 41, 5, 6, 7, 40, 20; Шестнадесета 6, 4; Салаш; Втора 3, 1; Двадесет и Втора 15, 4, 13, 17, 5, 6, 3, 7, 12, 11, 8; Двадесет и Пета 4, 3; Двадесет и Трета 3, 3, 5; Двадесет и Шеста 10, 18, 4, 8, 14, 10; Двадесета 6, 2, 8, 3, 6, 8; Дванадесета 4, 19, 11, 7, 6, 2, 1, 5, 15, 21, 23, 9, 17, 4, 1, 5; Девета 4, 4, 3; Деветнадесета 4; Единадесета 1, 1, 6; Махала Куцаровци 33, 31, 24, 40, 4, 26, 10, 5, 15, 22, 1, 2, 28, 19, 25, 17, 14, 3, 6, 8, 21, 9, 20, 32, 51, 18, 7, 11; Махала Пешини 6, 7, 3, 4, 9; Махала Стране 3, 13, 14, 1, 7, 2; Осма 10 А, 1, 6, 10 А, 4, 10, 10; Парцел № 1 Пета 5, 1, 1, 26, 17, 15, 6, 4, 25А, 16, 28, 21, 5, 24, 22, 7, 20, 11, 30, 12, 18, 23, 25, 10; Петнадесета 7, 1, 3, 5; ПИ 000343 ПИ № 037091 Първа 41, 7, 32, 4, 2, 41, 3, 30, 1, 33, 24, 25, 37, 22, 20, 34, 12, 18, 23, 35, 7, 6, 26, 19, 39, 17, 9, 27, 28, 20; Седма 2, 3, 5, 2; Трета 11; Тридесет и Втора 16, 7, 16, 1, 9, 20, 5, 3, 2, 14, 22, 11, 18, 6, 18, 22; Тридесет и Първа 20, 28, 8, 22, 5, 13, 25, 17, 9, 24, 18, 23, 15, 1, 3, 11, 12, 26, 20, 7, 6, 2, 19, 4; Тридесет и Трета 2, 5, 2, 3, 1; Тридесет и Шеста 6, 4, 2; Тринадесета 3; Четвърта 4; Четиридесет и Втора 9, 5; Четиридесет и Трета 8; Четиридесет и Четвърта 1, 6, 4; Шеста 3, 1, 1, 3, 5; Шестнадесета 6, 21, 15, 24, 28, 2, 20, 9, 22, 7, 11, 18, 12, 4, 16, 10, 8, 2, 6; Имот 037080 М-Т Османовица
На 16.05.2017 г. /09:15 – 09:45 ч./ – Граничак Девета 25, 5, 8, 23, 15, 6; Десета 12, 13, 3, 10, 18; Махала Ангини 3, 2, 4, 1; Махала Джокини 7, 13, 11, 12, 9, 3, 5, 1, 4, 10, 15; Махала Жикини 1, 2, 1; Махала Николини 5, 1, 2, 6; Махала Първуловци 2, 4, 3; Махала Спасови 2, 1; Осма 1; Пета 2; Първа 19, 17, 10, 25, 9, 1, 2, 26, 22, 3, 8, 15, 9; Трета 22, 2; Четвърта 6, 4; Шеста 1; Дъбравка; Двадесет и Пета 2, 4, 1; Двадесет и Четвърта 2, 1; Девета 7, 29, 3, 5, 9, 33; Деветнадесета 1; Десета 9, 10, 15, 11; Осма 1, 3; Петнадесета 3, 6, 4, 2, 5, 1, 8; Първа 69, 51, 8, 60, 64, 36, 80, 28, 14, 50, 49, 7, 63, 17, 12, 65, 23, 31, 37, 56, 26, 72, 22, 53, 38, 67, 43, 46, 21, 55, 70, 25, 9, 6, 24, 71, 62, 47, 79, 1, 74, 73, 16, 45, 68, 13, 30, 57, 66, 75, 61, 29, 20, 18, 86, 58, 32, 52; Седемнадесета 10, 4; Седма 11, 6, 9, 13, 2, 4; Тринадесета 2, 1; Четвърта 3, 6, 2; Четиринадесета 15, 3, 39, 31, 33, 27, 37, 8, 4, 42, 55, 44, 9, 41, 5, 6, 7, 40, 20; Шестнадесета 6, 4; Салаш; Втора 3, 1; Двадесет и Втора 15, 4, 13, 17, 5, 6, 3, 7, 12, 11, 8; Двадесет и Пета 4, 3; Двадесет и Трета 3, 3, 5; Двадесет и Шеста 10, 18, 4, 8, 14, 10; Двадесета 6, 2, 8, 3, 6, 8; Дванадесета 4, 19, 11, 7, 6, 2, 1, 5, 15, 21, 23, 9, 17, 4, 1, 5; Девета 4, 4, 3; Деветнадесета 4; Единадесета 1, 1, 6; Махала Куцаровци 33, 31, 24, 40, 4, 26, 10, 5, 15, 22, 1, 2, 28, 19, 25, 17, 14, 3, 6, 8, 21, 9, 20, 32, 51, 18, 7, 11; Махала Пешини 6, 7, 3, 4, 9; Махала Стране 3, 13, 14, 1, 7, 2; Осма 10 А, 1, 6, 10 А, 4, 10, 10; Парцел № 1 Пета 5, 1, 1, 26, 17, 15, 6, 4, 25А, 16, 28, 21, 5, 24, 22, 7, 20, 11, 30, 12, 18, 23, 25, 10; Петнадесета 7, 1, 3, 5; ПИ 000343 ПИ № 037091 Първа 41, 7, 32, 4, 2, 41, 3, 30, 1, 33, 24, 25, 37, 22, 20, 34, 12, 18, 23, 35, 7, 6, 26, 19, 39, 17, 9, 27, 28, 20; Седма 2, 3, 5, 2; Трета 11; Тридесет и Втора 16, 7, 16, 1, 9, 20, 5, 3, 2, 14, 22, 11, 18, 6, 18, 22; Тридесет и Първа 20, 28, 8, 22, 5, 13, 25, 17, 9, 24, 18, 23, 15, 1, 3, 11, 12, 26, 20, 7, 6, 2, 19, 4; Тридесет и Трета 2, 5, 2, 3, 1; Тридесет и Шеста 6, 4, 2; Тринадесета 3; Четвърта 4; Четиридесет и Втора 9, 5; Четиридесет и Трета 8; Четиридесет и Четвърта 1, 6, 4; Шеста 3, 1, 1, 3, 5; Шестнадесета 6, 21, 15, 24, 28, 2, 20, 9, 22, 7, 11, 18, 12, 4, 16, 10, 8, 2, 6; Имот 037080 М-Т Османовица
На 16.05.2017 г. /09:45 – 15:30 ч./ – Салаш Втора 3, 1; Двадесет и Втора 15, 4, 13, 17, 5, 6, 3, 7, 12, 11, 8; Двадесет и Пета 4, 3; Двадесет и Трета 3, 3, 5; Двадесет и Шеста 10, 18, 4, 8, 14, 10; Двадесета 6, 2, 8, 3, 6, 8; Дванадесета 4, 19, 11, 7, 6, 2, 1, 5, 15, 21, 23, 9, 17, 4, 1, 5; Девета 4, 4, 3; Деветнадесета 4; Единадесета 1, 1, 6; Махала Куцаровци 33, 31, 24, 40, 4, 26, 10, 5, 15, 22, 1, 2, 28, 19, 25, 17, 14, 3, 6, 8, 21, 9, 20, 32, 51, 18, 7, 11; Махала Пешини 6, 7, 3, 4, 9; Махала Стране 3, 13, 14, 1, 7, 2; Осма 10 А, 1, 6, 10 А, 4, 10, 10; Парцел № 1 Пета 5, 1, 1, 26, 17, 15, 6, 4, 25А, 16, 28, 21, 5, 24, 22, 7, 20, 11, 30, 12, 18, 23, 25, 10; Петнадесета 7, 1, 3, 5; ПИ 000343 ПИ № 037091 Първа 41, 7, 32, 4, 2, 41, 3, 30, 1, 33, 24, 25, 37, 22, 20, 34, 12, 18, 23, 35, 7, 6, 26, 19, 39, 17, 9, 27, 28, 20; Седма 2, 3, 5, 2; Трета 11; Тридесет и Втора 16, 7, 16, 1, 9, 20, 5, 3, 2, 14, 22, 11, 18, 6, 18, 22; Тридесет и Първа 20, 28, 8, 22, 5, 13, 25, 17, 9, 24, 18, 23, 15, 1, 3, 11, 12, 26, 20, 7, 6, 2, 19, 4; Тридесет и Трета 2, 5, 2, 3, 1; Тридесет и Шеста 6, 4, 2; Тринадесета 3; Четвърта 4; Четиридесет и Втора 9, 5; Четиридесет и Трета 8; Четиридесет и Четвърта 1, 6, 4; Шеста 3, 1, 1, 3, 5; Шестнадесета 6, 21, 15, 24, 28, 2, 20, 9, 22, 7, 11, 18, 12, 4, 16, 10, 8, 2, 6; Имот 037080 М-Т Османовица
На 18.05.2017 г. /09:30 – 16:00 ч./ – Белоградчик Белоградчишки проход 34, 8, 12, 4, 2, 6; Белоградчишки Скали 4; Княз Александър Батенберг 3, 5, 4, 23, 31, 8, 17, 25, 13, 29, 27, 33, 19, 21, 15, 7, 9, 19 Б, 1, 2, 6, 10, 11; Любен Каравелов 11, 8, 9, 7Б, 7, 5, 13, 3, 15; Панайот Волов 1; Съединение 1, 21, 19, 4, 2, 17, 15, 13; УПИ XIV Кв. 13 Цар Иван Срацимир 31, 13, 27, 33, 11, 35, 1, 5, 15, 9, 25, 39, 21, 17, 37 Вход Видин, 3, 2, 23, 29, 19, 7
На 19.05.2017 г. /09:15 – 16:00 ч./ – Граничак Девета 25, 5, 8, 23, 15, 6; Десета 12, 13, 3, 10, 18; Махала Ангини 3, 2, 4, 1; Махала Джокини 7, 13, 11, 12, 9, 3, 5, 1, 4, 10, 15; Махала Жикини 1, 2, 1; Махала Николини 5, 1, 2, 6; Махала Първуловци 2, 4, 3; Махала Спасови 2, 1; Осма 1; Пета 2; Първа 19, 17, 10, 25, 9, 1, 2, 26, 22, 3, 8, 15, 9; Трета 22, 2; Четвърта 6, 4; Шеста 1; Дъбравка; Двадесет и Пета 2, 4, 1; Двадесет и Четвърта 2, 1; Девета 7, 29, 3, 5, 9, 33; Деветнадесета 1; Десета 9, 10, 15, 11; Осма 1, 3; Петнадесета 3, 6, 4, 2, 5, 1, 8; Първа 69, 51, 8, 60, 64, 36, 80, 28, 14, 50, 49, 7, 63, 17, 12, 65, 23, 31, 37, 56, 26, 72, 22, 53, 38, 67, 43, 46, 21, 55, 70, 25, 9, 6, 24, 71, 62, 47, 79, 1, 74, 73, 16, 45, 68, 13, 30, 57, 66, 75, 61, 29, 20, 18, 86, 58, 32, 52; Седемнадесета 10, 4; Седма 11, 6, 9, 13, 2, 4; Тринадесета 2, 1; Четвърта 3, 6, 2; Четиринадесета 15, 3, 39, 31, 33, 27, 37, 8, 4, 42, 55, 44, 9, 41, 5, 6, 7, 40, 20; Шестнадесета 6, 4; Салаш; Втора 3, 1; Двадесет и Втора 15, 4, 13, 17, 5, 6, 3, 7, 12, 11, 8; Двадесет и Пета 4, 3; Двадесет и Трета 3, 3, 5; Двадесет и Шеста 10, 18, 4, 8, 14, 10; Двадесета 6, 2, 8, 3, 6, 8; Дванадесета 4, 19, 11, 7, 6, 2, 1, 5, 15, 21, 23, 9, 17, 4, 1, 5; Девета 4, 4, 3; Деветнадесета 4; Единадесета 1, 1, 6; Махала Куцаровци 33, 31, 24, 40, 4, 26, 10, 5, 15, 22, 1, 2, 28, 19, 25, 17, 14, 3, 6, 8, 21, 9, 20, 32, 51, 18, 7, 11; Махала Пешини 6, 7, 3, 4, 9; Махала Стране 3, 13, 14, 1, 7, 2; Осма 10 А, 1, 6, 10 А, 4, 10, 10; Парцел № 1 Пета 5, 1, 1, 26, 17, 15, 6, 4, 25А, 16, 28, 21, 5, 24, 22, 7, 20, 11, 30, 12, 18, 23, 25, 10; Петнадесета 7, 1, 3, 5; ПИ 000343 ПИ № 037091 Първа 41, 7, 32, 4, 2, 41, 3, 30, 1, 33, 24, 25, 37, 22, 20, 34, 12, 18, 23, 35, 7, 6, 26, 19, 39, 17, 9, 27, 28, 20; Седма 2, 3, 5, 2; Трета 11; Тридесет и Втора 16, 7, 16, 1, 9, 20, 5, 3, 2, 14, 22, 11, 18, 6, 18, 22; Тридесет и Първа 20, 28, 8, 22, 5, 13, 25, 17, 9, 24, 18, 23, 15, 1, 3, 11, 12, 26, 20, 7, 6, 2, 19, 4; Тридесет и Трета 2, 5, 2, 3, 1; Тридесет и Шеста 6, 4, 2; Тринадесета 3; Четвърта 4; Четиридесет и Втора 9, 5; Четиридесет и Трета 8; Четиридесет и Четвърта 1, 6, 4; Шеста 3, 1, 1, 3, 5; Шестнадесета 6, 21, 15, 24, 28, 2, 20, 9, 22, 7, 11, 18, 12, 4, 16, 10, 8, 2, 6; Имот 037080 М-Т Османовица
На 19.05.2017 г. /09:30 – 16:00 ч./ – Белоградчик Белоградчишки проход 34, 8, 12, 4, 2, 6; Белоградчишки Скали 4; Княз Александър Батенберг 3, 5, 4, 23, 31, 8, 17, 25, 13, 29, 27, 33, 19, 21, 15, 7, 9, 19 Б, 1, 2, 6, 10, 11; Любен Каравелов 11, 8, 9, 7Б, 7, 5, 13, 3, 15; Панайот Волов 1; Съединение 1, 21, 19, 4, 2, 17, 15, 13; УПИ XIV Кв. 13 Цар Иван Срацимир 31, 13, 27, 33, 11, 35, 1, 5, 15, 9, 25, 39, 21, 17, 37 Вход Видин, 3, 2, 23, 29, 19, 7
На 19.05.2017 г. /09:15 – 09:45 ч./ – Граничак Девета 25, 5, 8, 23, 15, 6; Десета 12, 13, 3, 10, 18; Махала Ангини 3, 2, 4, 1; Махала Джокини 7, 13, 11, 12, 9, 3, 5, 1, 4, 10, 15; Махала Жикини 1, 2, 1; Махала Николини 5, 1, 2, 6; Махала Първуловци 2, 4, 3; Махала Спасови 2, 1; Осма 1; Пета 2; Първа 19, 17, 10, 25, 9, 1, 2, 26, 22, 3, 8, 15, 9; Трета 22, 2; Четвърта 6, 4; Шеста 1; Дъбравка; Двадесет и Пета 2, 4, 1; Двадесет и Четвърта 2, 1; Девета 7, 29, 3, 5, 9, 33; Деветнадесета 1; Десета 9, 10, 15, 11; Осма 1, 3; Петнадесета 3, 6, 4, 2, 5, 1, 8; Първа 69, 51, 8, 60, 64, 36, 80, 28, 14, 50, 49, 7, 63, 17, 12, 65, 23, 31, 37, 56, 26, 72, 22, 53, 38, 67, 43, 46, 21, 55, 70, 25, 9, 6, 24, 71, 62, 47, 79, 1, 74, 73, 16, 45, 68, 13, 30, 57, 66, 75, 61, 29, 20, 18, 86, 58, 32, 52; Седемнадесета 10, 4; Седма 11, 6, 9, 13, 2, 4; Тринадесета 2, 1; Четвърта 3, 6, 2; Четиринадесета 15, 3, 39, 31, 33, 27, 37, 8, 4, 42, 55, 44, 9, 41, 5, 6, 7, 40, 20; Шестнадесета 6, 4; Салаш; Втора 3, 1; Двадесет и Втора 15, 4, 13, 17, 5, 6, 3, 7, 12, 11, 8; Двадесет и Пета 4, 3; Двадесет и Трета 3, 3, 5; Двадесет и Шеста 10, 18, 4, 8, 14, 10; Двадесета 6, 2, 8, 3, 6, 8; Дванадесета 4, 19, 11, 7, 6, 2, 1, 5, 15, 21, 23, 9, 17, 4, 1, 5; Девета 4, 4, 3; Деветнадесета 4; Единадесета 1, 1, 6; Махала Куцаровци 33, 31, 24, 40, 4, 26, 10, 5, 15, 22, 1, 2, 28, 19, 25, 17, 14, 3, 6, 8, 21, 9, 20, 32, 51, 18, 7, 11; Махала Пешини 6, 7, 3, 4, 9; Махала Стране 3, 13, 14, 1, 7, 2; Осма 10 А, 1, 6, 10 А, 4, 10, 10; Парцел № 1 Пета 5, 1, 1, 26, 17, 15, 6, 4, 25А, 16, 28, 21, 5, 24, 22, 7, 20, 11, 30, 12, 18, 23, 25, 10; Петнадесета 7, 1, 3, 5; ПИ 000343 ПИ № 037091 Първа 41, 7, 32, 4, 2, 41, 3, 30, 1, 33, 24, 25, 37, 22, 20, 34, 12, 18, 23, 35, 7, 6, 26, 19, 39, 17, 9, 27, 28, 20; Седма 2, 3, 5, 2; Трета 11; Тридесет и Втора 16, 7, 16, 1, 9, 20, 5, 3, 2, 14, 22, 11, 18, 6, 18, 22; Тридесет и Първа 20, 28, 8, 22, 5, 13, 25, 17, 9, 24, 18, 23, 15, 1, 3, 11, 12, 26, 20, 7, 6, 2, 19, 4; Тридесет и Трета 2, 5, 2, 3, 1; Тридесет и Шеста 6, 4, 2; Тринадесета 3; Четвърта 4; Четиридесет и Втора 9, 5; Четиридесет и Трета 8; Четиридесет и Четвърта 1, 6, 4; Шеста 3, 1, 1, 3, 5; Шестнадесета 6, 21, 15, 24, 28, 2, 20, 9, 22, 7, 11, 18, 12, 4, 16, 10, 8, 2, 6; Имот 037080 М-Т Османовица
На 19.05.2017 г. /09:45 – 15:30 ч./ – Салаш Втора 3, 1; Двадесет и Втора 15, 4, 13, 17, 5, 6, 3, 7, 12, 11, 8; Двадесет и Пета 4, 3; Двадесет и Трета 3, 3, 5; Двадесет и Шеста 10, 18, 4, 8, 14, 10; Двадесета 6, 2, 8, 3, 6, 8; Дванадесета 4, 19, 11, 7, 6, 2, 1, 5, 15, 21, 23, 9, 17, 4, 1, 5; Девета 4, 4, 3; Деветнадесета 4; Единадесета 1, 1, 6; Махала Куцаровци 33, 31, 24, 40, 4, 26, 10, 5, 15, 22, 1, 2, 28, 19, 25, 17, 14, 3, 6, 8, 21, 9, 20, 32, 51, 18, 7, 11; Махала Пешини 6, 7, 3, 4, 9; Махала Стране 3, 13, 14, 1, 7, 2; Осма 10 А, 1, 6, 10 А, 4, 10, 10; Парцел № 1 Пета 5, 1, 1, 26, 17, 15, 6, 4, 25А, 16, 28, 21, 5, 24, 22, 7, 20, 11, 30, 12, 18, 23, 25, 10; Петнадесета 7, 1, 3, 5; ПИ 000343 ПИ № 037091 Първа 41, 7, 32, 4, 2, 41, 3, 30, 1, 33, 24, 25, 37, 22, 20, 34, 12, 18, 23, 35, 7, 6, 26, 19, 39, 17, 9, 27, 28, 20; Седма 2, 3, 5, 2; Трета 11; Тридесет и Втора 16, 7, 16, 1, 9, 20, 5, 3, 2, 14, 22, 11, 18, 6, 18, 22; Тридесет и Първа 20, 28, 8, 22, 5, 13, 25, 17, 9, 24, 18, 23, 15, 1, 3, 11, 12, 26, 20, 7, 6, 2, 19, 4; Тридесет и Трета 2, 5, 2, 3, 1; Тридесет и Шеста 6, 4, 2; Тринадесета 3; Четвърта 4; Четиридесет и Втора 9, 5; Четиридесет и Трета 8; Четиридесет и Четвърта 1, 6, 4; Шеста 3, 1, 1, 3, 5; Шестнадесета 6, 21, 15, 24, 28, 2, 20, 9, 22, 7, 11, 18, 12, 4, 16, 10, 8, 2, 6; Имот 037080 М-Т Османовица
Община Брегово
На 15.05.2017 г. /09:15 – 15:30 ч./ – Гъмзово Александър Стамболийски 16, 18, 22, 1, 12, 20; Асен Балкански 1; Борис Димитров 6, 4, 2; Гаврил Генов 15, 20; Гео Милев 1; Георги Бенковски 4, 10, 2, 1, 6; Георги Димитров 29, 35; Ленин Любен Каравелов 1; Райчо Даскалов 3, 1, 6, 7; Спортист 16, 14, 9, 12, 24, 4; Станке Димитров 12, 11, 9, 24, 1, 5, 6, 16, 4, 10; УПИ VII-444, Кв, 55 Хан Аспарух 17, 6, 9, 8, 21, 10; Христо Ботев 3; Цар Самуил 6, 3, 9; Цар Симеон 17, 24, 11, 13, 53, 26, 27; ПИ 000107
На 16.05.2017 г. /09:30 – 15:30 ч./ – Гъмзово Александър Стамболийски 16, 18, 22, 1, 12, 20; Асен Балкански 1; Борис Димитров 6, 4, 2; Гаврил Генов 15, 20; Гео Милев 1; Георги Бенковски 4, 10, 2, 1, 6; Георги Димитров 29, 35; Ленин Любен Каравелов 1; Райчо Даскалов 3, 1, 6, 7; Спортист 16, 14, 9, 12, 24, 4; Станке Димитров 12, 11, 9, 24, 1, 5, 6, 16, 4, 10; УПИ VII-444, Кв, 55 Хан Аспарух 17, 6, 9, 8, 21, 10; Христо Ботев 3; Цар Самуил 6, 3, 9; Цар Симеон 17, 24, 11, 13, 53, 26, 27; ПИ 000107
На 17.05.2017 г. /09:15 – 15:30 ч./ – Гъмзово Александър Стамболийски 16, 18, 22, 1, 12, 20; Асен Балкански 1; Борис Димитров 6, 4, 2; Гаврил Генов 15, 20; Гео Милев 1; Георги Бенковски 4, 10, 2, 1, 6; Георги Димитров 29, 35; Ленин Любен Каравелов 1; Райчо Даскалов 3, 1, 6, 7; Спортист 16, 14, 9, 12, 24, 4; Станке Димитров 12, 11, 9, 24, 1, 5, 6, 16, 4, 10; УПИ VII-444, Кв, 55 Хан Аспарух 17, 6, 9, 8, 21, 10; Христо Ботев 3; Цар Самуил 6, 3, 9; Цар Симеон 17, 24, 11, 13, 53, 26, 27; ПИ 000107
На 18.05.2017 г. /09:15 – 15:30 ч./ – Гъмзово Александър Стамболийски 16, 18, 22, 1, 12, 20; Асен Балкански 1; Борис Димитров 6, 4, 2; Гаврил Генов 15, 20; Гео Милев 1; Георги Бенковски 4, 10, 2, 1, 6; Георги Димитров 29, 35; Ленин Любен Каравелов 1; Райчо Даскалов 3, 1, 6, 7; Спортист 16, 14, 9, 12, 24, 4; Станке Димитров 12, 11, 9, 24, 1, 5, 6, 16, 4, 10; УПИ VII-444, Кв, 55 Хан Аспарух 17, 6, 9, 8, 21, 10; Христо Ботев 3; Цар Самуил 6, 3, 9; Цар Симеон 17, 24, 11, 13, 53, 26, 27; ПИ 000107
На 19.05.2017 г. /09:00 – 15:30 ч./ – Гъмзово Александър Стамболийски 16, 18, 22, 1, 12, 20; Асен Балкански 1; Борис Димитров 6, 4, 2; Гаврил Генов 15, 20; Гео Милев 1; Георги Бенковски 4, 10, 2, 1, 6; Георги Димитров 29, 35; Ленин Любен Каравелов 1; Райчо Даскалов 3, 1, 6, 7; Спортист 16, 14, 9, 12, 24, 4; Станке Димитров 12, 11, 9, 24, 1, 5, 6, 16, 4, 10; УПИ VII-444, Кв, 55 Хан Аспарух 17, 6, 9, 8, 21, 10; Христо Ботев 3; Цар Самуил 6, 3, 9; Цар Симеон 17, 24, 11, 13, 53, 26, 27; ПИ 000107
Община Видин
На 15.05.2017 г. /09:00 – 15:30 ч./ – Буковец, Общ. Видин Втора 36, 24, 32А, 34, 2; Двадесет и Девета 13; Двадесет и Осма 7; Двадесет и Първа 2; Двадесет и Седма 2; Двадесет и Трета 1, 2, 4; Двадесет и Четвърта 7А, 19, 23, 13, 27, 25, 17, 9, 35, 4, 2; Двадесет и Шеста 1; Двадесета 6; Първа 16, 51, 61, 1, 55, 2, 44, ТП-2 Буковец, 48, 41, 67, 22, 56, 8А, 30, 28, 35, 14, 63, 5, 49, 59, 10, 1А, 34, 37, 33, 42, 46, 24, 47, 54, 32, 29, 57, 68, 20, 18, 52, 70, 26, 6, 66, 3, 40, 60, 45, 27, 58, 39, 43, 31, 69, 50, 65, 8, 62; Трета 24, 14, 12А; Тринадесета 8; Четвърта 41, 1; Шеста 1, 4; Имот № 024046 Екатте 06954
На 16.05.2017 г. /09:00 – 15:30 ч./ – Буковец, Общ. Видин Втора 36, 24, 32А, 34, 2; Двадесет и Девета 13; Двадесет и Осма 7; Двадесет и Първа 2; Двадесет и Седма 2; Двадесет и Трета 1, 2, 4; Двадесет и Четвърта 7А, 19, 23, 13, 27, 25, 17, 9, 35, 4, 2; Двадесет и Шеста 1; Двадесета 6; Първа 16, 51, 61, 1, 55, 2, 44, ТП-2 Буковец, 48, 41, 67, 22, 56, 8А, 30, 28, 35, 14, 63, 5, 49, 59, 10, 1А, 34, 37, 33, 42, 46, 24, 47, 54, 32, 29, 57, 68, 20, 18, 52, 70, 26, 6, 66, 3, 40, 60, 45, 27, 58, 39, 43, 31, 69, 50, 65, 8, 62; Трета 24, 14, 12А; Тринадесета 8; Четвърта 41, 1; Шеста 1, 4; Имот № 024046 Екатте 06954
На 17.05.2017 г. /09:00 – 15:30 ч./ – Иново Димитровски Завет 81, 102, 91, 93, 76, 99, 100, 113, 62, 90, 121, 94, 36, 70, 68, 104, 117, 107, 86, 10, 109, 79, 82, 89, 97, 105, 101, 72, 66, 88, 87, 111, 115, 95, 103, 80, 74, 98, 24, 96, 64, 8, 92, 85, 84; Еделвайс 25, 33, 19, 35, 18, 24, 10; Имот № 024065 Иновото 1, 2; Лозенград 33, 18, 24, 25; Македония Помпа, 2, 23, 19, 6; Михалаки Георгиев 10; Осма 4, 5, 2, 3; Охрид 1, 4, 10, 3, 5, 8, 2; Парцел 027 Масив 029 Рила 17, 28, 18, 20, 19, 9, 8, 15, 24, 11, 22, 16, 30, 6, 3; Седма 2, 1, 7; Скопие 7, 9, 13, 1, 11; Сливница 1, 4; Трета ТП-3 Иново
На 18.05.2017 г. /09:00 – 15:30 ч./ – Капитановци 019071 Втора 3, 27; Двадесет и Пета 2, 5, 9, 7, 3; Двадесет и Първа 2, 1, 6; Двадесет и Четвърта 4, 1, 3, 2; Двадесет и Шеста 23, 19, 15, 17, 13, 11, 7, 6, 21; Двадесета 4, 1, 2; Девета 52, 54, 42, 50, 38, 48, 23, 46, 44, 25, 21, 40; Осемнадесета 13, 9; Осма 50А, 52, 50, 46, 56, 48, 54, 25, 12 ТП-2 Капитановци, 21, 23; Пета 12; Първа 9; Седемнадесета 5, 21, 23; Седма 35, 11; Тринадесета 25, 4; 1 ПИ 19070
На 18.05.2017 г. /09:00 – 15:30 ч./ – Иново Димитровски Завет 81, 102, 91, 93, 76, 99, 100, 113, 62, 90, 121, 94, 36, 70, 68, 104, 117, 107, 86, 10, 109, 79, 82, 89, 97, 105, 101, 72, 66, 88, 87, 111, 115, 95, 103, 80, 74, 98, 24, 96, 64, 8, 92, 85, 84; Еделвайс 25, 33, 19, 35, 18, 24, 10; Имот № 024065 Иновото 1, 2; Лозенград 33, 18, 24, 25; Македония Помпа, 2, 23, 19, 6; Михалаки Георгиев 10; Осма 4, 5, 2, 3; Охрид 1, 4, 10, 3, 5, 8, 2; Парцел 027 Масив 029 Рила 17, 28, 18, 20, 19, 9, 8, 15, 24, 11, 22, 16, 30, 6, 3; Седма 2, 1, 7; Скопие 7, 9, 13, 1, 11; Сливница 1, 4; Трета ТП-3 Иново
На 19.05.2017 г. /09:00 – 15:30 ч./ – Капитановци 019071 Втора 3, 27; Двадесет и Пета 2, 5, 9, 7, 3; Двадесет и Първа 2, 1, 6; Двадесет и Четвърта 4, 1, 3, 2; Двадесет и Шеста 23, 19, 15, 17, 13, 11, 7, 6, 21; Двадесета 4, 1, 2; Девета 52, 54, 42, 50, 38, 48, 23, 46, 44, 25, 21, 40; Осемнадесета 13, 9; Осма 50А, 52, 50, 46, 56, 48, 54, 25, 12 ТП-2 Капитановци, 21, 23; Пета 12; Първа 9; Седемнадесета 5, 21, 23; Седма 35, 11; Тринадесета 25, 4; 1 ПИ 19070
Община Грамада
На 15.05.2017 г. /09:30 – 10:30 ч./ – Бранковци, Общ. Грамада Втора 7, 35, 29, 5, 24, 15, 25, 47, 11, 9, 45, 27, 23, 13, 21, 49, 31; Двадесет и Втора 3, 7, 9, 5, 1, 10; Двадесет и Пета 11; Двадесет и Първа 7, 15, 9, 13; Двадесет и Седма 2, 1; Двадесет и Трета 4, 7, 10, 1; Двадесет и Четвърта 2; Двадесет и Шеста 7, 11, 19, 16; Двадесета 3; Дванадесета 4, 6, 2, 7; Девета 4, 10, 18, 2, 8, 6; Пета 20, 7, 5, 15, 17, 9, 11, 24, 22, 13, 3, 28, 32; Петнадесета 4, 7, 5, 6, 1, 3; Първа 2, 31, 5, 7, ТП 1, 1, 9, 3, 4, 12, 8, 10; Седма 8, 6, 7, 14, 5, 16, 10, 1, 3, 4; Трета 6, 8; Тридесет и Втора 7, 6, 2, 3; Тридесет и Пета 4; Тридесет и Първа 1; Тридесет и Трета 1, 2; Тридесет и Четвърта 1, 7, 5, 11, 4, 8, 6, 10, 9, 13, 3; Тридесета 3, 4, 1, 2; Четвърта 3, 16, 12, 18, 1, 10, 4; Шеста 6, 4; Шестнадесета 13, 9, 5, 15, 2, 3, 1
Община Димово
На 15.05.2017 г. /09:30 – 15:30 ч./ – Дълго Поле, Общ. Димово № I-164 Кв. 19 Осма 3, 4; Пета 2; Първа 30, 45, 16, 27, 35, 3, 5, 42, 7, 12, 25, 15, 31, 47, 19, 39, 26, 1, 23, 36, 13, 33, 40, 34, 9, 29, 28, 24; Трета 2, 1; Тринадесета 14, 1, 8, 10, 16, 2, 6; Четвърта 3, 4, 2, 5, 7; Четиринадесета 6; Шеста 2, 7, 4, 3, 5, 31; Костичовци; Васил Коларов 9, 7, 7 А, 13, 2, 17, 1, 3, 15, 11, 19, 10, 3 Вила, 21; Георги Костадинов 1, 16, 14, 3, 20, 8 А; Двете Партизанки 32, 30, 7; Живко Пуев 1, 38, 21, 72, 32, 9, 30, 5, 27, 26, 6, 2, 28, 24, 54, 42, 48, 7, 3, 52; Илия Филипов 30, 72 А, 96, 26, 40, 112, 99, 35, 51, 117, 98, 83, 109, 63, 85, 7, 52, 81, 93, 111, 39, 102, 108, 94, 71, 65, 100, 46, 21, 43, 87, 110, 95, 105 А, 135, 119, 14, 24, 101, 86, 45, 41, 42, 121, 92, 105, 13, 62, 27, 9, 103, 2, 22, 15, 29, 129, 17, 5, 47, 106, 80, 49, 50, 54, 90, 6, 131, 44, 79, 113, 16, 20, 64, 1, 33, 84, 53, 32, 83 А, 115, 91, 88, 31, 68, 107, 3, 25, 133, 19; Кузман Георгиев 15, 17, 11, 13, 12; Никола Еленков 1; Партизани 18, 1; Ремсисти 4, 1; Ск Спартак 2, 1, 3; Сталинградска Битка 1; Стоян Георгиев 31, 67, 25, 43, 21, 11, 27, 4, 29, 34, 39, 33, 13, 20, 49, 7, 35, 26, 69, 3, 30, 8, 28; Христо Смирненски 6, 2, 9, 7; Скомля; Втора 4, 8, 2, 6; Девета 8, 2, 5, 3, 1, 4, 6, 7; Единадесета 6, 10; Осма 3, 5, 6, 4, 2; Пета 5, 6, 4, 4 А; Петнадесета 5; Първа 22, 7, 23, 13, 20, 15, 34, 29, 3, 8, 6, 17, 10, 4, 25, 21, 1, 5; Седма 3, 7, 9, 5; Трета 6, 4, 3, 2, 5, 8, 7; Тринадесета 4, 6, 3, 1, 5, 14, 12, 8, 10, 11; Четвърта 2; Шеста 1, 3, 6, 8, 5
На 17.05.2017 г. /15:00 – 15:30 ч./ – Арчар 000021 242 Кв. 29 Археологическа 3, 1; Арчарица 34, 44, 31, 25, 33 УПИ V-403 Кв. 26, 27, 12, 48, 36, 32, 33, 2, 23, 73, 5, 6, 8, 10, 17, 21, 26, 9, 13, 3, 20, 2, 11, 28, 16, 1, 24, 7, 22, 58, 95, 63, 61, 59, 55, 73, 57, 51, 65, 53, 2, 91; Бабуя Имот 054008 Бдин 5; Бързарци 76, 8, 4, 10, 6, 2; Бързица 4, 3, 7; Валентина Терешкова 13, 18, 7, 43, 1, 30, 4, 20, 6, 29, 28, 55, 31, 25; Васил Левски 8, 2, 5, 7, 6, 126, 110, 61, 102, 138, 112, 10, 91, 122, 148, 63, 124, 71, 130, 27, 37, 47, 11, 49, 28, 20, 32, 40, 43; Вида 1, 2; Вилна зона Рациария 12, 30, 16А, 18, 21, 8, 5, 6, 13, 9, 4, 1, 3, 17, 15, 7, 10, 19, 2; Вит 2, 8, 10, 2, 14; Витоша 8, 10, 3, 2, 6, 7, 1, 9; Волга 5, 9, 7, 4, 1, 2, 3; Георги Бенковски 5, 5, 10; Добрич 5, 9, 15; Дузлука 65, 8, 30, 45, 29, 57, 12, 67, 16, 2, 1, 33, 24, 5, 17; Дунав 40, 4, 61, 8, 54, 69, 3, 56, 26, 12, 37, 46, 44, 32, 40, 18, 51, 23, 53, 2, 55, 16; Дъб 8, 9, 13; Елада 19, 2, 11, 6, 8, 4, 5, 1; Захари Стоянов 3, 7, 2, 4, 1, 6; Иван Вазов 26, 10, 4, 36, 31, 8, 34, 16, 5, 12, 30, 28, 18, 1, 14, 11, 17, 21, 35, 33, 7, 3, 37; Искър 5, 7, 5, 11; Калето 8, 7, 24, 4, 10, 12, 20, 26, 15, 37, 27, 22, 1, 25, 9, 19, 2, 11, 21, 28, 13, 18; Кирил и Методий 3, 10, 8, 14, 5, 7, 6, 2, 34, 7, 21, 48, 16, 39, 40, 58, 8, 30, 1, 63, 22, 80, 99, 7, 61, 98; Кокиче 18, 11, 12, 8; Крайбрежна 1, 3; Марица 3, 14, 4, 13, 9; Осъм 1, 8А, 10, 18; Отец Паисий 26, 35, 9, 10; Панайот Волов 4, 20, 35, 24, 38, 9, 18, 32, 21, 15, 13, 19, 5, 23, 25; Петър Берон 16, 13, 14; Пирин 33, 1, 10, 16, 31, 35, 20, 3, 11, 37, 33, 25, 2, 14; Разлог 17; Райна Княгиня 9, 1, 7, 13, 3, 71, 75, 77, 54, 81, 61, 25, 27, 40, 11, 8, 29, 24, 23; Рациария 55, 4, 15, 41, 2, 29, 6, 36, 16, 49, 37, 51, 43, 9, 13, 28, 42, 31, 22, 56, 30, 86, 32, 78, 52, 68, 33, 24, 61, 8, 14, 72, 46, 10, 50, 26, 38, 20, 27, 39, 1, 18-6, 10, 18, 3, 5, 13, 21, 19; Рациария бл. 8 Кв. 13 Парцел. 5 Рибарска 6, 9, 4, 7, 8, 1, 11, 23, 12, 3; Рила 15, 7, 11, 13, 9, 3, 5, 6; Спортист 17, 13, 3, 11; Тинтява 32, 3, 18, 9, 26, 2, 8; Тодор Каблешков 12, 9, 2, 9, 20; Търлите 21, 15, 13, 19, 1, 7, 5; Хемус 19, 6, 12, 13, 3, 28, 4, 14; Христо Ботев 6, 4, 2, 8, 1, 12, 5; Христо Смирненски 15, 2, 6; Цар Калоян 3; Цар Шишман 1, 27, 14, 7, 29, 25; Черковна 20, 14, 7, 4, 24, 2, 5, 5, 16, 28А; Ботево, Общ. Видин; VIII-74. Кв. 8 В Сервитута на Дунавска Дига Втора 19, 28, 11, 25, 27, 8, 22, 17, 4, 21, 7, 37, 5, 33, 3, 39, 1, 12, 31, 10, 24, 17A, 16, 9, 30, 35, 14, 20, 29, 26; Пета 5, 1, 2, 4, 3; Първа 19, 4, 7, 3, 11, 5, 33, 9, 17, 29, 1, ТП-1 Ботево, 27, 21, 152, 13, 25, 41, 15; Трета 12, 13, 10, 3, 11, 7, 17, 9, 8, 15, 5; Четвърта 2, 3, 1, 4, 6; Шеста 4; Владиченци; Втора 4, 2, 6, 1; Пета 17, 15, 7, 20, 2, 6, 16, 19, 9; Първа 7, 29, 4, 2, 19, 21, 14, 12, 17, 23, 5, 24, 27; Трета 6, 3, 32, 7; Четвърта 3, 26, 19, 10, 6, 20, 15, 4, 23, 24, 9, 17, 18; Държаница; Втора 8, 18, 15, 1, 6, 14, 22, 2, 17, 16, 3, 10, 11, 9, 20, 13; Девета 2, 3; Десета 5, 2, 4; Единадесета 2, 4; Осма 8, 2, 19, 7, 1, 3, 6, 9; Пета 6, 3, 4, 1; Петнадесета 4, 9, 11, 13, 2, 6, 7, 3, 1, 8; Първа 34, 10, 18, 4, 44, 8, 12, 6, 40, 42, 3, 2, 33, 5, 1, 24, 20, 38, 16, 13, 21, 30, 46, 31, 9, 22, 36, 27, 16; Седма 35, 33, 31; Трета 12, 14, 20, 24, 13, 9, 17, 8, 1, 5, 15, 25, 22, 6, 11, 10; Тринадесета 2, 1; Четвърта 8, 1, 3, 4, 9, 2, 5, 10, 11, 6; Четиринадесета 1, 11, 2, 13, 4, 15, 5, 17, 3; Шеста 5, 3, 6, 1, 4; Шестнадесета 5А, 5, 2, 1, 3, 4; Извор, Общ. Димово; Вельо Бурдашки 53, 63, 24, 27, 58, 41, 5, 38, 28, 15, 30, 11, 22, 39, 56, 21, 16, 6, 3, 32, 1, 7, 33, 57, 31, 36, 55, 49, 51, 17, 45, 54, 14, 20, 50, 12, 23, 42, 46, 10, 8, 9, 59, 26, 35, 18, 34, 19, 69, 125, 81, 61, 92, 75, 108, 84, 105, 97, 87, 80, 60, 68, 119, 107, 65, 62, 117, 77, 101, 96, 82, 131, 94, 100, 83, 110, 115, 78, 73, 71, 31, 90, 13, 86, 85, 72, 89, 64, 106, 93, 79, 91, 129, 121, 113, 66, 63, 109, 59, 103, 98, 123, 95, 99, 118, 104; Втора 9, 5, 1, 3, 7; Двадесет и Втора 2, 1, 3; Двадесет и Девета 2, 4, 1; Двадесет и Осма 1, 2; Двадесет и Пета 38, 35, 2, 46, 4, 44, 34, 40, 37, 45, 36, 14, 11, 20, 31, 18, 26, 8, 25, 16, 4, 23, 27, 13, 10, 12, 28, 6, 2, 42, 94; Двадесет и Първа 5, 1, 3; Двадесет и Седма 2, 1; Двадесет и Трета 1, 3; Двадесет и Шеста 24, 28, 7, 10, 16, 12, 9, 18, 30, 26, 4, 5, 13, 20, 22, 15, 17; Дванадесета 5, 1, 3; Девета 20, 4, 18, 2, 12, 1, 14, 3, 8, 20, 10; Деветнадесета 2; Десета 8, 9, 1, 3, 7, 5, 10, 4, 6, 2; Единадесета 1, 2, 26, 4, 12, 9, 11, 8, 33, 22, 37, 28, 39, 7, 45, 5, 23, 10, 3, 15, 41, 24, 20, 6, 19, 49, 13, 43, 21, 35, 29; Осемнадесета 2, 1, 8, 6; Осма 23, 25, 29, 27, 2; Пета 3, 5; Петнадесета 2, 4, 6, 1; Първа 1; Седемнадесета 1; Седма 12, 28, 22, 38, 20, 44, 32, 9, 10, 7, 15, 30, 4, 36, 13, 8, 2, 42, 11, 26; Трета 1; Тридесет и Втора 1, 5, 2, 7, 3, 3; Тридесет и Първа 1, 4, 3; Тридесета 25, 23, 4, 12, 10, 6, 4, 12; Тринадесета 3, 15, 22, 3, 7, 1, 10, 18, 14, 12, 11, 2, 13; Четвърта 2; Шестнадесета 1, 7, 5; Лагошевци; 028024 Втора 76, 142, 52, 22, 35, 26; Двадесет и Втора 13; Двадесет и Първа 3; Деветнадесета 2, 11, 4, 3, 13, 6; Десета 19, 13; Единадесета 20; Осма 2; Пета 1; Първа 13, 23, 33, 37, 8, 11, 21, 7, 1, 15, 2, 36, 17, 20, 26, 10, 5; Трета 32, 5, 9, 7; Шестнадесета 19, 17; Мали Дреновец; Втора 11, 1, 15, 2, 22, 6, 20, 5; Пета 15, 7, 11, 4, 3, 5, 13; Първа 59, 62, 45, 3, 14, 26, 28, 12, 25, 19, 37, 54, 33, 5, 18, 38, 34, 8, 9, 51, 43, 48, 24, 1; Трета 7, 9, 8, 5, 2; Цар Симеоново; Втора 15, 1, 17, 21, 33, 5, УПИ ХІІ-42 Кв. 6, 23, 9, 11, 4, 3, ТП-1, 6, 25, 19, 13, 35; Пета 4, 11, 5, 22, 6, 2, 20, 1, 16, 14, 18, 3; Първа 31, 45, 98, 22, 55, 33, 23, 30, 72, 14, 47, 78, 94, 20, 92, 17, 69, 62, 32, 61, 41, 66, 86, 1, 16, 2, 65, 40, 3, 58, 64, 49, 80, 27, 46, 48, 43, 42, 44, 34, 24, 12, 90, 7, 26, 67, 100, 70, 8, 10, 74, 18, 19, 28, 54, 56, 38, 36, 57, 35, 84, 11А, 11, 63, 5, 76, 68, 15, 51, 60, 9, 82, 25, 39; Седма 3, 1; Трета 8, 2, 4, 18, 9, 10, 3, 12, 6, 5; Четвърта 4, 7, 24, 16, 17, 36, 22, 3, 34, 24, 44, 32, 1, 30, 8, 5, 2, 11, 15, 20, 9, 10, 26; Шеста 7, 10, 8, 18, 4, 12, 16, 1, 5, 14; Шипот; Втора 22, 13, 27, 12, 19, 31, 10, 20, 1, 8, 25, 11, 9, 16, 18, 14, 17, 3; Дванадесета 1; Девета 12, 1; Единадесета 2; Осма 9, 1, 4; Пета 5, 3, 2, 4, 1; Петнадесета 5, 7; Първа 12, 24, 4, 22, 1, 14, 13, 32, 6, 28, 10, 34, 21, 38, 19, 7, 20, 30, 16, 26, 18; Седма 6; Трета 22, 2, 24, 16, 12, 17, 13, 6, 19, 20, 3, 7, 4, 26, 1; Четвърта 19, 15, 5, 12, 7, 17, 11, 18, 27, 3, 23, 13, 20, 8, 24, 1, 22; Шеста 1, 2
На 17.05.2017 г. /09:30 – 10:00 ч./ – Арчар 000021 242 Кв. 29 Археологическа 3, 1; Арчарица 34, 44, 31, 25, 33 УПИ V-403 Кв. 26, 27, 12, 48, 36, 32, 33, 2, 23, 73, 5, 6, 8, 10, 17, 21, 26, 9, 13, 3, 20, 2, 11, 28, 16, 1, 24, 7, 22, 58, 95, 63, 61, 59, 55, 73, 57, 51, 65, 53, 2, 91; Бабуя Имот 054008 Бдин 5; Бързарци 76, 8, 4, 10, 6, 2; Бързица 4, 3, 7; Валентина Терешкова 13, 18, 7, 43, 1, 30, 4, 20, 6, 29, 28, 55, 31, 25; Васил Левски 8, 2, 5, 7, 6, 126, 110, 61, 102, 138, 112, 10, 91, 122, 148, 63, 124, 71, 130, 27, 37, 47, 11, 49, 28, 20, 32, 40, 43; Вида 1, 2; Вилна зона Рациария 12, 30, 16А, 18, 21, 8, 5, 6, 13, 9, 4, 1, 3, 17, 15, 7, 10, 19, 2; Вит 2, 8, 10, 2, 14; Витоша 8, 10, 3, 2, 6, 7, 1, 9; Волга 5, 9, 7, 4, 1, 2, 3; Георги Бенковски 5, 5, 10; Добрич 5, 9, 15; Дузлука 65, 8, 30, 45, 29, 57, 12, 67, 16, 2, 1, 33, 24, 5, 17; Дунав 40, 4, 61, 8, 54, 69, 3, 56, 26, 12, 37, 46, 44, 32, 40, 18, 51, 23, 53, 2, 55, 16; Дъб 8, 9, 13; Елада 19, 2, 11, 6, 8, 4, 5, 1; Захари Стоянов 3, 7, 2, 4, 1, 6; Иван Вазов 26, 10, 4, 36, 31, 8, 34, 16, 5, 12, 30, 28, 18, 1, 14, 11, 17, 21, 35, 33, 7, 3, 37; Искър 5, 7, 5, 11; Калето 8, 7, 24, 4, 10, 12, 20, 26, 15, 37, 27, 22, 1, 25, 9, 19, 2, 11, 21, 28, 13, 18; Кирил и Методий 3, 10, 8, 14, 5, 7, 6, 2, 34, 7, 21, 48, 16, 39, 40, 58, 8, 30, 1, 63, 22, 80, 99, 7, 61, 98; Кокиче 18, 11, 12, 8; Крайбрежна 1, 3; Марица 3, 14, 4, 13, 9; Осъм 1, 8А, 10, 18; Отец Паисий 26, 35, 9, 10; Панайот Волов 4, 20, 35, 24, 38, 9, 18, 32, 21, 15, 13, 19, 5, 23, 25; Петър Берон 16, 13, 14; Пирин 33, 1, 10, 16, 31, 35, 20, 3, 11, 37, 33, 25, 2, 14; Разлог 17; Райна Княгиня 9, 1, 7, 13, 3, 71, 75, 77, 54, 81, 61, 25, 27, 40, 11, 8, 29, 24, 23; Рациария 55, 4, 15, 41, 2, 29, 6, 36, 16, 49, 37, 51, 43, 9, 13, 28, 42, 31, 22, 56, 30, 86, 32, 78, 52, 68, 33, 24, 61, 8, 14, 72, 46, 10, 50, 26, 38, 20, 27, 39, 1, 18-6, 10, 18, 3, 5, 13, 21, 19; Рациария бл. 8 Кв. 13 Парцел. 5 Рибарска 6, 9, 4, 7, 8, 1, 11, 23, 12, 3; Рила 15, 7, 11, 13, 9, 3, 5, 6; Спортист 17, 13, 3, 11; Тинтява 32, 3, 18, 9, 26, 2, 8; Тодор Каблешков 12, 9, 2, 9, 20; Търлите 21, 15, 13, 19, 1, 7, 5; Хемус 19, 6, 12, 13, 3, 28, 4, 14; Христо Ботев 6, 4, 2, 8, 1, 12, 5; Христо Смирненски 15, 2, 6; Цар Калоян 3; Цар Шишман 1, 27, 14, 7, 29, 25; Черковна 20, 14, 7, 4, 24, 2, 5, 5, 16, 28А; Ботево, Общ. Видин; VIII-74. Кв. 8 В Сервитута на Дунавска Дига Втора 19, 28, 11, 25, 27, 8, 22, 17, 4, 21, 7, 37, 5, 33, 3, 39, 1, 12, 31, 10, 24, 17A, 16, 9, 30, 35, 14, 20, 29, 26; Пета 5, 1, 2, 4, 3; Първа 19, 4, 7, 3, 11, 5, 33, 9, 17, 29, 1, ТП-1 Ботево, 27, 21, 152, 13, 25, 41, 15; Трета 12, 13, 10, 3, 11, 7, 17, 9, 8, 15, 5; Четвърта 2, 3, 1, 4, 6; Шеста 4; Владиченци; Втора 4, 2, 6, 1; Пета 17, 15, 7, 20, 2, 6, 16, 19, 9; Първа 7, 29, 4, 2, 19, 21, 14, 12, 17, 23, 5, 24, 27; Трета 6, 3, 32, 7; Четвърта 3, 26, 19, 10, 6, 20, 15, 4, 23, 24, 9, 17, 18; Държаница; Втора 8, 18, 15, 1, 6, 14, 22, 2, 17, 16, 3, 10, 11, 9, 20, 13; Девета 2, 3; Десета 5, 2, 4; Единадесета 2, 4; Осма 8, 2, 19, 7, 1, 3, 6, 9; Пета 6, 3, 4, 1; Петнадесета 4, 9, 11, 13, 2, 6, 7, 3, 1, 8; Първа 34, 10, 18, 4, 44, 8, 12, 6, 40, 42, 3, 2, 33, 5, 1, 24, 20, 38, 16, 13, 21, 30, 46, 31, 9, 22, 36, 27, 16; Седма 35, 33, 31; Трета 12, 14, 20, 24, 13, 9, 17, 8, 1, 5, 15, 25, 22, 6, 11, 10; Тринадесета 2, 1; Четвърта 8, 1, 3, 4, 9, 2, 5, 10, 11, 6; Четиринадесета 1, 11, 2, 13, 4, 15, 5, 17, 3; Шеста 5, 3, 6, 1, 4; Шестнадесета 5А, 5, 2, 1, 3, 4; Извор, Общ. Димово; Вельо Бурдашки 53, 63, 24, 27, 58, 41, 5, 38, 28, 15, 30, 11, 22, 39, 56, 21, 16, 6, 3, 32, 1, 7, 33, 57, 31, 36, 55, 49, 51, 17, 45, 54, 14, 20, 50, 12, 23, 42, 46, 10, 8, 9, 59, 26, 35, 18, 34, 19, 69, 125, 81, 61, 92, 75, 108, 84, 105, 97, 87, 80, 60, 68, 119, 107, 65, 62, 117, 77, 101, 96, 82, 131, 94, 100, 83, 110, 115, 78, 73, 71, 31, 90, 13, 86, 85, 72, 89, 64, 106, 93, 79, 91, 129, 121, 113, 66, 63, 109, 59, 103, 98, 123, 95, 99, 118, 104; Втора 9, 5, 1, 3, 7; Двадесет и Втора 2, 1, 3; Двадесет и Девета 2, 4, 1; Двадесет и Осма 1, 2; Двадесет и Пета 38, 35, 2, 46, 4, 44, 34, 40, 37, 45, 36, 14, 11, 20, 31, 18, 26, 8, 25, 16, 4, 23, 27, 13, 10, 12, 28, 6, 2, 42, 94; Двадесет и Първа 5, 1, 3; Двадесет и Седма 2, 1; Двадесет и Трета 1, 3; Двадесет и Шеста 24, 28, 7, 10, 16, 12, 9, 18, 30, 26, 4, 5, 13, 20, 22, 15, 17; Дванадесета 5, 1, 3; Девета 20, 4, 18, 2, 12, 1, 14, 3, 8, 20, 10; Деветнадесета 2; Десета 8, 9, 1, 3, 7, 5, 10, 4, 6, 2; Единадесета 1, 2, 26, 4, 12, 9, 11, 8, 33, 22, 37, 28, 39, 7, 45, 5, 23, 10, 3, 15, 41, 24, 20, 6, 19, 49, 13, 43, 21, 35, 29; Осемнадесета 2, 1, 8, 6; Осма 23, 25, 29, 27, 2; Пета 3, 5; Петнадесета 2, 4, 6, 1; Първа 1; Седемнадесета 1; Седма 12, 28, 22, 38, 20, 44, 32, 9, 10, 7, 15, 30, 4, 36, 13, 8, 2, 42, 11, 26; Трета 1; Тридесет и Втора 1, 5, 2, 7, 3, 3; Тридесет и Първа 1, 4, 3; Тридесета 25, 23, 4, 12, 10, 6, 4, 12; Тринадесета 3, 15, 22, 3, 7, 1, 10, 18, 14, 12, 11, 2, 13; Четвърта 2; Шестнадесета 1, 7, 5; Лагошевци; 028024 Втора 76, 142, 52, 22, 35, 26; Двадесет и Втора 13; Двадесет и Първа 3; Деветнадесета 2, 11, 4, 3, 13, 6; Десета 19, 13; Единадесета 20; Осма 2; Пета 1; Първа 13, 23, 33, 37, 8, 11, 21, 7, 1, 15, 2, 36, 17, 20, 26, 10, 5; Трета 32, 5, 9, 7; Шестнадесета 19, 17; Мали Дреновец; Втора 11, 1, 15, 2, 22, 6, 20, 5; Пета 15, 7, 11, 4, 3, 5, 13; Първа 59, 62, 45, 3, 14, 26, 28, 12, 25, 19, 37, 54, 33, 5, 18, 38, 34, 8, 9, 51, 43, 48, 24, 1; Трета 7, 9, 8, 5, 2; Цар Симеоново; Втора 15, 1, 17, 21, 33, 5, УПИ ХІІ-42 Кв. 6, 23, 9, 11, 4, 3, ТП-1, 6, 25, 19, 13, 35; Пета 4, 11, 5, 22, 6, 2, 20, 1, 16, 14, 18, 3; Първа 31, 45, 98, 22, 55, 33, 23, 30, 72, 14, 47, 78, 94, 20, 92, 17, 69, 62, 32, 61, 41, 66, 86, 1, 16, 2, 65, 40, 3, 58, 64, 49, 80, 27, 46, 48, 43, 42, 44, 34, 24, 12, 90, 7, 26, 67, 100, 70, 8, 10, 74, 18, 19, 28, 54, 56, 38, 36, 57, 35, 84, 11А, 11, 63, 5, 76, 68, 15, 51, 60, 9, 82, 25, 39; Седма 3, 1; Трета 8, 2, 4, 18, 9, 10, 3, 12, 6, 5; Четвърта 4, 7, 24, 16, 17, 36, 22, 3, 34, 24, 44, 32, 1, 30, 8, 5, 2, 11, 15, 20, 9, 10, 26; Шеста 7, 10, 8, 18, 4, 12, 16, 1, 5, 14; Шипот; Втора 22, 13, 27, 12, 19, 31, 10, 20, 1, 8, 25, 11, 9, 16, 18, 14, 17, 3; Дванадесета 1; Девета 12, 1; Единадесета 2; Осма 9, 1, 4; Пета 5, 3, 2, 4, 1; Петнадесета 5, 7; Първа 12, 24, 4, 22, 1, 14, 13, 32, 6, 28, 10, 34, 21, 38, 19, 7, 20, 30, 16, 26, 18; Седма 6; Трета 22, 2, 24, 16, 12, 17, 13, 6, 19, 20, 3, 7, 4, 26, 1; Четвърта 19, 15, 5, 12, 7, 17, 11, 18, 27, 3, 23, 13, 20, 8, 24, 1, 22; Шеста 1, 2
На 17.05.2017 г. /10:00 – 15:00 ч./ – Извор, Общ. Димово Вельо Бурдашки 53, 63, 24, 27, 58, 41, 5, 38, 28, 15, 30, 11, 22, 39, 56, 21, 16, 6, 3, 32, 1, 7, 33, 57, 31, 36, 55, 49, 51, 17, 45, 54, 14, 20, 50, 12, 23, 42, 46, 10, 8, 9, 59, 26, 35, 18, 34, 19, 69, 125, 81, 61, 92, 75, 108, 84, 105, 97, 87, 80, 60, 68, 119, 107, 65, 62, 117, 77, 101, 96, 82, 131, 94, 100, 83, 110, 115, 78, 73, 71, 31, 90, 13, 86, 85, 72, 89, 64, 106, 93, 79, 91, 129, 121, 113, 66, 63, 109, 59, 103, 98, 123, 95, 99, 118, 104; Втора 9, 5, 1, 3, 7; Двадесет и Втора 2, 1, 3; Двадесет и Девета 2, 4, 1; Двадесет и Осма 1, 2; Двадесет и Пета 38, 35, 2, 46, 4, 44, 34, 40, 37, 45, 36, 14, 11, 20, 31, 18, 26, 8, 25, 16, 4, 23, 27, 13, 10, 12, 28, 6, 2, 42, 94; Двадесет и Първа 5, 1, 3; Двадесет и Седма 2, 1; Двадесет и Трета 1, 3; Двадесет и Шеста 24, 28, 7, 10, 16, 12, 9, 18, 30, 26, 4, 5, 13, 20, 22, 15, 17; Дванадесета 5, 1, 3; Девета 20, 4, 18, 2, 12, 1, 14, 3, 8, 20, 10; Деветнадесета 2; Десета 8, 9, 1, 3, 7, 5, 10, 4, 6, 2; Единадесета 1, 2, 26, 4, 12, 9, 11, 8, 33, 22, 37, 28, 39, 7, 45, 5, 23, 10, 3, 15, 41, 24, 20, 6, 19, 49, 13, 43, 21, 35, 29; Осемнадесета 2, 1, 8, 6; Осма 23, 25, 29, 27, 2; Пета 3, 5; Петнадесета 2, 4, 6, 1; Първа 1; Седемнадесета 1; Седма 12, 28, 22, 38, 20, 44, 32, 9, 10, 7, 15, 30, 4, 36, 13, 8, 2, 42, 11, 26; Трета 1; Тридесет и Втора 1, 5, 2, 7, 3, 3; Тридесет и Първа 1, 4, 3; Тридесета 25, 23, 4, 12, 10, 6, 4, 12; Тринадесета 3, 15, 22, 3, 7, 1, 10, 18, 14, 12, 11, 2, 13; Четвърта 2; Шестнадесета 1, 7, 5
Община Кула
На 15.05.2017 г. /11:15 – 12:15 ч./ – Коста Перчево Втора 9; Двадесет и Втора 18, 29, 30, 23, 10, 12, 17; Първа 6, 30, 3, 18, 46, 20, 16, 24, 26, 38
На 15.05.2017 г. /14:00 – 15:00 ч./ – Старопатица Втора 10, 16, 6, 5, 25, 29, 18, 8, 27, 7, 3; Двадесет и Девета 6, 4, 1; Двадесет и Шеста 10; Пета 11, 14, 6, 10, 7, 12, 4, 5, 8, 9, 1; Петнадесета 3, 4; Първа 17, 1, 4, 9, 7, 28, 5, 8, 11, 12, 31; Седма 14, 2, 8, 5, 10, 1, 12, 3, 6, 4; Трета 16, 21, 18; Тридесета 8; УПИ Четвърта 9, 12, 8, 24, 26, 28, 16, 22, 3, 6, 20, 14, 10, 7, 5, 18; Шеста 12, 25, 26, 13, 7, 5, 11, 21, 22, 9, 2, 23, 20
На 16.05.2017 г. /12:30 – 13:45 ч./ – Извор Махала Втора 10, 5, 11, 13, 7; Главна 7, 123, 4, 18, 26, 11, 35, 6, 8, 30, 44, 38, 117, 2, 33, 37, 25, 21, 16, 9, 42, 32; Двадесет и Втора 1; Двадесет и Първа 6, 5, 7, 9, 1, 8; Двадесета 1; Дванадесета 2; Десета 16, 4, 11, 6, 14, 2; Единадесета 7, 17, 26, 19, 28; Пета 15, 3, 14; Петнадесета 11, 18, 4, 17, 6, 19, 12, 16, 34; Първа 1; Седемнадесета 5, 4, 8, 11, 9, 10, 25, 6, 7; Седма 22, 3, 7, 11, 20, 27, 21, 1, 6, 17, 4; Трета 9, 13, 11, 15; Тринадесета 6; Четвърта 23; Четиринадесета 6, 10, 7, 5, 8, 1, 2, 3; Шестнадесета 1
Община Макреш
На 16.05.2017 г. /09:45 – 10:45 ч./ – Вълчек Георги Димитров 51, 33, 29, 72, 60, 43, 41, 59, 28, 54, 58, 47, 45, 44, 70, 27, 30, 35, 26, 68, 37, 32, 36; Лило Тошев 3, 5, 1, 11, 6, 8, 4, 7, 9, 2; Пета 6, 7, 10, 4, 8; Първа 13; Трета 6; Четвърта 3, 4; ул. „Шеста“ № № 2, 1, 9, 14, 8, 13, 3, 7.
На 16.05.2017 г. /14:45 – 15:45 ч./ – Киреево Втора 14, 26, 53, 33, 39, 47, 21, 29, 24, 44, 40, 46, 34, 36, 45, 19, 3, 42, 35, 51, 49, 38; Дванадесета 7, 4, 5, 12, 16, 14, 11, 2, 1, 6, 3; Девета 4; Деветнадесета 3; Десета 9; Единадесета 17, 28, 5, 4, 26, 13, 9, 16, 8, 20, 19, 21, 14, 10; Осма 7, 4, 11; Петнадесета 3, 6, 5, 10, 8; Първа 4, 3, 1, 2, 10; Тринадесета 2, 5, 4, 9, 1, 16, 14, 3, 8, 7; Четиринадесета 2, 1, 4, 3; Шеста 13; ул. „Шестнадесета“ № № 9, 5, 4, 11, 7, 2.

Източник: Focus news

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

Close
error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder