Възможни са временни прекъсвания на електрозахранването на територията на областта в периода 22 – 26 май

Възможни са временни прекъсвания на електрозахранването на територията на областта в периода 22 – 26 май

ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването. Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 22 – 26 май 2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани дейности. Планираните изключвания ще бъдат осъществени, както следва:
Община Белоградчик
На 25.05.2017 г. /15:30 – 16:00 ч./ – Граничак: ул. „Девета“ № № 25, 5, 8, 23, 15, 6; Десета 12, 13, 3, 10, 18; Махала Ангини 3, 2, 4, 1; Махала Джокини 7, 13, 11, 12, 9, 3, 5, 1, 4, 10, 15; Махала Жикини 1, 2, 1; Махала Николини 5, 1, 2, 6; Махала Първуловци 2, 4, 3; Махала Спасови 2, 1; Осма 1; Пета 2; Първа 19, 17, 10, 25, 9, 1, 2, 26, 22, 3, 8, 15, 9; Трета 22, 2; Четвърта 6, 4; Шеста 1; Дъбравка; Двадесет и Пета 2, 4, 1; Двадесет и Четвърта 2, 1; Девета 7, 29, 3, 5, 9, 33; Деветнадесета 1; Десета 9, 10, 15, 11; Осма 1, 3; Петнадесета 3, 6, 4, 2, 5, 1, 8; Първа 69, 51, 8, 60, 64, 36, 80, 28, 14, 50, 49, 7, 63, 17, 12, 65, 23, 31, 37, 56, 26, 72, 22, 53, 38, 67, 43, 46, 21, 55, 70, 25, 9, 6, 24, 71, 62, 47, 79, 1, 74, 73, 16, 45, 68, 13, 30, 57, 66, 75, 61, 29, 20, 18, 86, 58, 32, 52; Седемнадесета 10, 4; Седма 11, 6, 9, 13, 2, 4; Тринадесета 2, 1; Четвърта 3, 6, 2; Четиринадесета 15, 3, 39, 31, 33, 27, 37, 8, 4, 42, 55, 44, 9, 41, 5, 6, 7, 40, 20; Шестнадесета 6, 4; Салаш; Втора 3, 1; Двадесет и Втора 15, 4, 13, 17, 5, 6, 3, 7, 12, 11, 8; Двадесет и Пета 4, 3; Двадесет и Трета 3, 3, 5; Двадесет и Шеста 10, 18, 4, 8, 14, 10; Двадесета 6, 2, 8, 3, 6, 8; Дванадесета 4, 19, 11, 7, 6, 2, 1, 5, 15, 21, 23, 9, 17, 4, 1, 5; Девета 4, 4, 3; Деветнадесета 4; Единадесета 1, 1, 6; Махала Куцаровци 33, 31, 24, 40, 4, 26, 10, 5, 15, 22, 1, 2, 28, 19, 25, 17, 14, 3, 6, 8, 21, 9, 20, 32, 51, 18, 7, 11; Махала Пешини 6, 7, 3, 4, 9; Махала Стране 3, 13, 14, 1, 7, 2; Осма 10 А, 1, 6, 10 А, 4, 10, 10; Парцел № 1 Пета 5, 1, 1, 26, 17, 15, 6, 4, 25А, 16, 28, 21, 5, 24, 22, 7, 20, 11, 30, 12, 18, 23, 25, 10; Петнадесета 7, 1, 3, 5; ПИ 000343 ПИ № 037091 Първа 41, 7, 32, 4, 2, 41, 3, 30, 1, 33, 24, 25, 37, 22, 20, 34, 12, 18, 23, 35, 7, 6, 26, 19, 39, 17, 9, 27, 28, 20; Седма 2, 3, 5, 2; Трета 11; Тридесет и Втора 16, 7, 16, 1, 9, 20, 5, 3, 2, 14, 22, 11, 18, 6, 18, 22; Тридесет и Първа 20, 28, 8, 22, 5, 13, 25, 17, 9, 24, 18, 23, 15, 1, 3, 11, 12, 26, 20, 7, 6, 2, 19, 4; Тридесет и Трета 2, 5, 2, 3, 1; Тридесет и Шеста 6, 4, 2; Тринадесета 3; Четвърта 4; Четиридесет и Втора 9, 5; Четиридесет и Трета 8; Четиридесет и Четвърта 1, 6, 4; Шеста 3, 1, 1, 3, 5; Шестнадесета 6, 21, 15, 24, 28, 2, 20, 9, 22, 7, 11, 18, 12, 4, 16, 10, 8, 2, 6; Имот 037080 М-Т Османовица
На 25.05.2017 г. /09:15 – 09:45 ч./ – Граничак Девета 25, 5, 8, 23, 15, 6; Десета 12, 13, 3, 10, 18; Махала Ангини 3, 2, 4, 1; Махала Джокини 7, 13, 11, 12, 9, 3, 5, 1, 4, 10, 15; Махала Жикини 1, 2, 1; Махала Николини 5, 1, 2, 6; Махала Първуловци 2, 4, 3; Махала Спасови 2, 1; Осма 1; Пета 2; Първа 19, 17, 10, 25, 9, 1, 2, 26, 22, 3, 8, 15, 9; Трета 22, 2; Четвърта 6, 4; Шеста 1; Дъбравка; Двадесет и Пета 2, 4, 1; Двадесет и Четвърта 2, 1; Девета 7, 29, 3, 5, 9, 33; Деветнадесета 1; Десета 9, 10, 15, 11; Осма 1, 3; Петнадесета 3, 6, 4, 2, 5, 1, 8; Първа 69, 51, 8, 60, 64, 36, 80, 28, 14, 50, 49, 7, 63, 17, 12, 65, 23, 31, 37, 56, 26, 72, 22, 53, 38, 67, 43, 46, 21, 55, 70, 25, 9, 6, 24, 71, 62, 47, 79, 1, 74, 73, 16, 45, 68, 13, 30, 57, 66, 75, 61, 29, 20, 18, 86, 58, 32, 52; Седемнадесета 10, 4; Седма 11, 6, 9, 13, 2, 4; Тринадесета 2, 1; Четвърта 3, 6, 2; Четиринадесета 15, 3, 39, 31, 33, 27, 37, 8, 4, 42, 55, 44, 9, 41, 5, 6, 7, 40, 20; Шестнадесета 6, 4; Салаш; Втора 3, 1; Двадесет и Втора 15, 4, 13, 17, 5, 6, 3, 7, 12, 11, 8; Двадесет и Пета 4, 3; Двадесет и Трета 3, 3, 5; Двадесет и Шеста 10, 18, 4, 8, 14, 10; Двадесета 6, 2, 8, 3, 6, 8; Дванадесета 4, 19, 11, 7, 6, 2, 1, 5, 15, 21, 23, 9, 17, 4, 1, 5; Девета 4, 4, 3; Деветнадесета 4; Единадесета 1, 1, 6; Махала Куцаровци 33, 31, 24, 40, 4, 26, 10, 5, 15, 22, 1, 2, 28, 19, 25, 17, 14, 3, 6, 8, 21, 9, 20, 32, 51, 18, 7, 11; Махала Пешини 6, 7, 3, 4, 9; Махала Стране 3, 13, 14, 1, 7, 2; Осма 10 А, 1, 6, 10 А, 4, 10, 10; Парцел № 1 Пета 5, 1, 1, 26, 17, 15, 6, 4, 25А, 16, 28, 21, 5, 24, 22, 7, 20, 11, 30, 12, 18, 23, 25, 10; Петнадесета 7, 1, 3, 5; ПИ 000343 ПИ № 037091 Първа 41, 7, 32, 4, 2, 41, 3, 30, 1, 33, 24, 25, 37, 22, 20, 34, 12, 18, 23, 35, 7, 6, 26, 19, 39, 17, 9, 27, 28, 20; Седма 2, 3, 5, 2; Трета 11; Тридесет и Втора 16, 7, 16, 1, 9, 20, 5, 3, 2, 14, 22, 11, 18, 6, 18, 22; Тридесет и Първа 20, 28, 8, 22, 5, 13, 25, 17, 9, 24, 18, 23, 15, 1, 3, 11, 12, 26, 20, 7, 6, 2, 19, 4; Тридесет и Трета 2, 5, 2, 3, 1; Тридесет и Шеста 6, 4, 2; Тринадесета 3; Четвърта 4; Четиридесет и Втора 9, 5; Четиридесет и Трета 8; Четиридесет и Четвърта 1, 6, 4; Шеста 3, 1, 1, 3, 5; Шестнадесета 6, 21, 15, 24, 28, 2, 20, 9, 22, 7, 11, 18, 12, 4, 16, 10, 8, 2, 6; Имот 037080 М-Т Османовица
На 25.05.2017 г. /09:45 – 15:30 ч./ – Салаш Втора 3, 1; Двадесет и Втора 15, 4, 13, 17, 5, 6, 3, 7, 12, 11, 8; Двадесет и Пета 4, 3; Двадесет и Трета 3, 3, 5; Двадесет и Шеста 10, 18, 4, 8, 14, 10; Двадесета 6, 2, 8, 3, 6, 8; Дванадесета 4, 19, 11, 7, 6, 2, 1, 5, 15, 21, 23, 9, 17, 4, 1, 5; Девета 4, 4, 3; Деветнадесета 4; Единадесета 1, 1, 6; Махала Куцаровци 33, 31, 24, 40, 4, 26, 10, 5, 15, 22, 1, 2, 28, 19, 25, 17, 14, 3, 6, 8, 21, 9, 20, 32, 51, 18, 7, 11; Махала Пешини 6, 7, 3, 4, 9; Махала Стране 3, 13, 14, 1, 7, 2; Осма 10 А, 1, 6, 10 А, 4, 10, 10; Парцел № 1 Пета 5, 1, 1, 26, 17, 15, 6, 4, 25А, 16, 28, 21, 5, 24, 22, 7, 20, 11, 30, 12, 18, 23, 25, 10; Петнадесета 7, 1, 3, 5; ПИ 000343 ПИ № 037091 Първа 41, 7, 32, 4, 2, 41, 3, 30, 1, 33, 24, 25, 37, 22, 20, 34, 12, 18, 23, 35, 7, 6, 26, 19, 39, 17, 9, 27, 28, 20; Седма 2, 3, 5, 2; Трета 11; Тридесет и Втора 16, 7, 16, 1, 9, 20, 5, 3, 2, 14, 22, 11, 18, 6, 18, 22; Тридесет и Първа 20, 28, 8, 22, 5, 13, 25, 17, 9, 24, 18, 23, 15, 1, 3, 11, 12, 26, 20, 7, 6, 2, 19, 4; Тридесет и Трета 2, 5, 2, 3, 1; Тридесет и Шеста 6, 4, 2; Тринадесета 3; Четвърта 4; Четиридесет и Втора 9, 5; Четиридесет и Трета 8; Четиридесет и Четвърта 1, 6, 4; Шеста 3, 1, 1, 3, 5; Шестнадесета 6, 21, 15, 24, 28, 2, 20, 9, 22, 7, 11, 18, 12, 4, 16, 10, 8, 2, 6; Имот 037080 М-Т Османовица
Община Брегово
На 26.05.2017 г. /08:45 – 15:30 ч./ – Гъмзово Александър Стамболийски 16, 18, 22, 1, 12, 20; Асен Балкански 1; Борис Димитров 6, 4, 2; Гаврил Генов 15, 20; Гео Милев 1; Георги Бенковски 4, 10, 2, 1, 6; Георги Димитров 29, 35; Ленин Любен Каравелов 1; Райчо Даскалов 3, 1, 6, 7; Спортист 16, 14, 9, 12, 24, 4; Станке Димитров 12, 11, 9, 24, 1, 5, 6, 16, 4, 10; УПИ VII-444, Кв, 55 Хан Аспарух 17, 6, 9, 8, 21, 10; Христо Ботев 3; Цар Самуил 6, 3, 9; Цар Симеон 17, 24, 11, 13, 53, 26, 27; ПИ 000107
Община Видин
На 22.05.2017 г. /09:00 – 15:30 ч./ – Кошава 592, Кв. 65 IX. Кв. 60 Двадесет и Втора 5, 2; Дванадесета 20, 16, 10, 7; Девета 11; Единадесета 14; Осемнадесета 6, 3, 4, 2; Осма 10; Пета 19; Петнадесета 1, 3, 10, 8, 7, 14, 2, 6; Първа 37, 20, 39, 32, 19, 25, 35, 28, 24, 22, 26, ТП-1 Кошава, 23, 21, 30, 18, 17; Седемнадесета 7, 4, 6, 1; Седма-А 2; Тридесет и Втора 3, 2; Тридесет и Първа 6, 5, 13; Тридесет и Трета 2; Тридесет и Шеста 1; Тринадесета 17, 15, 16; Четвърта 29, 2, 41, 17, 25, 31, 21; Четиринадесета 7, 9, 8, 3, 6, 4, 14, 5; Шестнадесета 4, 7, 5, 3
На 22.05.2017 г. /09:00 – 15:30 ч./ – Иново Димитровски завет 81, 102, 91, 93, 76, 99, 100, 113, 62, 90, 121, 94, 36, 70, 68, 104, 117, 107, 86, 10, 109, 79, 82, 89, 97, 105, 101, 72, 66, 88, 87, 111, 115, 95, 103, 80, 74, 98, 24, 96, 64, 8, 92, 85, 84; Еделвайс 25, 33, 19, 35, 18, 24, 10; Имот № 024065 Иновото 1, 2; Лозенград 33, 18, 24, 25; Македония Помпа, 2, 23, 19, 6; Михалаки Георгиев 10; Осма 4, 5, 2, 3; Охрид 1, 4, 10, 3, 5, 8, 2; Парцел 027 Масив 029 Рила 17, 28, 18, 20, 19, 9, 8, 15, 24, 11, 22, 16, 30, 6, 3; Седма 2, 1, 7; Скопие 7, 9, 13, 1, 11; Сливница 1, 4; Трета ТП-3 Иново
На 22.05.2017 г. /10:15 – 11:15 ч./ – Видин 1; Винарово, Общ. Ново село; 156023 Втора 33, 64, 29, 41, 31, 34, 13, 22; Двадесет и Втора 2, 1; Двадесет и Девета 1, 2; Двадесет и Осма 1, 5, 3; Двадесет и Пета 20, 5, 3, 4, 1; Двадесет и Първа 4, 2, 1, 6; Двадесет и Седма 2, 1, 8; Двадесет и Трета 4, 6, 1, 8, 2; Двадесет и Четвърта 2, 1, 4, 6; Двадесет и Шеста 5, 2; Двадесета 8, 2, 10; Дванадесета 1, 15, 6, 7, 13, 10, 43; Девета 1, 14, 3, 12, 10, 9, 16, 8; Деветнадесета 9, 7, 5, 8, 4, 2, 6, 3, 1; Десета 19, 13, 17, 24, 26, 8, 22, 18, 6, 4, 9, 11, 12, 13, 14, 5, 16, 7, 10, 3; Единадесета 4, 6, 13, 10, 2, 1, 8; Осемнадесета 4, 5, 7, Къща, 12, 6, 3; Осма 14, 1, 8, 2, 16; Пета 73, 28, 25, 18, 36, 65, 38, 34, 30, 55, 53, 47, 26, 17, 81, 29, 43, 69, 49, 32, 67, 8, 51, 24, 6, 63, 21, 40, 22, 61, 57, 1, 9, 83, 83А, 85, 91; Петнадесета 10, 6; Първа 99, 104, 46, 54, 52, 10, 28, 8, 30, 23, 16, 26, 25, 18, 5, 19, 20, 27, 17, 6, 7, 15, 9, 21, 4, 104, 80, 107, 99, 14, 97, 124, 100, 96, 87, 134, 11, 101, 118, 105, 115, 103, 122, 130, 81, 12, 29, 3, 32, 74, 5, 58, 38, 70, 50, 37, 79, 64, 69, 44, 75, 72, 41, 77, 49, 66, 35, 40, 48, 47, 43, 42, 39, 68, 53, 56, 55, 33, 63, 36, 76, 34, 65; Седемнадесета 10; Седма 3, 1, 13, 4; Трета 17, 5, 4, 11, 1, 2, 29, 17, 19, 21, 33; Тридесет и Втора 3; Тридесет и Първа 5; Тринадесета 32, 14, 4, 40, 8, 17, 9, 1, 11, 15, 6, 19, 30, 7, 10, 26, 24, 9, 50, 48, 44; Четвърта 3; Четиринадесета 11, 7; Шеста 5, 2, 8, 1, 6, 3, 4; Шестнадесета 3, 1, 2; Неговановци; 210061 Втора 1, 7, 5, 11, 3, 1; Двадесет и Втора 1; Двадесет и Девета 9, 8; Двадесет и Осма 5, 10, 14, 12, 16; Двадесет и Пета 6, 4; Двадесет и Първа 2, 21, 15, 23, 11, 3, 14, 2, 8, 1, 4, 17, 7, 6, 12, 9, 5, 10; Двадесет и Седма 2; Двадесет и Трета 2; Двадесет и Четвърта 12, 1, 9, 11, 4, 3, 6, 5, 14, 7; Двадесет и Шеста 3, 1, 4, 5, 10; Двадесета 4, 9, 7, 15, 5, 8, 38, 4, 1, 2, 3; Дванадесета 10, 2, 6, 8, 4; Девета 13, 11, 2, 2, 13, 3, 1, 5; Деветнадесета 3, 2, 1, 13, 5; Единадесета 6, 8; Осемнадесета 4, 3, 8, 2, 1; Осма 2, 1, 4, 3, 5; Пета 7, 1, 19, 2, 23, 15, 11, 8, 5, 4, 31, 30, 35, 37, 39, 41, 26, 18, 34, 91, 20, 36, 29, 28; Петнадесета 3, 7, 1, 5, 6, 4; Първа 33 УПИ VI-487, Кв. 7, 40, 11, 42, 25, 12, 44, 6, 54, 20, 3, 5, 15, 46, 21, 34, 24, 30, 2, 9, 26, 29, 36, 27, 4, 13, 22, 48, 35, 7, 23, 8, 50, 33, 1, 34, 2; Седемнадесета 3, 4, 1; Седма 4, 14, 5, 7, 16, 11, 2, 6, 8, 12, 1, 20, 11, 15, 48, 46, 27, 20, 23, 33, 13, 50, 36, 21, 22, 25, 52, 26, 40, 4, 38; Трета 6, 4, 2, 20; Тридесет и Първа 2; Тридесета 2; Тринадесета 3, 4, 2, 1, 26; УПИ 3 – 451 Кв 35 Четвърта 7, 22, 3, 47, 19, 9, 28, 30, 39, 2, 17, 39 Б, 5, 21, 20, 8, 16, 36, 35, 25, 6, 26, 27, 29, 12, 41, 32, 33, 14, 55, 50, 45, 70, 74, 47, 77, 75, 68, 14, 56, 65, 78, 38, 48, 71, 59, 57, 49, 69, 62, 58, 44, 60, 66, 73, 42, 46, 40, 54, 67, 52; Четиринадесета 10, 2, 6, 5, 1, 8, 7; Шеста 3, 1, 2, 9, 8, 6, 15, 16, 25, 27, 36, 24, 19, 14, 18, 17, 11, 38, 30, 26, 13, 28, 10, 34; Шестнадесета 8, 4; Флорентин; I-062032 Втора 15, 4, 19, 9, 3, 11, 2, 1, 7, 5; Дванадесета 21, 7, 31, 13, 2, 6, 4, 14, 28, 35, 3, 18, 20, 15, 12, 26, 22, 11, 1, 19, 24, 5, 16, 10, 9, 39, 37; Девета 3, 1, 5, 2; Десета 17, 9, 6, 4, 2, 5, 12, 10, 18, 7, 15, 16, 1; Единадесета 33, 17, 6, 7, 15, 4, 2, 9, 5, 11; Осма 9, 6, 16, 17, 12, 8, 18, 10, 3, 15, 5, 2, 1, 7, 13; Пета 10, 11, 8, 9, 1, 5, 7, 2, 12, 3, 4; Първа 91, 87, 48, 70, 98, 111, 106, 129, 78, 143, 101, 56, 72, 113, 52, 86, 115, 50, 120, 65, 79, 81, 89, 103, 125, 34, 63, 61, 90, 83, 116, 76, 123, 112, 105, 54, 107, 66, 109, 84, 117, 127, 121, 74, 64, 97, 100, 59, 85, 99, 42, 58, 108, 94, 73, 95, 102, 118, 88, 110, 119, 3, 62, 60, 75, 77, 104, Извън регулация, 305, 21, 14, 18, 32, 43, 16, 11, 38, 55, 3, 23, 44, 35, 39, 22, 33, 49, 8, 7, 30, 20, 5, 45, 47, 37, 40, 36, 46, 6, 29, 27, 42, 31, 24, 41, 4; Седемнадесета 2, 1; Седма 27, 3, 9, 25; Стопански двор Вишка; Тринадесета 5, 10, 3, 7, 4, 2, 14, 12, 1; Четвърта 15, 17, 6, 25, 13, 2, 19, 3, 4, 1, 8, 11, 5, 9; Четиринадесета 6, 1; Шестнадесета 5, 2, 7, 4, 3, 1; Ясен, Общ. Ново село; 008 до Плажната Ивица IV – 171 Кв. 18 Втора 1, 5, 4, 9, 3, 1А, 15, 19; Двадесет и Втора 46, 23, 36, 37, 73, 50, 29, 36 А, 25, 11, 23, 2, 5, 3; Двадесет и Пета 7; Двадесет и Първа 55, 7, 2, 9, 4; Двадесет и Седма 5; Двадесета 14, 3, 1; Дванадесета 8, 5, 10, 20, 34, 22, 9, 14, 12, 17, 23, 13, 15, 21, 39, 11, 2, 7, 6, 4, 1, 55, 46, 47, 59, 38, 2, 54, 57, 56, 36, 4, 50, 45, 60, 42; Девета 2, 4, 17, 10, 6, 9, 23, 11, 21; Деветнадесета 12, 25, 9, 33, 10, 27, 5; Десета 9, 5, 7, 5, 15; Пета 10, 2, 18, 20, 12, 8, 4, 16, 6; Петнадесета 13, 23, 15, 10; Първа 2А, 12, 20, 10, 2, 8, 34, 86, 18, 14, 6, 16, 54, 15, 52, 6, 23; Седемнадесета 19, 1, 36, 6, 13; Седма 9, 12, 1, 5, 24, 22, 19, 15; Трета 1, 8, 12, 4, 10, 5, 3, 2; Тридесет и Втора 19; Тридесет и Четвърта 1, 28, 26; Тридесет и Шеста 1; Тринадесета 15, 10, 11, 12, 4, 3, 13, 6, 2; Четвърта 7, 6, 1, 5; Шеста 6, 21, 5, 8, 20, 10, 14, 19, 25; Шестнадесета 10
На 22.05.2017 г. /09:00 – 15:30 ч./ – Иново 290 45; Бдин 10; Васил Левски 4, 8, 10, 9, 2; Георги Димитров 14, 43, 4, 5, 47, 2; Димитровски завет 40, 56, 15, 28, 39, 75, 60, 73, 32, 52, 47, 65, 30, 49, 1, 57, 54, 53, 58, 34, 69; Добруджа 28, 22, ТП-1 Иново, 18, 30, 39, 19, 43, 24, 47, 20; Еделвайс 8, 5, 14, 9; Имот 030008 Индже войвода 36, 18, 5А, 38, 6, 7, 40; Лозенград 8, 5, 6, 18, 14, 13, 11; Лозенец 9; Мангалия 8, 7, 3, 17, 4, 11; Мизия 4, 2, 10, 1, 5; Михалаки Георгиев 1, 4, 5, 11, 2; Пета 4, 3; Пирин 12, 22, 8, 5, 14, 10, 18, 6, 4; Първа 6, ТП-1 Иново; Рила 6, 1, 2; Седма 25; Славянска 3, 6, 7, 4; Солун 2; Тракия 1, 4, 3, 12, 2; Трета 9, 7; Шеста 2, 10, 4, 3, 4А, 7; УПИ 9-347 Кв. 45
На 22.05.2017 г. /09:00 – 15:30 ч./ – Капитановци 019071 Втора 3, 27; Двадесет и Пета 2, 5, 9, 7, 3; Двадесет и Първа 2, 1, 6; Двадесет и Четвърта 4, 1, 3, 2; Двадесет и Шеста 23, 19, 15, 17, 13, 11, 7, 6, 21; Двадесета 4, 1, 2; Девета 52, 54, 42, 50, 38, 48, 23, 46, 44, 25, 21, 40; Осемнадесета 13, 9; Осма 50А, 52, 50, 46, 56, 48, 54, 25, 12 ТП-2 Капитановци, 21, 23; Пета 12; Първа 9; Седемнадесета 5, 21, 23; Седма 35, 11; Тринадесета 25, 4; 1 ПИ 19070
На 22.05.2017 г. /09:00 – 09:30 ч./ – Видин Дунавска 1; Неуточнен адрес Ферибот; Зона Ферибота, Северна Промишлена зона, Северна Промишлена зона, Североизточен Район, Района на Ферибота, Северна Промишлена зона, Северна Промишлена зона
На 22.05.2017 г. /09:30 – 12:00 ч./ – Видин Северна Промишлена зона
На 22.05.2017 г. /12:00 – 12:30 ч./ – Видин Дунавска 1; Неуточнен адрес Ферибот; Зона Ферибота, Северна Промишлена зона, Северна Промишлена зона, Североизточен Район, Района на Ферибота, Северна Промишлена зона, Северна Промишлена зона
На 23.05.2017 г. /09:00 – 15:30 ч./ – Иново 290 45; Бдин 10; Васил Левски 4, 8, 10, 9, 2; Георги Димитров 14, 43, 4, 5, 47, 2; Димитровски завет 40, 56, 15, 28, 39, 75, 60, 73, 32, 52, 47, 65, 30, 49, 1, 57, 54, 53, 58, 34, 69; Добруджа 28, 22, ТП-1 Иново, 18, 30, 39, 19, 43, 24, 47, 20; Еделвайс 8, 5, 14, 9; Имот 030008 Индже войвода 36, 18, 5А, 38, 6, 7, 40; Лозенград 8, 5, 6, 18, 14, 13, 11; Лозенец 9; Мангалия 8, 7, 3, 17, 4, 11; Мизия 4, 2, 10, 1, 5; Михалаки Георгиев 1, 4, 5, 11, 2; Пета 4, 3; Пирин 12, 22, 8, 5, 14, 10, 18, 6, 4; Първа 6, ТП-1 Иново; Рила 6, 1, 2; Седма 25; Славянска 3, 6, 7, 4; Солун 2; Тракия 1, 4, 3, 12, 2; Трета 9, 7; Шеста 2, 10, 4, 3, 4А, 7; УПИ 9-347 Кв. 45
На 23.05.2017 г. /09:00 – 15:30 ч./ – Иново Димитровски завет 81, 102, 91, 93, 76, 99, 100, 113, 62, 90, 121, 94, 36, 70, 68, 104, 117, 107, 86, 10, 109, 79, 82, 89, 97, 105, 101, 72, 66, 88, 87, 111, 115, 95, 103, 80, 74, 98, 24, 96, 64, 8, 92, 85, 84; Еделвайс 25, 33, 19, 35, 18, 24, 10; Имот № 024065 Иновото 1, 2; Лозенград 33, 18, 24, 25; Македония Помпа, 2, 23, 19, 6; Михалаки Георгиев 10; Осма 4, 5, 2, 3; Охрид 1, 4, 10, 3, 5, 8, 2; Парцел 027 Масив 029 Рила 17, 28, 18, 20, 19, 9, 8, 15, 24, 11, 22, 16, 30, 6, 3; Седма 2, 1, 7; Скопие 7, 9, 13, 1, 11; Сливница 1, 4; Трета ТП-3 Иново
На 25.05.2017 г. /11:00 – 14:00 ч./ – Дунавци, Общ. Видин I -248, Кв. 24 Александър Стамболийски 5, 1, 4, 2; Антон Иванов 1, 9, 2, 10, 7, 3, 11, 6, 4, 5; Видбол 2, 1, 3, 4, 5; Георги Димитров 83, 87, 92, 84, 104, 96, 122, 85, 72, 98, 95, 69, 77, 100, 80, 86, 108, 81, 73, 76, 91, 126, 99, 78, 90, 110, 89, 70, 82, 79, 71, 101, 116, 88, 112, 106, 102, 74, 124, 114, 93; Дунав 10, 5, 25, 11, 4, 29, 17, 1, 21, 13, 27, 9, 14, 23, 20, 8; Иван Вазов 1, 12, 5, 6, 8, 4, 10; Маршал Толбухин 15, 7, 4, 1, 25, 31, 2, 21, 17, 13, 11, 9, 23, 19, 5, 27, 3; Мико Нинов 7, 3, 11, 9, 1, 2, 6, 10, 4; Мир 2, 6; Осъм 1, 5, 3, 2, 4; Плиска 1, 2; Седемнадесет Партизани 2; Смирнов Стара планина 7, 11, 4, 8, 9, 20, 18, 14, 3, 5, 10; УПИ 2-308 Кв. 29 Хайдут Велко 6, 4, 5, 8, 7, 2, 3, 1; Христо Ботев 3 А, 3, 1, 5; Ценко Александров 8; Чавдарци 14, 5, 2, 6, 7, 4, 9, 13, 3, 8, 1; Юрий Гагарин 1, 9, 7, 5, 6, 3; 4, Извън регулация, 30
На 25.05.2017 г. /09:00 – 15:30 ч./ – Иново Димитровски завет 81, 102, 91, 93, 76, 99, 100, 113, 62, 90, 121, 94, 36, 70, 68, 104, 117, 107, 86, 10, 109, 79, 82, 89, 97, 105, 101, 72, 66, 88, 87, 111, 115, 95, 103, 80, 74, 98, 24, 96, 64, 8, 92, 85, 84; Еделвайс 25, 33, 19, 35, 18, 24, 10; Имот № 024065 Иновото 1, 2; Лозенград 33, 18, 24, 25; Македония Помпа, 2, 23, 19, 6; Михалаки Георгиев 10; Осма 4, 5, 2, 3; Охрид 1, 4, 10, 3, 5, 8, 2; Парцел 027 Масив 029 Рила 17, 28, 18, 20, 19, 9, 8, 15, 24, 11, 22, 16, 30, 6, 3; Седма 2, 1, 7; Скопие 7, 9, 13, 1, 11; Сливница 1, 4; Трета ТП-3 Иново
На 25.05.2017 г. /09:00 – 09:45 ч./ – Видин I – 323, Кв. 24; Гъмзово; Асен Балкански 24, 11, 20, 3, 40, 13, 36, 44, 29, 30, 8, 32, 19, 46, 34, 25, 15, 42, 16, 4, 5, 28, 9, 21, 45, 10, 38, 14, 27, 17, 7; Борис Бенчев 3, 5, 10, 1, 8; Борис Попарданов 2, 4, 2, 1; Боян Чонос 7, 35, 5, 3, 39, 38, 26, 9, 40, 10, 6, 23, 21, 2, 41, 4, 22, 1, 24, 15, 34, 43, 36, 12, 31, 13; Братя Миладинови 6, 2, 3, 5, 1; Васил Коларов 3, 2, 4, 6, 5; Васил Левски 3; Вела Пеева 5, 7, 9, 29, 4; Владимир Заимов 2, 10, 4, 6, 5, 2, 7; Гаврил Генов 3; Георги Димитров 27, 2, 35, 32, 36, 25, 23, 16, 18, 28, 24, 21, 17, 20, 15, 26, 19, 22; Гоце Делчев 1, 8, 13, 6, 10, 4; Граф Игнатиев 7, 5; Иван Вазов 1, 7, 5; Ленин 6, 13, 10, 18; Мадара 4; Мико Нинов 27, 25, 21, 17, 15, 23, 10, 19; Никола Й. Вапцаров 1, 11, 6, 16, 10, 3, 9, 14, 8; Петко Д. Петков 1; Сергей Румянцев 27, 2, 21, 13, 19, 17, 25, 10, 15, 5, 11, 8, 6, 23, 29; Тимок 2, 6, 2, 4; Тодор Петров 6, 10, 15, 8, 13, 12; Толбухин 5, 1, 7, 2, 4, 8, 9, 15, 12, 2.; Хан Аспарух 4, 2; Цанко Церковски 15, 12, 9, 6, 10, 3, 5, 8, 2, 13, 11, 7, 4, 12; Шипка 15, 19, 1, 17, 7, 11, 13; Център; Иново; 290 45; 547 Кв 51 VII-557, Кв. Бдин 10, 5, 28, 11, 32, 2, 7, 1, 3, 6, 5, 16, 20, 28; Битоля 3, 6, 7, 5, 14, 16, 11; Бяло море 16, 7, 26, 5, 8, 1, 20; Валентина Терешкова 2, 21, 1, 11, 3; Васил Левски 4, 8, 10, 9, 2, 7, 14, 10; Втора ТП-2 Иново, 2, 4; Георги Димитров 14, 43, 4, 5, 47, 2, 13, 5, 7; Димитровски завет 81, 102, 91, 93, 76, 99, 100, 113, 62, 90, 121, 94, 36, 70, 68, 104, 117, 107, 86, 10, 109, 79, 82, 89, 97, 105, 101, 72, 66, 88, 87, 111, 115, 95, 103, 80, 74, 98, 24, 96, 64, 8, 92, 85, 84, 3, 31, 92, 29, 14А, 5, 24, 19, 6, 13, 22, 11, 23, 27, 21, 26, 10, 12, 9, 40, 56, 15, 28, 39, 75, 60, 73, 32, 52, 47, 65, 30, 49, 1, 57, 54, 53, 58, 34, 69; Добруджа 28, 22, ТП-1 Иново, 18, 30, 39, 19, 43, 24, 47, 20, 1, 2, 3, 14, 16, 11, 25; Еделвайс 25, 33, 19, 35, 18, 24, 10, 8, 5, 14, 9; Имот 030008 Имот № 024065 Индже войвода 36, 18, 5А, 38, 6, 7, 40, 29, 20, 14, 26, 8, 10, 24, 30, 4, 32, 5, 6; Иновото 1, 2, 2; Лозенград 33, 18, 24, 25, 8, 5, 6, 18, 14, 13, 11; Лозенец 9; Македония Помпа, 2, 23, 19, 6; Мангалия 8, 7, 3, 17, 4, 11; Мизия 4, 2, 10, 1, 5; Михалаки Георгиев 10, 1, 4, 5, 11, 2; Осма 4, 5, 2, 3, 5; Охрид 1, 4, 10, 3, 5, 8, 2; Парцел 027 Масив 029 Пета 4, 3; Пирин 12, 22, 8, 5, 14, 10, 18, 6, 4; Първа 6, ТП-1 Иново, 2, 1, 38; Рила 17, 28, 18, 20, 19, 9, 8, 15, 24, 11, 22, 16, 30, 6, 3, 6, 1, 2; Седма 2, 1, 7, 25; Скопие 7, 9, 13, 1, 11; Славянска 3, 6, 7, 4; Сливница 1, 4; Смърданска Битка 13, 5, 11, 4, 3; Солун 2, 6, 15, 10, 7, 11, 21, 19, 13, 21А, 3; Тимок 11, 52, 6, 9, 5, 11, 1, 10, 12; Тракия 1, 4, 3, 12, 2; Трета ТП-3 Иново, 13, 1, 9, 7; УПИ XI-701 Кв. 4 Христо Ботев 1, 5; Черно море 4, 9, 5, 2; Четвърта МТП-4 Иново; Шеста 2, 10, 4, 3, 4А, 7, 99, 12; УПИ 9-347 Кв. 45, ПИ 456 Кв. 3; Майор Узуново; Втора 15, 11, 16, 6, 2, 7, 14, 8, 10, 12, 4, 39, 26, 28, 9, 4, 34, 11, 27, 14, 25, 37, 29, 33; Дванадесета 1, 5, 3; Девета 1, 4, 6, 5; Десета 1; Единадесета 3, 5, 4, 13, 1, 9, 8, 10; Пета 3, 1, 2, 15, 23, 29, 27, 3, 1, 25; Петнадесета 4, 6, 5, 1, 3, 1А; Първа ТП-1 М. Узуново, 29, 15, 14, 7, 17, 19, 1, 3, 26, 9, 6, 18, 11, 1, 28, 44, 49, 30, 36, 35, 34, ТП-2 М. Узуново, 38, 31, 33, 41, 32, 37; Седемнадесета 63, 2, 1, 4; Седма 9, 10, 8, 11, 12, 3, 15, 7, 2; Трета 3, 28, 30, 22, 34, 3, 26, 14, 20, 24, 32; Тринадесета 8, 6, 7, 3; УПИ-9 Кв. 41 Четвърта 14, 1, 5, 6, 15, 8, 7, 4, 16, 21, 27, 23, 18, 25; Четиринадесета 5, 7, 6, 4, 3, 1, 8; Шеста 13, 9, 4, 29, 7, 15, 17, 11, 1, 5, 3; Шестнадесета 9, 8, 11, 10, 5, 31, 1
На 25.05.2017 г. /09:45 – 15:45 ч./ – Иново
На 25.05.2017 г. /15:45 – 16:30 ч./ – Видин I – 323, Кв. 24; Гъмзово; Асен Балкански 24, 11, 20, 3, 40, 13, 36, 44, 29, 30, 8, 32, 19, 46, 34, 25, 15, 42, 16, 4, 5, 28, 9, 21, 45, 10, 38, 14, 27, 17, 7; Борис Бенчев 3, 5, 10, 1, 8; Борис Попарданов 2, 4, 2, 1; Боян Чонос 7, 35, 5, 3, 39, 38, 26, 9, 40, 10, 6, 23, 21, 2, 41, 4, 22, 1, 24, 15, 34, 43, 36, 12, 31, 13; Братя Миладинови 6, 2, 3, 5, 1; Васил Коларов 3, 2, 4, 6, 5; Васил Левски 3; Вела Пеева 5, 7, 9, 29, 4; Владимир Заимов 2, 10, 4, 6, 5, 2, 7; Гаврил Генов 3; Георги Димитров 27, 2, 35, 32, 36, 25, 23, 16, 18, 28, 24, 21, 17, 20, 15, 26, 19, 22; Гоце Делчев 1, 8, 13, 6, 10, 4; Граф Игнатиев 7, 5; Иван Вазов 1, 7, 5; Ленин 6, 13, 10, 18; Мадара 4; Мико Нинов 27, 25, 21, 17, 15, 23, 10, 19; Никола Й. Вапцаров 1, 11, 6, 16, 10, 3, 9, 14, 8; Петко Д. Петков 1; Сергей Румянцев 27, 2, 21, 13, 19, 17, 25, 10, 15, 5, 11, 8, 6, 23, 29; Тимок 2, 6, 2, 4; Тодор Петров 6, 10, 15, 8, 13, 12; Толбухин 5, 1, 7, 2, 4, 8, 9, 15, 12, 2.; Хан Аспарух 4, 2; Цанко Церковски 15, 12, 9, 6, 10, 3, 5, 8, 2, 13, 11, 7, 4, 12; Шипка 15, 19, 1, 17, 7, 11, 13; Център; Иново; 290 45; 547 Кв 51 VII-557, Кв. Бдин 10, 5, 28, 11, 32, 2, 7, 1, 3, 6, 5, 16, 20, 28; Битоля 3, 6, 7, 5, 14, 16, 11; Бяло море 16, 7, 26, 5, 8, 1, 20; Валентина Терешкова 2, 21, 1, 11, 3; Васил Левски 4, 8, 10, 9, 2, 7, 14, 10; Втора ТП-2 Иново, 2, 4; Георги Димитров 14, 43, 4, 5, 47, 2, 13, 5, 7; Димитровски завет 81, 102, 91, 93, 76, 99, 100, 113, 62, 90, 121, 94, 36, 70, 68, 104, 117, 107, 86, 10, 109, 79, 82, 89, 97, 105, 101, 72, 66, 88, 87, 111, 115, 95, 103, 80, 74, 98, 24, 96, 64, 8, 92, 85, 84, 3, 31, 92, 29, 14А, 5, 24, 19, 6, 13, 22, 11, 23, 27, 21, 26, 10, 12, 9, 40, 56, 15, 28, 39, 75, 60, 73, 32, 52, 47, 65, 30, 49, 1, 57, 54, 53, 58, 34, 69; Добруджа 28, 22, ТП-1 Иново, 18, 30, 39, 19, 43, 24, 47, 20, 1, 2, 3, 14, 16, 11, 25; Еделвайс 25, 33, 19, 35, 18, 24, 10, 8, 5, 14, 9; Имот 030008 Имот № 024065 Индже войвода 36, 18, 5А, 38, 6, 7, 40, 29, 20, 14, 26, 8, 10, 24, 30, 4, 32, 5, 6; Иновото 1, 2, 2; Лозенград 33, 18, 24, 25, 8, 5, 6, 18, 14, 13, 11; Лозенец 9; Македония Помпа, 2, 23, 19, 6; Мангалия 8, 7, 3, 17, 4, 11; Мизия 4, 2, 10, 1, 5; Михалаки Георгиев 10, 1, 4, 5, 11, 2; Осма 4, 5, 2, 3, 5; Охрид 1, 4, 10, 3, 5, 8, 2; Парцел 027 Масив 029 Пета 4, 3; Пирин 12, 22, 8, 5, 14, 10, 18, 6, 4; Първа 6, ТП-1 Иново, 2, 1, 38; Рила 17, 28, 18, 20, 19, 9, 8, 15, 24, 11, 22, 16, 30, 6, 3, 6, 1, 2; Седма 2, 1, 7, 25; Скопие 7, 9, 13, 1, 11; Славянска 3, 6, 7, 4; Сливница 1, 4; Смърданска Битка 13, 5, 11, 4, 3; Солун 2, 6, 15, 10, 7, 11, 21, 19, 13, 21А, 3; Тимок 11, 52, 6, 9, 5, 11, 1, 10, 12; Тракия 1, 4, 3, 12, 2; Трета ТП-3 Иново, 13, 1, 9, 7; УПИ XI-701 Кв. 4 Христо Ботев 1, 5; Черно море 4, 9, 5, 2; Четвърта МТП-4 Иново; Шеста 2, 10, 4, 3, 4А, 7, 99, 12; УПИ 9-347 Кв. 45, ПИ 456 Кв. 3; Майор Узуново; Втора 15, 11, 16, 6, 2, 7, 14, 8, 10, 12, 4, 39, 26, 28, 9, 4, 34, 11, 27, 14, 25, 37, 29, 33; Дванадесета 1, 5, 3; Девета 1, 4, 6, 5; Десета 1; Единадесета 3, 5, 4, 13, 1, 9, 8, 10; Пета 3, 1, 2, 15, 23, 29, 27, 3, 1, 25; Петнадесета 4, 6, 5, 1, 3, 1А; Първа ТП-1 М. Узуново, 29, 15, 14, 7, 17, 19, 1, 3, 26, 9, 6, 18, 11, 1, 28, 44, 49, 30, 36, 35, 34, ТП-2 М. Узуново, 38, 31, 33, 41, 32, 37; Седемнадесета 63, 2, 1, 4; Седма 9, 10, 8, 11, 12, 3, 15, 7, 2; Трета 3, 28, 30, 22, 34, 3, 26, 14, 20, 24, 32; Тринадесета 8, 6, 7, 3; УПИ-9 Кв. 41 Четвърта 14, 1, 5, 6, 15, 8, 7, 4, 16, 21, 27, 23, 18, 25; Четиринадесета 5, 7, 6, 4, 3, 1, 8; Шеста 13, 9, 4, 29, 7, 15, 17, 11, 1, 5, 3; Шестнадесета 9, 8, 11, 10, 5, 31, 1
На 26.05.2017 г. /09:00 – 15:30 ч./ – Иново Димитровски завет 81, 102, 91, 93, 76, 99, 100, 113, 62, 90, 121, 94, 36, 70, 68, 104, 117, 107, 86, 10, 109, 79, 82, 89, 97, 105, 101, 72, 66, 88, 87, 111, 115, 95, 103, 80, 74, 98, 24, 96, 64, 8, 92, 85, 84; Еделвайс 25, 33, 19, 35, 18, 24, 10; Имот № 024065 Иновото 1, 2; Лозенград 33, 18, 24, 25; Македония Помпа, 2, 23, 19, 6; Михалаки Георгиев 10; Осма 4, 5, 2, 3; Охрид 1, 4, 10, 3, 5, 8, 2; Парцел 027 Масив 029 Рила 17, 28, 18, 20, 19, 9, 8, 15, 24, 11, 22, 16, 30, 6, 3; Седма 2, 1, 7; Скопие 7, 9, 13, 1, 11; Сливница 1, 4; Трета ТП-3 Иново
Община Димово Община Димово
На 26.05.2017 г. /09:30 – 15:30 ч./ – Воднянци, Общ. Димово Втора 50, 36, 42, 54, 52, 12, 55, 28, 7, 33, 31, 32, 9, 30, 8, 49, 51, 34, 45, 38, 43, 29, 5, 53, 37, 35, 13, 22, 4, 40, 10, 16, 24, 21, 22, 26, 18, 17, 27, 23, 25, 19, 15, 20; Дванадесета 1, 8, 3, 10, 4, 2, 6; Девета 1, 3; Единадесета 6, 1, 3, 2; Пета 19, 25, 38, 32, 42, 36, 40, 28, 17, 27, 34, 30, 26, 9, 10, 12, 11, 19, 15, 14, 3, 7, 8; Първа 35, 14, 15, 19, 20, 29, 147, 10, 31, 12, 16, 23, 9, 6, 13, 27, 8, 1, 7, 21, 17, 33, 25, 11, 5; Седма 31, 23, 21, 15, 47, 39, 11, 34, 37, 17, 16, 43, 8, 26, 45, 22, 28, 30, 19, 36; Тринадесета 20, 16, 17, 28, 24, 18, 22, 26; Четвърта 2, 4; Четиринадесета 13, 20, 27, 36, 9, 33, 34, 37, 17, 14, 25, 13, 43, 18, 39, 41, 16, 11, 30, 19, 26, 32, 31, 45, 35; Шеста 25; Динково; 059011 Втора 25, 6, 12, 33, 35, 30, 18, 29, 5, 11, 19, 10, 20, 27, 9, 4, 32, 3, 1, 14, 8, 7, 34, 16, 31, 24, 15, 13; Девета 5, 5, 6, 2, 8, 3, 4, 1; Деветнадесета 2, 1; Десета 2, 1, 5, 3, 4, 6, 7; Единадесета 4, 2; Осемнадесета 1; Осма 7, 9, 11, 3, 7; Пета 4, 6, 2, 5, 9; Петнадесета 1, 3; Първа 1, 42, 3, 5, 22, 4, 38, 11, 20, 16, 2, 7, 34, 9, 6, 36, 28, 18, 24, 15, 13, 8, 32, 26; Седемнадесета 2, 8, 1, 6; Седма 22, 16, 18, 8, 14, 4, 2, 6, 20, 5, 10, 13, 7, 1; Трета 5, 9, 7, 17, 8, 4, 10, 31, 12, 15, 21, 23, 6, 25, 13, 27, 11, 33, 2; Тринадесета 2, 4, 3; Четвърта 6, 5, 1, 4, 2, 7, 8, 9, 6; Четиринадесета 2, 6, 8; Шеста 8, 1, 12, 2, 4, 22, 18, 6, 20; Шестнадесета 2, 1; Дреновец; 23 септември 15, 7, 14, 5, 19, 23, 6, 17, 1; Александър Стамболийски 3, 2, 6, 4, 5; Ангел Кънчев 6, 4; Антон Попов 3, 1; Асен Балкански 15 А, 17, 15, 23, 7, 9, 11, 2; Бдин 3, 5, 3, 4, 7, 1; Божур 6, 4, 2; Боян Чонос 6; В Района на Жп гарата Васил Левски 1, 9, 2, 7, 4, 6, 5; Вела Пеева 7, 7, 2, 5, 4; Венеца 9, 14, 6, 10, 12, 8, 19; Витко Иванов 9, 10 А, 3, 3, 15, 19, 10 А, 13, 8, 9, 10; Витоша 1, 6, 8, 3, 2, 5, 1, 2 А; Гаврил Генов 2, 3; Георги Димитров 3, 9, 8, 12, 15, 5, 6, 194 А, 167 Б, 192, 136, 166, 136, 139, 137, 119, 130, 154, 156, 142, 158, 123, 127, 135, 119 А, 148, 129, 138, 188, 133 Б, 134, 133 А, 140, 150, 164, 171, 146, 152, 115, 144, 160, 125, 192, 137, 185, 209, 218, 224, 199, 226, 204, 232, 203, 169, 139, 191, 212, 187, 193, 173, 210, 177, 205, 214, 200, 167А, 175, 216, 179, 110, 119 Б, 109, 97, 103, 43, 113А, 90, 100, 55, 116, 63, 118 А, 117, 115А, 88, 81, 128, 193, 92, 105, 53, 115, 79, 67, 57, 98, 87, 115 Б, 124, 94, 83, 210, 118, 56, 120, 113, 165, 173, 144, 147, 178, 190, 146, 142, 196, 198, 139, 176, 160, 145, 153, 170, 187, 143, 163, 236, 155, 174, 150, 141, 192, 186, 66, 21, 16, 48, 40, 39, 43, 29 А, 11, 36, 29 Б, 44, 25, 51, 19, 32, 60, 67, 41, 68, 52, 14, 15, 22, 29, 17, 64, 28, 54, 82, 49, 23, 20, 62, 70, 27, 58, 13, 37, 80, 33, 42, 45, 50, 72, 84, 24; Георги Кирков 16, 4, 9, 23, 17, 2, 12, 14, 25, 19, 18, 6, 1, 11, 29, 3, 15, 31, 5, 10, 15; Градище 3, 2; Девети май 6, 1, 8, 4; Девети септември 21, 30, 15, 32, 17, 19, 2, 3, 20, 8, 18, 3, 9, 17, 2, 11, 26, 14, 16, 4, 6, 28, 24; Димчо Дебелянов 4, 3, 5, 9, 1, 6, 11; Добруджа 23; Евгени Михайлов 28, 1, 3, 4, 18, 23, 9, 24, 6; Железничар 45, 57, 47, 61, 65, 33, 49, 21, 9, 65, 21, 9, 13, 11, 1, 27, 23, 3, 26; Зоя Космодамянская 11, 3, 9, 7; Иван Вазов 1, 3 А, 4, 2, 2; Искър 1; Камен Петров 5, 10, 7, 14, 9, 16, 20, 2, 6, 4; Кирил и Методий 2, 4, 1, 7, 1 А, 5, 11, 9; Кокиче 1; Кольо Фичето 1, 8, 4; Космос 2, 3, 4, 1, 7, 5, 2; Коста Йорданов 15, 11, 7, 2, 17, 13; Лале 1; Лебед 1, 4, 3, № 2, 4, 6; Лиляна Димитрова 1, 2; Лом 3, 1, 4; Лотос 6, 3, 5; Любен Каравелов 9, 7; Люлин 6, 3, 4, 6; Магура 2, 6, 10, 9; Малина 4, 2, 6; Марин Дринов 5, 10, 7, 1, 5, 8, 6, 2, 4, 7; Марица 3, 4, 2, 5, 1; Металик 3, 1; Миджур 1; Милин камък 3, 4, 6, 2; Минзухар 9; Митко Палаузов 4, 2, 6, 8, 3, 6; Нарцис 6, 6, 2; Неофит Рилски 6, 4, 8; Никола Й. Вапцаров 16, 12, 14, 2; Никола Парапунов 20, 36, 18, 6, 38, 7, 1, 9, 17, 12, 26, 19, 33, 13, 3, 10, 5, 2, 16, 23, 32, 22; Огоста 1, 2, 1; Осъм 8, 4; Палма 12, 2, 5; Патриарх Евтимий 4, 8, 13, 9, 7, 4, 2, 6, 12, 8, 10, 15, 5, 1, 3, 16; Перчо Йорданов 7, 3, 4, 2, 5, 1; Пирин 1, 2, 3; Пролет 2; Райна Княгиня 2, 4; Роза 2, 6, 4; Росица 3, 6, 2, 4; Седемнадесет Партизани 5, 3, 2, 4, 1, 7, 1, 15, 2 А; Славянска 3, 12, 1, 5, 6, 13, 11, 4, 9, 8, 7, 2, 2; Спортист 1 А, 19, 17, 4, 11, 10, 8, 7, 17, 15, 22, 14, 9, 16, 2, 2А, 13, 5; Средна Гора 2, 8, 6, 5, 4, 1, 7, 3; Стара планина 4, 2, 1; Стела Благоева 3, 2, 1, 5; Стефан Караджа 8 А, 14, 21, 11, 2, 9, 13, 8, 7, 15, 3, 5, 6, 1; Строител 1 А, 1; Струма 1, 2; Тодор Петров 6, 3, 27, 17, 25, 29, 40, 8, 30, 7, 22, 33, 28, 38, 46, 113, 16, 11, 12, 21, 42, 48, 50, 28 А, 4, 31, 24, 15, 1, 19; Толбухин 6, 6, 5 А, 8, 3, 24, 34, 9, 19, 20, 5, 26, 18, 36, 12, 32, 30, 17, 4, 10, 2, 10; Тополница 1, 2; Тунджа 1, 2; УПИ-691 Хан Аспарух 6, 2, 9, 1, 3; Христо Ботев 18, 29, 16, 27, 20, 14, 23, 2, 21, 8, 3, 5, 15, 17, 25, 4, 7, 16, 9, 1, 10, 6; Христо Михайлов 10, 14, 15, 1, 7, 22, 24, 12, 13, 2; Христо Смирненски 61, 15, 34, 38, 36, 14, 1, 10, 8, 16, 4, 6, 2, 24, 1, 5, 22, 7, 20, 18, 9, 26; Цар Калоян 3, 1; Цар Самуил 3, 6, 2, 12, 5, 1, 4, 8; Цибър 2; Чавдар 1, 2, 3, 5, 9, 7; Чепино 10, 1, 2; Черно море 2, 3, 1, 3А, 5, 7; Юрий Гагарин 2, 1, 6, 2, 3, 4; Явор 7, 9, 3, 1, 10; Ягода 3, 2; Янтра 2, 6; Ясен 8, 10, 7; Землището на с. Дреновец; Карбинци; Втора 19; Двадесет и Девета 18; Двадесет и Осма 4, 2, 2; Двадесет и Първа 8, 2, 24; Двадесет и Трета 25, 20, 26; Двадесет и Четвърта 10, 10; Двадесет и Шеста 3; Дванадесета 1, 2; Девета 1, 3; Осемнадесета 4, 10, 15; Осма 3, 9; Първа 175, 104, 85, 167, 110, 115, 153 А, 111, 151, 86, 112, 121, 43, 145, 202, 9, 10, 33, 61, 20, 75, 16, 35, 48, 50, 25, 27, 37, 5, 28, 60, 34, 7, 11, 14, 6, 12, 31, 30, 2, 17; Седемнадесета 10, 2, 7, 8; Седма 1, 2; Тридесет и Пета 9; Тридесет и Първа 1А; Тридесет и Трета 2, 1, 5, 7; Тридесет и Шеста 14, 4; УПИ II – 000046 Четвърта 7, 3; Шеста 7, 4, 1; Шестнадесета 6; Стопански двор; Медовница; Втора 27, 19, 15, 13, 7, 6, 23, 4, 17, 29, 21, 31, 1, 3, 9; Двадесет и Втора 2; Двадесет и Първа 6, 1, 12, 8; Двадесет и Трета 4, 6, 8; Двадесета 7, 8; Дванадесета 28, 23, 27, 29, 25; Девета 2, 5, 6; Десета 16, 5; Осемнадесета 6, 4, 12, 1, 3, 5, 13, 20; Пета 8, 2, 18, 10, 16, 6, 4, 20, 7, 3, 5, 14; Петнадесета 6, 4; Първа 29, 43, 35, 12, 48, 15, 27, 23, 3, 41, 26, 46, 24, 16, 32, 51, 34, 17, 42, 8, 30, 38, 39, 19, 21, 10, 52, 33, 22, 40, 54, 19А, 49, 91, 89, 81, 87, 85, 84, 82, 76, 64, 38, 78; Седемнадесета 6, 2; Седма 4, 2, 14, 7, 8, 10, 19; Трета 30, 31, 55, 12, 57, 45, 53, 22, 27, 20, 37, 25, 24, 9, 51, 29, 41, 7, 12; Четиринадесета 2, 3, 1; Шеста 4, 5, 1, 5; Шестнадесета 1, 5, 4, 2; Тополовец, Общ. Ружинци; Антон Иванов 3, 2, 1, 4, 5, 8, 6; Батак 2, 61, 6, 4, 8, 10, 59, 61; Беласица 4, 1, 3; Бонония 3, 2, 1; Бузлуджа 1, 4, 3, 6, 2; Васил Априлов 1; Ведерник 1; Вихрен 2, 5, 9, 7; Волгоград 11, 16, 19, 20, 23, 18, 17, 12, 6, 11, 7, 5, 9, 15, 2, 18, 13; Георги Димитров 204, 252, 219, 221, 240, 244, 225, 215, 21, 239, 227, 205, 235, 213, 250, 217; Гоце Делчев 4, 10; Граничар 8, 6, 1, 2, 7, 5, 11, 9, 3; Живко Кръчмарски 1, 2, 3, 4, 10; Живко Пуев 3, 10, 14, 4, 5, 6, 12; Иван Козаров 1, 8, 7, 9, 6, 5, 2, 4, 13, 14, 25, 13, 9, 23, 27; Максим Горки 33, 12, 8, 23, 7, 22, 35, 25, 5, 2, 9, 61, 18, 1, 4, 16, 39, 3, 31, 39, 16, 28, 58, 23, 51, 10, 37, 53, 45, 50, 56, 42, 52, 38, 26, 29, 30, 59, 44, 60, 49, 47, 48, 19, 61, 32, 54, 35, 62, 24, 36, 46, 43, 63; Мико Нинов 5, 12, 18, 6, 2, 16, 4, 8, 10, 14, 1; Мусала 6, 2, 5, 8, 1, 3, 4, 7; Рила 3, 5, 1; Средец 5, 3, 2; Странджа 12, 6, 8, 2, 10, 4; Филип Тотю 4, 1, 2; Хан Крум 4, 2, 1; ул. „Цанко Церковски“ № № 2, 6, 4, 1; 15, 20.

Източник: Focus news

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

Close
error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder