Международен ден на биологичното разнообразие

Международен ден на биологичното разнообразие

22 май – Международен ден на биологичното разнообразие.
Какво е биоразнообразие? Това всъщност е цялата природа, която ни заобикаля, която познаваме и за която дори не подозираме. Биоразнообразието е чудото, което наричаме живот. То е навсякъде – в горещите гейзери и ледените планински води, в безбрежните пустини и в непроходимите джунгли, в безжизнените на пръв поглед скални пукнатини и в цветните ливади, в най-дълбоките морски дълбини и в ефира на небето. Биоразнообразието е това, което отличава нашата планета от другите, подобни на нея във Вселената, то е това, което я прави жива и неповторима.
Биологичното разнообразие е в основата на живота и на редица услуги, предоставяни от екосистемите. Поради това то е и в основата на поминъка на хората и устойчивото развитие във всички сфери на дейност, включително такива сектори на икономиката, като селско и горско стопанство, рибарство и туризъм. С ограничаването на биоразнообразието се инвестира в хората, техния поминък и благоденствие.
Международният ден на биологичното многообразие се отбелязва от 2001 година с Резолюция на 55/201 на Общото събрание на ООН от 20 декември 2000 година.
Обявен е, за да се повиши обществената осведоменост, ангажираност и подкрепа. Всяка година той има различно мото. На този ден 196 международни общности и държави, членки на Конвенцията за биологично разнообразие се обръщат с призив за ежедневни усилия за съхранение на биологичното разнообразие и неговото устойчиво използване, за справедливо и безпристрастно разпределение на ползите от употребата на генетичните ресурси, с акцент на това как биоразнообразието би могло да е в подкрепа на поминъка на хората.
Конвенцията за биологичното разнообразие e отворена за подписване на 5 юни 1992 година в Рио де Жанейро, Бразилия и влиза в сила от 29.12.1993 година. Тогава е решено 29 декември да бъде Международен ден на биологичното разнообразие . През декември 2000 година Общото събрание на ООН гласува промяна на датата и за отбелязване на Международния ден на биологичното разнообразие се обявява 22 май. Това е денят, на който през 1992 година ООН приема текста на Конвенцията за биологичното разнообразие.
Къде е мястото на България в световното биоразнообразие?
Нашата страна е една от най-богатите в Европа. Нещо повече, в много случаи българската природа предлага последно убежище за много растителни и животински видове на континента, което прави България един от последните оазиси на дивата природа в Европа.
България ратифицира Конвенцията през февруари 1996 година и от 16 юли 1996 година е равноправен член. Страните по Конвенцията работят за значително намаляване на загубата на биоразнообразие в глобален, национален и регионален мащаб, включващо и борбата с бедността и подобряване на условията за съществуване на всички форми на живот на Земята.
България участва в изпълнение на Мисията и визията до 2050 година с реализиране на целите от Аичи от глобалния Стратегически план за опазване на биологичното разнообразие за периода 2011-2020 г. Този период е обявен за „Десетилетие на биологичното разнообразие“, под надслов „Живот в хармония с природата”.
Министерство на околната среда и водите целенасочено работи за запазване на биологичното разнообразие, намаляване на натиска и поддържане жизнеността на екосистемите, резултатите от научните изследвания да бъдат отразявани в законодателството, да се разширява мониторинга, както и за подпомагане на проекти и създаване на учебни програми, свързани с биоразнообразието.

Източник: PressTv

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

Close
error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder