Топ вести
Обезлюдяването във Видин – демографска статистика за 2016

Обезлюдяването във Видин – демографска статистика за 2016

2081 починали, 843 емигрирали, едва 556 са родени във Видин през миналата година
През 2016 година в област Видин са родени 556 деца. В сравнение с предходната година броят им е намалял с 9 деца. Броят на момчетата (293) е с 30 по-голям от момичета (263). Извънбрачните бебета са били 420. 72.5% от ражданията са от жени на възраст от 20 до 34 години, които през 2016 година са 403 и са намалели спрямо 2015 година с 4.5%, а в сравнение с 2014 година – с 16.9%. Броят на жените в тази възрастова група намалява основно поради по-малкия брой момичета и емиграционните процеси. През 2016 година броят на децата в област Видин, родени от майки под 20 години е 93 и спрямо 2015 година се увеличават с 9 деца. Броят на децата, родени от жени на възраст над 40 години също се увеличава от 10 през 2015 година на 13 през 2016 година. През миналата година в област Видин са починали 2 081 души. Смъртността сред мъжете продължава да бъде по-висока в сравнение със смъртността сред жените. Продължават и силно изразените различия в смъртността сред градското и селското население. Коефициентът на смъртност е по-висок в селата (37.2%), отколкото в градовете (15.1%). Показателят за преждевременна смъртност през 2016 година в област Видин (17.4%) се увеличава спрямо предходната 2015 година (15.8%). През 2016 година в област Видин са починали 5 деца на възраст до една година. Регистрирани са 263 юридически брака – с 40 повече спрямо предходната година, а разводите са 112. През 2016 година, в резултат на отрицателния естествен прираст, населението на област Видин е намаляло с 1 525 души. Стасистическите данни показват и че 843 души са емигрирали от Видинска област през изтеклата година.

Източник: БНР-Видин

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

Close
error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder