Сменяме личния лекар до края на юни

Сменяме личния лекар до края на юни

До 30 юни всяко здравноосигурено лице (ЗОЛ) има право да смени личния си лекар с друг, който е сключил договор с Националната здравноосигурителна каса. Формулярът за смяна – регистрационна форма за постоянен избор, може да се разпечата от интернет страницата на НЗОК, да се прави лично от здравноосигурения или от негов родител/настойник.

Изборът (първоначален, временен или постоянен) може както и онлайн. Документът, подаван по електронен път, трябва да се подпише с електронен подпис от здравноосигурения или от неговия родител/настойник чрез Персонализираната информационна система (ПИС) на НЗОК.
При смяната не е необходимо досегашният лекар да бъде информиран, тъй като това става по служебен път.

При временно пребиваване за повече от един месец, но не по-дълго от пет месеца, извън района на съответната районна здравноосигурителна каса, където е избран постоянният личен лекар, осигуреното лице има право на временен избор на общопрактикуващ лекар, който е сключил договор с НЗОК.

При временния избор лицето има право да получава първична извънболнична медицинска помощ във всяко лечебно заведение на територията на цялата страна.
За целта трябва да попълни регистрационна форма за временен избор на общопрактикуващ лекар. В нея, освен своите лични данни, здравноосигуреният или негов родител, настойник или попечител, трябва да посочи причината за временната промяна на личен лекар.

Временно избраният личен лекар попълва в регистрационната форма както своите лични данни и данните на практиката си, така и датата, до която е промяната.

Източник: Darik news

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

Close
error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder