Възможни са временни прекъсвания на електрозахранването на територията на област Видин в периода 5 – 9 юни

Възможни са временни прекъсвания на електрозахранването на територията на област Видин в периода 5 – 9 юни

ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването. Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 05–09 юни 2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани дейности. Планираните изключвания ще бъдат осъществени, както следва:
Община Белоградчик
На 07.06.2017 г. /16:00 – 16:30 ч./ – Граничак: ул. „Девета“ № № 25, 5, 8, 23, 15, 6; Десета 12, 13, 3, 10, 18; Махала Ангини 3, 2, 4, 1; Махала Джокини 7, 13, 11, 12, 9, 3, 5, 1, 4, 10, 15; Махала Жикини 1, 2, 1; Махала Николини 5, 1, 2, 6; Махала Първуловци 2, 4, 3; Махала Спасови 2, 1; Осма 1; Пета 2; Първа 19, 17, 10, 25, 9, 1, 2, 26, 22, 3, 8, 15, 9; Трета 22, 2; Четвърта 6, 4; Шеста 1; Дъбравка; Двадесет и Пета 2, 4, 1; Двадесет и Четвърта 2, 1; Девета 7, 29, 3, 5, 9, 33; Деветнадесета 1; Десета 9, 10, 15, 11; Осма 1, 3; Петнадесета 3, 6, 4, 2, 5, 1, 8; Първа 69, 51, 8, 60, 64, 36, 80, 28, 14, 50, 49, 7, 63, 17, 12, 65, 23, 31, 37, 56, 26, 72, 22, 53, 38, 67, 43, 46, 21, 55, 70, 25, 9, 6, 24, 71, 62, 47, 79, 1, 74, 73, 16, 45, 68, 13, 30, 57, 66, 75, 61, 29, 20, 18, 86, 58, 32, 52; Седемнадесета 10, 4; Седма 11, 6, 9, 13, 2, 4; Тринадесета 2, 1; Четвърта 3, 6, 2; Четиринадесета 15, 3, 39, 31, 33, 27, 37, 8, 4, 42, 55, 44, 9, 41, 5, 6, 7, 40, 20; Шестнадесета 6, 4; Салаш; Втора 3, 1; Двадесет и Втора 15, 4, 13, 17, 5, 6, 3, 7, 12, 11, 8; Двадесет и Пета 4, 3; Двадесет и Трета 3, 3, 5; Двадесет и Шеста 10, 18, 4, 8, 14, 10; Двадесета 6, 2, 8, 3, 6, 8; Дванадесета 4, 19, 11, 7, 6, 2, 1, 5, 15, 21, 23, 9, 17, 4, 1, 5; Девета 4, 4, 3; Деветнадесета 4; Единадесета 1, 1, 6; Махала Куцаровци 33, 31, 24, 40, 4, 26, 10, 5, 15, 22, 1, 2, 28, 19, 25, 17, 14, 3, 6, 8, 21, 9, 20, 32, 51, 18, 7, 11; Махала Пешини 6, 7, 3, 4, 9; Махала Стране 3, 13, 14, 1, 7, 2; Осма 10 А, 1, 6, 10 А, 4, 10, 10; Парцел № 1 Пета 5, 1, 1, 26, 17, 15, 6, 4, 25А, 16, 28, 21, 5, 24, 22, 7, 20, 11, 30, 12, 18, 23, 25, 10; Петнадесета 7, 1, 3, 5; ПИ 000343 ПИ № 037091 Първа 41, 7, 32, 4, 2, 41, 3, 30, 1, 33, 24, 25, 37, 22, 20, 34, 12, 18, 23, 35, 7, 6, 26, 19, 39, 17, 9, 27, 28, 20; Седма 2, 3, 5, 2; Трета 11; Тридесет и Втора 16, 7, 16, 1, 9, 20, 5, 3, 2, 14, 22, 11, 18, 6, 18, 22; Тридесет и Първа 20, 28, 8, 22, 5, 13, 25, 17, 9, 24, 18, 23, 15, 1, 3, 11, 12, 26, 20, 7, 6, 2, 19, 4; Тридесет и Трета 2, 5, 2, 3, 1; Тридесет и Шеста 6, 4, 2; Тринадесета 3; Четвърта 4; Четиридесет и Втора 9, 5; Четиридесет и Трета 8; Четиридесет и Четвърта 1, 6, 4; Шеста 3, 1, 1, 3, 5; Шестнадесета 6, 21, 15, 24, 28, 2, 20, 9, 22, 7, 11, 18, 12, 4, 16, 10, 8, 2, 6; Имот 037080 М-Т Османовица
На 07.06.2017 г. /09:15 – 09:45 ч./ – Граничак Девета 25, 5, 8, 23, 15, 6; Десета 12, 13, 3, 10, 18; Махала Ангини 3, 2, 4, 1; Махала Джокини 7, 13, 11, 12, 9, 3, 5, 1, 4, 10, 15; Махала Жикини 1, 2, 1; Махала Николини 5, 1, 2, 6; Махала Първуловци 2, 4, 3; Махала Спасови 2, 1; Осма 1; Пета 2; Първа 19, 17, 10, 25, 9, 1, 2, 26, 22, 3, 8, 15, 9; Трета 22, 2; Четвърта 6, 4; Шеста 1; Дъбравка; Двадесет и Пета 2, 4, 1; Двадесет и Четвърта 2, 1; Девета 7, 29, 3, 5, 9, 33; Деветнадесета 1; Десета 9, 10, 15, 11; Осма 1, 3; Петнадесета 3, 6, 4, 2, 5, 1, 8; Първа 69, 51, 8, 60, 64, 36, 80, 28, 14, 50, 49, 7, 63, 17, 12, 65, 23, 31, 37, 56, 26, 72, 22, 53, 38, 67, 43, 46, 21, 55, 70, 25, 9, 6, 24, 71, 62, 47, 79, 1, 74, 73, 16, 45, 68, 13, 30, 57, 66, 75, 61, 29, 20, 18, 86, 58, 32, 52; Седемнадесета 10, 4; Седма 11, 6, 9, 13, 2, 4; Тринадесета 2, 1; Четвърта 3, 6, 2; Четиринадесета 15, 3, 39, 31, 33, 27, 37, 8, 4, 42, 55, 44, 9, 41, 5, 6, 7, 40, 20; Шестнадесета 6, 4; Салаш; Втора 3, 1; Двадесет и Втора 15, 4, 13, 17, 5, 6, 3, 7, 12, 11, 8; Двадесет и Пета 4, 3; Двадесет и Трета 3, 3, 5; Двадесет и Шеста 10, 18, 4, 8, 14, 10; Двадесета 6, 2, 8, 3, 6, 8; Дванадесета 4, 19, 11, 7, 6, 2, 1, 5, 15, 21, 23, 9, 17, 4, 1, 5; Девета 4, 4, 3; Деветнадесета 4; Единадесета 1, 1, 6; Махала Куцаровци 33, 31, 24, 40, 4, 26, 10, 5, 15, 22, 1, 2, 28, 19, 25, 17, 14, 3, 6, 8, 21, 9, 20, 32, 51, 18, 7, 11; Махала Пешини 6, 7, 3, 4, 9; Махала Стране 3, 13, 14, 1, 7, 2; Осма 10 А, 1, 6, 10 А, 4, 10, 10; Парцел № 1 Пета 5, 1, 1, 26, 17, 15, 6, 4, 25А, 16, 28, 21, 5, 24, 22, 7, 20, 11, 30, 12, 18, 23, 25, 10; Петнадесета 7, 1, 3, 5; ПИ 000343 ПИ № 037091 Първа 41, 7, 32, 4, 2, 41, 3, 30, 1, 33, 24, 25, 37, 22, 20, 34, 12, 18, 23, 35, 7, 6, 26, 19, 39, 17, 9, 27, 28, 20; Седма 2, 3, 5, 2; Трета 11; Тридесет и Втора 16, 7, 16, 1, 9, 20, 5, 3, 2, 14, 22, 11, 18, 6, 18, 22; Тридесет и Първа 20, 28, 8, 22, 5, 13, 25, 17, 9, 24, 18, 23, 15, 1, 3, 11, 12, 26, 20, 7, 6, 2, 19, 4; Тридесет и Трета 2, 5, 2, 3, 1; Тридесет и Шеста 6, 4, 2; Тринадесета 3; Четвърта 4; Четиридесет и Втора 9, 5; Четиридесет и Трета 8; Четиридесет и Четвърта 1, 6, 4; Шеста 3, 1, 1, 3, 5; Шестнадесета 6, 21, 15, 24, 28, 2, 20, 9, 22, 7, 11, 18, 12, 4, 16, 10, 8, 2, 6; Имот 037080 М-Т Османовица
На 07.06.2017 г. /09:45 – 16:00 ч./ – Салаш Втора 3, 1; Двадесет и Втора 15, 4, 13, 17, 5, 6, 3, 7, 12, 11, 8; Двадесет и Пета 4, 3; Двадесет и Трета 3, 3, 5; Двадесет и Шеста 10, 18, 4, 8, 14, 10; Двадесета 6, 2, 8, 3, 6, 8; Дванадесета 4, 19, 11, 7, 6, 2, 1, 5, 15, 21, 23, 9, 17, 4, 1, 5; Девета 4, 4, 3; Деветнадесета 4; Единадесета 1, 1, 6; Махала Куцаровци 33, 31, 24, 40, 4, 26, 10, 5, 15, 22, 1, 2, 28, 19, 25, 17, 14, 3, 6, 8, 21, 9, 20, 32, 51, 18, 7, 11; Махала Пешини 6, 7, 3, 4, 9; Махала Стране 3, 13, 14, 1, 7, 2; Осма 10 А, 1, 6, 10 А, 4, 10, 10; Парцел № 1 Пета 5, 1, 1, 26, 17, 15, 6, 4, 25А, 16, 28, 21, 5, 24, 22, 7, 20, 11, 30, 12, 18, 23, 25, 10; Петнадесета 7, 1, 3, 5; ПИ 000343 ПИ № 037091 Първа 41, 7, 32, 4, 2, 41, 3, 30, 1, 33, 24, 25, 37, 22, 20, 34, 12, 18, 23, 35, 7, 6, 26, 19, 39, 17, 9, 27, 28, 20; Седма 2, 3, 5, 2; Трета 11; Тридесет и Втора 16, 7, 16, 1, 9, 20, 5, 3, 2, 14, 22, 11, 18, 6, 18, 22; Тридесет и Първа 20, 28, 8, 22, 5, 13, 25, 17, 9, 24, 18, 23, 15, 1, 3, 11, 12, 26, 20, 7, 6, 2, 19, 4; Тридесет и Трета 2, 5, 2, 3, 1; Тридесет и Шеста 6, 4, 2; Тринадесета 3; Четвърта 4; Четиридесет и Втора 9, 5; Четиридесет и Трета 8; Четиридесет и Четвърта 1, 6, 4; Шеста 3, 1, 1, 3, 5; Шестнадесета 6, 21, 15, 24, 28, 2, 20, 9, 22, 7, 11, 18, 12, 4, 16, 10, 8, 2, 6; Имот 037080 М-Т Османовица
На 08.06.2017 г. /16:00 – 16:30 ч./ – Граничак Девета 25, 5, 8, 23, 15, 6; Десета 12, 13, 3, 10, 18; Махала Ангини 3, 2, 4, 1; Махала Джокини 7, 13, 11, 12, 9, 3, 5, 1, 4, 10, 15; Махала Жикини 1, 2, 1; Махала Николини 5, 1, 2, 6; Махала Първуловци 2, 4, 3; Махала Спасови 2, 1; Осма 1; Пета 2; Първа 19, 17, 10, 25, 9, 1, 2, 26, 22, 3, 8, 15, 9; Трета 22, 2; Четвърта 6, 4; Шеста 1; Дъбравка; Двадесет и Пета 2, 4, 1; Двадесет и Четвърта 2, 1; Девета 7, 29, 3, 5, 9, 33; Деветнадесета 1; Десета 9, 10, 15, 11; Осма 1, 3; Петнадесета 3, 6, 4, 2, 5, 1, 8; Първа 69, 51, 8, 60, 64, 36, 80, 28, 14, 50, 49, 7, 63, 17, 12, 65, 23, 31, 37, 56, 26, 72, 22, 53, 38, 67, 43, 46, 21, 55, 70, 25, 9, 6, 24, 71, 62, 47, 79, 1, 74, 73, 16, 45, 68, 13, 30, 57, 66, 75, 61, 29, 20, 18, 86, 58, 32, 52; Седемнадесета 10, 4; Седма 11, 6, 9, 13, 2, 4; Тринадесета 2, 1; Четвърта 3, 6, 2; Четиринадесета 15, 3, 39, 31, 33, 27, 37, 8, 4, 42, 55, 44, 9, 41, 5, 6, 7, 40, 20; Шестнадесета 6, 4; Салаш; Втора 3, 1; Двадесет и Втора 15, 4, 13, 17, 5, 6, 3, 7, 12, 11, 8; Двадесет и Пета 4, 3; Двадесет и Трета 3, 3, 5; Двадесет и Шеста 10, 18, 4, 8, 14, 10; Двадесета 6, 2, 8, 3, 6, 8; Дванадесета 4, 19, 11, 7, 6, 2, 1, 5, 15, 21, 23, 9, 17, 4, 1, 5; Девета 4, 4, 3; Деветнадесета 4; Единадесета 1, 1, 6; Махала Куцаровци 33, 31, 24, 40, 4, 26, 10, 5, 15, 22, 1, 2, 28, 19, 25, 17, 14, 3, 6, 8, 21, 9, 20, 32, 51, 18, 7, 11; Махала Пешини 6, 7, 3, 4, 9; Махала Стране 3, 13, 14, 1, 7, 2; Осма 10 А, 1, 6, 10 А, 4, 10, 10; Парцел № 1 Пета 5, 1, 1, 26, 17, 15, 6, 4, 25А, 16, 28, 21, 5, 24, 22, 7, 20, 11, 30, 12, 18, 23, 25, 10; Петнадесета 7, 1, 3, 5; ПИ 000343 ПИ № 037091 Първа 41, 7, 32, 4, 2, 41, 3, 30, 1, 33, 24, 25, 37, 22, 20, 34, 12, 18, 23, 35, 7, 6, 26, 19, 39, 17, 9, 27, 28, 20; Седма 2, 3, 5, 2; Трета 11; Тридесет и Втора 16, 7, 16, 1, 9, 20, 5, 3, 2, 14, 22, 11, 18, 6, 18, 22; Тридесет и Първа 20, 28, 8, 22, 5, 13, 25, 17, 9, 24, 18, 23, 15, 1, 3, 11, 12, 26, 20, 7, 6, 2, 19, 4; Тридесет и Трета 2, 5, 2, 3, 1; Тридесет и Шеста 6, 4, 2; Тринадесета 3; Четвърта 4; Четиридесет и Втора 9, 5; Четиридесет и Трета 8; Четиридесет и Четвърта 1, 6, 4; Шеста 3, 1, 1, 3, 5; Шестнадесета 6, 21, 15, 24, 28, 2, 20, 9, 22, 7, 11, 18, 12, 4, 16, 10, 8, 2, 6; Имот 037080 М-Т Османовица
На 08.06.2017 г. /09:15 – 09:45 ч./ – Граничак Девета 25, 5, 8, 23, 15, 6; Десета 12, 13, 3, 10, 18; Махала Ангини 3, 2, 4, 1; Махала Джокини 7, 13, 11, 12, 9, 3, 5, 1, 4, 10, 15; Махала Жикини 1, 2, 1; Махала Николини 5, 1, 2, 6; Махала Първуловци 2, 4, 3; Махала Спасови 2, 1; Осма 1; Пета 2; Първа 19, 17, 10, 25, 9, 1, 2, 26, 22, 3, 8, 15, 9; Трета 22, 2; Четвърта 6, 4; Шеста 1; Дъбравка; Двадесет и Пета 2, 4, 1; Двадесет и Четвърта 2, 1; Девета 7, 29, 3, 5, 9, 33; Деветнадесета 1; Десета 9, 10, 15, 11; Осма 1, 3; Петнадесета 3, 6, 4, 2, 5, 1, 8; Първа 69, 51, 8, 60, 64, 36, 80, 28, 14, 50, 49, 7, 63, 17, 12, 65, 23, 31, 37, 56, 26, 72, 22, 53, 38, 67, 43, 46, 21, 55, 70, 25, 9, 6, 24, 71, 62, 47, 79, 1, 74, 73, 16, 45, 68, 13, 30, 57, 66, 75, 61, 29, 20, 18, 86, 58, 32, 52; Седемнадесета 10, 4; Седма 11, 6, 9, 13, 2, 4; Тринадесета 2, 1; Четвърта 3, 6, 2; Четиринадесета 15, 3, 39, 31, 33, 27, 37, 8, 4, 42, 55, 44, 9, 41, 5, 6, 7, 40, 20; Шестнадесета 6, 4; Салаш; Втора 3, 1; Двадесет и Втора 15, 4, 13, 17, 5, 6, 3, 7, 12, 11, 8; Двадесет и Пета 4, 3; Двадесет и Трета 3, 3, 5; Двадесет и Шеста 10, 18, 4, 8, 14, 10; Двадесета 6, 2, 8, 3, 6, 8; Дванадесета 4, 19, 11, 7, 6, 2, 1, 5, 15, 21, 23, 9, 17, 4, 1, 5; Девета 4, 4, 3; Деветнадесета 4; Единадесета 1, 1, 6; Махала Куцаровци 33, 31, 24, 40, 4, 26, 10, 5, 15, 22, 1, 2, 28, 19, 25, 17, 14, 3, 6, 8, 21, 9, 20, 32, 51, 18, 7, 11; Махала Пешини 6, 7, 3, 4, 9; Махала Стране 3, 13, 14, 1, 7, 2; Осма 10 А, 1, 6, 10 А, 4, 10, 10; Парцел № 1 Пета 5, 1, 1, 26, 17, 15, 6, 4, 25А, 16, 28, 21, 5, 24, 22, 7, 20, 11, 30, 12, 18, 23, 25, 10; Петнадесета 7, 1, 3, 5; ПИ 000343 ПИ № 037091 Първа 41, 7, 32, 4, 2, 41, 3, 30, 1, 33, 24, 25, 37, 22, 20, 34, 12, 18, 23, 35, 7, 6, 26, 19, 39, 17, 9, 27, 28, 20; Седма 2, 3, 5, 2; Трета 11; Тридесет и Втора 16, 7, 16, 1, 9, 20, 5, 3, 2, 14, 22, 11, 18, 6, 18, 22; Тридесет и Първа 20, 28, 8, 22, 5, 13, 25, 17, 9, 24, 18, 23, 15, 1, 3, 11, 12, 26, 20, 7, 6, 2, 19, 4; Тридесет и Трета 2, 5, 2, 3, 1; Тридесет и Шеста 6, 4, 2; Тринадесета 3; Четвърта 4; Четиридесет и Втора 9, 5; Четиридесет и Трета 8; Четиридесет и Четвърта 1, 6, 4; Шеста 3, 1, 1, 3, 5; Шестнадесета 6, 21, 15, 24, 28, 2, 20, 9, 22, 7, 11, 18, 12, 4, 16, 10, 8, 2, 6; Имот 037080 М-Т Османовица
На 08.06.2017 г. /09:45 – 16:00 ч./ – Салаш Втора 3, 1; Двадесет и Втора 15, 4, 13, 17, 5, 6, 3, 7, 12, 11, 8; Двадесет и Пета 4, 3; Двадесет и Трета 3, 3, 5; Двадесет и Шеста 10, 18, 4, 8, 14, 10; Двадесета 6, 2, 8, 3, 6, 8; Дванадесета 4, 19, 11, 7, 6, 2, 1, 5, 15, 21, 23, 9, 17, 4, 1, 5; Девета 4, 4, 3; Деветнадесета 4; Единадесета 1, 1, 6; Махала Куцаровци 33, 31, 24, 40, 4, 26, 10, 5, 15, 22, 1, 2, 28, 19, 25, 17, 14, 3, 6, 8, 21, 9, 20, 32, 51, 18, 7, 11; Махала Пешини 6, 7, 3, 4, 9; Махала Стране 3, 13, 14, 1, 7, 2; Осма 10 А, 1, 6, 10 А, 4, 10, 10; Парцел № 1 Пета 5, 1, 1, 26, 17, 15, 6, 4, 25А, 16, 28, 21, 5, 24, 22, 7, 20, 11, 30, 12, 18, 23, 25, 10; Петнадесета 7, 1, 3, 5; ПИ 000343 ПИ № 037091 Първа 41, 7, 32, 4, 2, 41, 3, 30, 1, 33, 24, 25, 37, 22, 20, 34, 12, 18, 23, 35, 7, 6, 26, 19, 39, 17, 9, 27, 28, 20; Седма 2, 3, 5, 2; Трета 11; Тридесет и Втора 16, 7, 16, 1, 9, 20, 5, 3, 2, 14, 22, 11, 18, 6, 18, 22; Тридесет и Първа 20, 28, 8, 22, 5, 13, 25, 17, 9, 24, 18, 23, 15, 1, 3, 11, 12, 26, 20, 7, 6, 2, 19, 4; Тридесет и Трета 2, 5, 2, 3, 1; Тридесет и Шеста 6, 4, 2; Тринадесета 3; Четвърта 4; Четиридесет и Втора 9, 5; Четиридесет и Трета 8; Четиридесет и Четвърта 1, 6, 4; Шеста 3, 1, 1, 3, 5; Шестнадесета 6, 21, 15, 24, 28, 2, 20, 9, 22, 7, 11, 18, 12, 4, 16, 10, 8, 2, 6; Имот 037080 М-Т Османовица
Община Видин
На 05.06.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Динковица Втора 17, 8, 10, 12, 25, 5, 4, 1; Дванадесета 4, 3, 22; Девета 8, 10, 5, 1; Десета 1, 2; Единадесета 1, 7, 3, 6, 2, 8; Осемнадесета 4, 2; Осма 2; Пета 2; Първа 15, 4, 5, 21, 10, ТП-1 Динковица, 6, 3, 9, 2, 8, 16, 25; Седемнадесета 5, 1, 11, 26, 20, 24; Седма 4, 1, 2; Трета 12, 21, 8, 20, 25, 3, 13, 1, 17, 4; Тринадесета 2, 4, 1, 5; Четвърта 8, 2; Шеста 7
На 05.06.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Иново 290 45; Бдин 10; Васил Левски 4, 8, 10, 9, 2; Георги Димитров 14, 43, 4, 5, 47, 2; Димитровски завет 40, 56, 15, 28, 39, 75, 60, 73, 32, 52, 47, 65, 30, 49, 1, 57, 54, 53, 58, 34, 69; Добруджа 28, 22, ТП-1 Иново, 18, 30, 39, 19, 43, 24, 47, 20; Еделвайс 8, 5, 14, 9; Имот 030008 Индже Войвода 36, 18, 5А, 38, 6, 7, 40; Лозенград 8, 5, 6, 18, 14, 13, 11; Лозенец 9; Мангалия 8, 7, 3, 17, 4, 11; Мизия 4, 2, 10, 1, 5; Михалаки Георгиев 1, 4, 5, 11, 2; Пета 4, 3; Пирин 12, 22, 8, 5, 14, 10, 18, 6, 4; Първа 6, ТП-1 Иново; Рила 6, 1, 2; Седма 25; Славянска 3, 6, 7, 4; Солун 2; Тракия 1, 4, 3, 12, 2; Трета 9, 7; Шеста 2, 10, 4, 3, 4А, 7; УПИ 9-347 Кв. 45
На 06.06.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Динковица Втора 17, 8, 10, 12, 25, 5, 4, 1; Дванадесета 4, 3, 22; Девета 8, 10, 5, 1; Десета 1, 2; Единадесета 1, 7, 3, 6, 2, 8; Осемнадесета 4, 2; Осма 2; Пета 2; Първа 15, 4, 5, 21, 10, ТП-1 Динковица, 6, 3, 9, 2, 8, 16, 25; Седемнадесета 5, 1, 11, 26, 20, 24; Седма 4, 1, 2; Трета 12, 21, 8, 20, 25, 3, 13, 1, 17, 4; Тринадесета 2, 4, 1, 5; Четвърта 8, 2; Шеста 7
На 06.06.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Иново 290 45; Бдин 10; Васил Левски 4, 8, 10, 9, 2; Георги Димитров 14, 43, 4, 5, 47, 2; Димитровски завет 40, 56, 15, 28, 39, 75, 60, 73, 32, 52, 47, 65, 30, 49, 1, 57, 54, 53, 58, 34, 69; Добруджа 28, 22, ТП-1 Иново, 18, 30, 39, 19, 43, 24, 47, 20; Еделвайс 8, 5, 14, 9; Имот 030008 Индже Войвода 36, 18, 5А, 38, 6, 7, 40; Лозенград 8, 5, 6, 18, 14, 13, 11; Лозенец 9; Мангалия 8, 7, 3, 17, 4, 11; Мизия 4, 2, 10, 1, 5; Михалаки Георгиев 1, 4, 5, 11, 2; Пета 4, 3; Пирин 12, 22, 8, 5, 14, 10, 18, 6, 4; Първа 6, ТП-1 Иново; Рила 6, 1, 2; Седма 25; Славянска 3, 6, 7, 4; Солун 2; Тракия 1, 4, 3, 12, 2; Трета 9, 7; Шеста 2, 10, 4, 3, 4А, 7; УПИ 9-347 Кв. 45
На 07.06.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Динковица Втора 17, 8, 10, 12, 25, 5, 4, 1; Дванадесета 4, 3, 22; Девета 8, 10, 5, 1; Десета 1, 2; Единадесета 1, 7, 3, 6, 2, 8; Осемнадесета 4, 2; Осма 2; Пета 2; Първа 15, 4, 5, 21, 10, ТП-1 Динковица, 6, 3, 9, 2, 8, 16, 25; Седемнадесета 5, 1, 11, 26, 20, 24; Седма 4, 1, 2; Трета 12, 21, 8, 20, 25, 3, 13, 1, 17, 4; Тринадесета 2, 4, 1, 5; Четвърта 8, 2; Шеста 7
На 07.06.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Иново 290 45; Бдин 10; Васил Левски 4, 8, 10, 9, 2; Георги Димитров 14, 43, 4, 5, 47, 2; Димитровски завет 40, 56, 15, 28, 39, 75, 60, 73, 32, 52, 47, 65, 30, 49, 1, 57, 54, 53, 58, 34, 69; Добруджа 28, 22, ТП-1 Иново, 18, 30, 39, 19, 43, 24, 47, 20; Еделвайс 8, 5, 14, 9; Имот 030008 Индже Войвода 36, 18, 5А, 38, 6, 7, 40; Лозенград 8, 5, 6, 18, 14, 13, 11; Лозенец 9; Мангалия 8, 7, 3, 17, 4, 11; Мизия 4, 2, 10, 1, 5; Михалаки Георгиев 1, 4, 5, 11, 2; Пета 4, 3; Пирин 12, 22, 8, 5, 14, 10, 18, 6, 4; Първа 6, ТП-1 Иново; Рила 6, 1, 2; Седма 25; Славянска 3, 6, 7, 4; Солун 2; Тракия 1, 4, 3, 12, 2; Трета 9, 7; Шеста 2, 10, 4, 3, 4А, 7; УПИ 9-347 Кв. 45
На 07.06.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Долни Бошняк Втора 2, 5; Девета 3; Осма 2; Първа 36, 18, 43, 47, 66, 57, 70, 45, 4, 10, 51, 16, 28, 56, 48, ТП-1 Долен Бошняк, 68, 44, 30, 15, 29, 9, 17; Седма 3, 5, 10, 4; Трета 3; Тринадесета 1; Шеста 6
На 08.06.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Долни Бошняк Втора 2, 5; Девета 3; Осма 2; Първа 36, 18, 43, 47, 66, 57, 70, 45, 4, 10, 51, 16, 28, 56, 48, ТП-1 Долен Бошняк, 68, 44, 30, 15, 29, 9, 17; Седма 3, 5, 10, 4; Трета 3; Тринадесета 1; Шеста 6
На 08.06.2017 г. /09:30 – 10:30 ч./ – Видин VII-5029 Кв. 600 Юпз Акад. Стефан Младенов Безименна ТП Тих; УПИ I-5051 Цар Александър II 100; Южна Пром. Зона Бивше Поделение, Южна Промишлена зона, Кнауф; Южна Промишлена зона Юпз Южна Промишлена зона, Местност Майски Лес ПИ 489. 77, Южна Пром. Зона
На 09.06.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Долни Бошняк Втора 2, 5; Девета 3; Осма 2; Първа 36, 18, 43, 47, 66, 57, 70, 45, 4, 10, 51, 16, 28, 56, 48, ТП-1 Долен Бошняк, 68, 44, 30, 15, 29, 9, 17; Седма 3, 5, 10, 4; Трета 3; Тринадесета 1; Шеста 6
11.06.2017 г. /16:15 – 16:30 ч./ – Видин 10971. 409, 2 V-3876 Зап. Скл. Зона Безименна МТП Hово Гробище; Бонония 2; Екзарх Йосиф I Квартал 591, 155; Запад Западна Складова база; Землището на Видин № 000741 Местност Алимана Училище; Местност Северна Промишлена зона Ремонтна Работилница; Нора Пизанти Пчеларска 4, 3, 2; УПИ IV-5110 Зсз парк Нора Пизанти Кв. Панаира, Зпз Бивше Мз Бонония, Ремонтна база Кос ПИ-2
11.06.2017 г. /08:30 – 08:45 ч./ – Видин 10971. 409, 2 V-3876 Зап. Скл. Зона Безименна МТП Hово Гробище; Бонония 2; Екзарх Йосиф I Квартал 591, 155; Запад Западна Складова база; Землището на Видин № 000741 Местност Алимана Училище; Местност Северна Промишлена зона Ремонтна Работилница; Нора Пизанти Пчеларска 4, 3, 2; УПИ IV-5110 Зсз парк Нора Пизанти Кв. Панаира, Зпз Бивше Мз Бонония, Ремонтна база Кос ПИ-2
11.06.2017 г. /08:45 – 16:15 ч./ – Видин Бонония 2; Екзарх Йосиф I Квартал 591; Местност Алимана Училище; Местност Северна Промишлена зона Ремонтна Работилница; Нора Пизанти Пчеларска 4, 3, 2; УПИ IV-5110 Зсз парк Нора Пизанти Кв. Панаира
Община Димово
На 05.06.2017 г. /09:00 – 10:00 ч./ – Арчар 000021 242 Кв. 29 Археологическа 3, 1; Арчарица 34, 44, 31, 25, 33 УПИ V-403 Кв. 26, 27, 12, 48, 36, 32, 33, 2, 23, 73, 5, 6, 8, 10, 17, 21, 26, 9, 13, 3, 20, 2, 11, 28, 16, 1, 24, 7, 22, 58, 95, 63, 61, 59, 55, 73, 57, 51, 65, 53, 2, 91; Бабуя Имот 054008 Бдин 5; Бързарци 76, 8, 4, 10, 6, 2; Бързица 4, 3, 7; Валентина Терешкова 13, 18, 7, 43, 1, 30, 4, 20, 6, 29, 28, 55, 31, 25; Васил Левски 8, 2, 5, 7, 6, 126, 110, 61, 102, 138, 112, 10, 91, 122, 148, 63, 124, 71, 130, 27, 37, 47, 11, 49, 28, 20, 32, 40, 43; Вида 1, 2; Вилна зона Рациария 12, 30, 16А, 18, 21, 8, 5, 6, 13, 9, 4, 1, 3, 17, 15, 7, 10, 19, 2; Вит 2, 8, 10, 2, 14; Витоша 8, 10, 3, 2, 6, 7, 1, 9; Волга 5, 9, 7, 4, 1, 2, 3; Георги Бенковски 5, 5, 10; Добрич 5, 9, 15; Дузлука 65, 8, 30, 45, 29, 57, 12, 67, 16, 2, 1, 33, 24, 5, 17; Дунав 40, 4, 61, 8, 54, 69, 3, 56, 26, 12, 37, 46, 44, 32, 40, 18, 51, 23, 53, 2, 55, 16; Дъб 8, 9, 13; Елада 19, 2, 11, 6, 8, 4, 5, 1; Захари Стоянов 3, 7, 2, 4, 1, 6; Иван Вазов 26, 10, 4, 36, 31, 8, 34, 16, 5, 12, 30, 28, 18, 1, 14, 11, 17, 21, 35, 33, 7, 3, 37; Искър 5, 7, 5, 11; Калето 8, 7, 24, 4, 10, 12, 20, 26, 15, 37, 27, 22, 1, 25, 9, 19, 2, 11, 21, 28, 13, 18; Кирил и Методий 3, 10, 8, 14, 5, 7, 6, 2, 34, 7, 21, 48, 16, 39, 40, 58, 8, 30, 1, 63, 22, 80, 99, 7, 61, 98; Кокиче 18, 11, 12, 8; Крайбрежна 1, 3; Марица 3, 14, 4, 13, 9; Осъм 1, 8А, 10, 18; Отец Паисий 26, 35, 9, 10; Панайот Волов 4, 20, 35, 24, 38, 9, 18, 32, 21, 15, 13, 19, 5, 23, 25; Петър Берон 16, 13, 14; Пирин 33, 1, 10, 16, 31, 35, 20, 3, 11, 37, 33, 25, 2, 14; Разлог 17; Райна Княгиня 9, 1, 7, 13, 3, 71, 75, 77, 54, 81, 61, 25, 27, 40, 11, 8, 29, 24, 23; Рациария 55, 4, 15, 41, 2, 29, 6, 36, 16, 49, 37, 51, 43, 9, 13, 28, 42, 31, 22, 56, 30, 86, 32, 78, 52, 68, 33, 24, 61, 8, 14, 72, 46, 10, 50, 26, 38, 20, 27, 39, 1, 18-6, 10, 18, 3, 5., 13, 21, 19; Рациария бл. 8 Кв. 13 Парцел. 5 Рибарска 6, 9, 4, 7, 8, 1, 11, 23, 12, 3; Рила 15, 7, 11, 13, 9, 3, 5, 6; Спортист 17, 13, 3, 11; Тинтява 32, 3, 18, 9, 26, 2, 8; Тодор Каблешков 12, 9, 2, 9, 20; Търлите 21, 15, 13, 19, 1, 7, 5; Хемус 19, 6, 12, 13, 3, 28, 4, 14; Христо Ботев 6, 4, 2, 8, 1, 12, 5; Христо Смирненски 15, 2, 6; Цар Калоян 3; Цар Шишман 1, 27, 14, 7, 29, 25; Черковна 20, 14, 7, 4, 24, 2, 5, 5, 16, 28А; Ботево, Общ. Видин; VIII-74. Кв. 8 В Сервитута на Дунавска Дига Втора 19, 28, 11, 25, 27, 8, 22, 17, 4, 21, 7, 37, 5, 33, 3, 39, 1, 12, 31, 10, 24, 17A, 16, 9, 30, 35, 14, 20, 29, 26; Пета 5, 1, 2, 4, 3; Първа 19, 4, 7, 3, 11, 5, 33, 9, 17, 29, 1, ТП-1 Ботево, 27, 21, 152, 13, 25, 41, 15; Трета 12, 13, 10, 3, 11, 7, 17, 9, 8, 15, 5; Четвърта 2, 3, 1, 4, 6; Шеста 4; Владиченци; Втора 4, 2, 6, 1; Пета 17, 15, 7, 20, 2, 6, 16, 19, 9; Първа 7, 29, 4, 2, 19, 21, 14, 12, 17, 23, 5, 24, 27; Трета 6, 3, 32, 7; Четвърта 3, 26, 19, 10, 6, 20, 15, 4, 23, 24, 9, 17, 18; Държаница; Втора 8, 18, 15, 1, 6, 14, 22, 2, 17, 16, 3, 10, 11, 9, 20, 13; Девета 2, 3; Десета 5, 2, 4; Единадесета 2, 4; Осма 8, 2, 19, 7, 1, 3, 6, 9; Пета 6, 3, 4, 1; Петнадесета 4, 9, 11, 13, 2, 6, 7, 3, 1, 8; Първа 34, 10, 18, 4, 44, 8, 12, 6, 40, 42, 3, 2, 33, 5, 1, 24, 20, 38, 16, 13, 21, 30, 46, 31, 9, 22, 36, 27, 16; Седма 35, 33, 31; Трета 12, 14, 20, 24, 13, 9, 17, 8, 1, 5, 15, 25, 22, 6, 11, 10; Тринадесета 2, 1; Четвърта 8, 1, 3, 4, 9, 2, 5, 10, 11, 6; Четиринадесета 1, 11, 2, 13, 4, 15, 5, 17, 3; Шеста 5, 3, 6, 1, 4; Шестнадесета 5А, 5, 2, 1, 3, 4; Извор, Общ. Димово; Вельо Бурдашки 53, 63, 24, 27, 58, 41, 5, 38, 28, 15, 30, 11, 22, 39, 56, 21, 16, 6, 3, 32, 1, 7, 33, 57, 31, 36, 55, 49, 51, 17, 45, 54, 14, 20, 50, 12, 23, 42, 46, 10, 8, 9, 59, 26, 35, 18, 34, 19, 69, 125, 81, 61, 92, 75, 108, 84, 105, 97, 87, 80, 60, 68, 119, 107, 65, 62, 117, 77, 101, 96, 82, 131, 94, 100, 83, 110, 115, 78, 73, 71, 31, 90, 13, 86, 85, 72, 89, 64, 106, 93, 79, 91, 129, 121, 113, 66, 63, 109, 59, 103, 98, 123, 95, 99, 118, 104; Втора 9, 5, 1, 3, 7; Двадесет и Втора 2, 1, 3; Двадесет и Девета 2, 4, 1; Двадесет и Осма 1, 2; Двадесет и Пета 38, 35, 2, 46, 4, 44, 34, 40, 37, 45, 36, 14, 11, 20, 31, 18, 26, 8, 25, 16, 4, 23, 27, 13, 10, 12, 28, 6, 2, 42, 94; Двадесет и Първа 5, 1, 3; Двадесет и Седма 2, 1; Двадесет и Трета 1, 3; Двадесет и Шеста 24, 28, 7, 10, 16, 12, 9, 18, 30, 26, 4, 5, 13, 20, 22, 15, 17; Дванадесета 5, 1, 3; Девета 20, 4, 18, 2, 12, 1, 14, 3, 8, 20, 10; Деветнадесета 2; Десета 8, 9, 1, 3, 7, 5, 10, 4, 6, 2; Единадесета 1, 2, 26, 4, 12, 9, 11, 8, 33, 22, 37, 28, 39, 7, 45, 5, 23, 10, 3, 15, 41, 24, 20, 6, 19, 49, 13, 43, 21, 35, 29; Осемнадесета 2, 1, 8, 6; Осма 23, 25, 29, 27, 2; Пета 3, 5; Петнадесета 2, 4, 6, 1; Първа 1; Седемнадесета 1; Седма 12, 28, 22, 38, 20, 44, 32, 9, 10, 7, 15, 30, 4, 36, 13, 8, 2, 42, 11, 26; Трета 1; Тридесет и Втора 1, 5, 2, 7, 3, 3; Тридесет и Първа 1, 4, 3; Тридесета 25, 23, 4, 12, 10, 6, 4, 12; Тринадесета 3, 15, 22, 3, 7, 1, 10, 18, 14, 12, 11, 2, 13; Четвърта 2; Шестнадесета 1, 7, 5; Лагошевци; 028024 Втора 76, 142, 52, 22, 35, 26; Двадесет и Втора 13; Двадесет и Първа 3; Деветнадесета 2, 11, 4, 3, 13, 6; Десета 19, 13; Единадесета 20; Осма 2; Пета 1; Първа 13, 23, 33., 37, 8, 11, 21, 7, 1, 15, 2, 36, 17, 20, 26, 10, 5; Трета 32, 5, 9, 7; Шестнадесета 19, 17; Мали Дреновец; Втора 11, 1, 15, 2, 22, 6, 20, 5; Пета 15, 7, 11, 4, 3, 5, 13; Първа 59, 62, 45, 3, 14, 26, 28, 12, 25, 19, 37, 54, 33, 5, 18, 38, 34, 8, 9, 51, 43, 48, 24, 1; Трета 7, 9, 8, 5, 2; Цар Симеоново; Втора 15, 1, 17, 21, 33, 5, УПИ ХII-42 Кв. 6, 23, 9, 11, 4, 3, ТП-1, 6, 25, 19, 13, 35; Пета 4, 11, 5, 22, 6, 2, 20, 1, 16, 14, 18, 3; Първа 31, 45, 98, 22, 55, 33, 23, 30, 72, 14, 47, 78, 94, 20, 92, 17, 69, 62, 32, 61, 41, 66, 86, 1, 16, 2, 65, 40, 3, 58, 64, 49, 80, 27, 46, 48, 43, 42, 44, 34, 24, 12, 90, 7, 26, 67, 100, 70, 8, 10, 74, 18, 19, 28, 54, 56, 38, 36, 57, 35, 84, 11А, 11, 63, 5, 76, 68, 15, 51, 60, 9, 82, 25, 39; Седма 3, 1; Трета 8, 2, 4, 18, 9, 10, 3, 12, 6, 5; Четвърта 4, 7, 24, 16, 17, 36, 22, 3, 34, 24., 44, 32, 1, 30, 8, 5, 2, 11, 15, 20, 9, 10, 26; Шеста 7, 10, 8, 18, 4, 12, 16, 1, 5, 14; Шипот; Втора 22, 13, 27, 12, 19, 31, 10, 20, 1, 8, 25, 11, 9, 16, 18, 14, 17, 3; Дванадесета 1; Девета 12, 1; Единадесета 2; Осма 9, 1, 4; Пета 5, 3, 2, 4, 1; Петнадесета 5, 7; Първа 12, 24, 4, 22, 1, 14, 13, 32, 6, 28, 10, 34, 21, 38, 19, 7, 20, 30, 16, 26, 18; Седма 6; Трета 22, 2, 24, 16, 12, 17, 13, 6, 19, 20, 3, 7, 4, 26, 1; Четвърта 19, 15, 5, 12, 7, 17, 11, 18, 27, 3, 23, 13, 20, 8, 24, 1, 22; Шеста 1, 2
На 07.06.2017 г. /14:45 – 16:15 ч./ – Воднянци, Общ. Димово Втора 50, 36, 42, 54, 52, 12, 55, 28, 7, 33, 31, 32, 9, 30, 8, 49, 51, 34, 45, 38, 43, 29, 5, 53, 37, 35, 13, 22, 4, 40, 10, 16, 24, 21, 22, 26, 18, 17, 27, 23, 25, 19, 15, 20; Дванадесета 1, 8, 3, 10, 4, 2, 6; Девета 1, 3; Единадесета 6, 1, 3, 2; Пета 19, 25, 38, 32, 42, 36, 40, 28, 17, 27, 34, 30, 26, 9, 10, 12, 11, 19, 15, 14, 3, 7, 8; Първа 35, 14, 15, 19, 20, 29, 147, 10, 31, 12, 16, 23, 9, 6, 13, 27, 8, 1, 7, 21, 17, 33, 25, 11, 5; Седма 31, 23, 21, 15, 47, 39, 11, 34, 37, 17, 16, 43, 8, 26, 45, 22, 28, 30, 19, 36; Тринадесета 20, 16, 17, 28, 24, 18, 22, 26; Четвърта 2, 4; Четиринадесета 13, 20, 27, 36, 9, 33, 34, 37, 17, 14, 25, 13, 43, 18, 39, 41, 16, 11, 30, 19, 26, 32, 31, 45, 35; Шеста 25; Динково; 059011 Втора 25, 6, 12, 33, 35, 30, 18, 29, 5, 11, 19, 10, 20, 27, 9, 4, 32, 3, 1, 14, 8, 7, 34, 16, 31, 24, 15, 13; Девета 5, 5, 6, 2, 8, 3, 4, 1; Деветнадесета 2, 1; Десета 2, 1, 5, 3, 4, 6, 7; Единадесета 4, 2; Осемнадесета 1; Осма 7, 9, 11, 3, 7; Пета 4, 6, 2, 5, 9; Петнадесета 1, 3; Първа 1, 42, 3, 5, 22, 4, 38, 11, 20, 16, 2, 7, 34, 9, 6, 36, 28, 18, 24, 15, 13, 8, 32, 26; Седемнадесета 2, 8, 1, 6; Седма 22, 16, 18, 8, 14, 4, 2, 6, 20, 5, 10, 13, 7, 1; Трета 5, 9, 7, 17, 8, 4, 10, 31, 12, 15, 21, 23, 6, 25, 13, 27, 11, 33, 2; Тринадесета 2, 4, 3; Четвърта 6, 5, 1, 4, 2, 7, 8, 9, 6; Четиринадесета 2, 6, 8; Шеста 8, 1, 12, 2, 4, 22, 18, 6, 20; Шестнадесета 2, 1; Дреновец; 23 септември 15, 7, 14, 5, 19, 23, 6, 17, 1; Александър Стамболийски 3, 2, 6, 4, 5; Ангел Кънчев 6, 4; Антон Попов 3, 1; Асен Балкански 15 А, 17, 15, 23, 7, 9, 11, 2; Бдин 3, 5, 3, 4, 7, 1; Божур 6, 4, 2; Боян Чонос 6; В Района на ЖП Гарата Васил Левски 1, 9, 2, 7, 4, 6, 5; Вела Пеева 7, 7, 2, 5, 4; Венеца 9, 14, 6, 10, 12, 8, 19; Витко Иванов 9, 10 А, 3, 3, 15, 19, 10 А, 13, 8, 9, 10; Витоша 1, 6, 8, 3, 2, 5, 1, 2 А; Гаврил Генов 2, 3; Георги Димитров 3, 9, 8, 12, 15, 5, 6, 194 А, 167 Б, 192, 136, 166, 136, 139, 137, 119, 130, 154, 156, 142, 158, 123, 127, 135, 119 А, 148, 129, 138, 188, 133 Б, 134, 133 А, 140, 150, 164, 171, 146, 152, 115, 144, 160, 125, 192, 137, 185, 209, 218, 224, 199, 226, 204, 232, 203, 169, 139, 191, 212, 187, 193, 173, 210, 177, 205, 214, 200, 167А, 175, 216, 179, 110, 119 Б, 109, 97, 103, 43, 113А, 90, 100, 55, 116, 63, 118 А, 117, 115А, 88, 81, 128, 193, 92, 105, 53, 115, 79, 67, 57, 98, 87, 115 Б, 124, 94, 83, 210, 118, 56, 120, 113, 165, 173, 144, 147, 178, 190, 146, 142, 196, 198, 139, 176, 160, 145, 153, 170, 187, 143, 163, 236, 155, 174, 150, 141, 192, 186, 66, 21, 16, 48, 40, 39, 43, 29 А, 11, 36, 29 Б, 44, 25, 51, 19, 32, 60, 67, 41, 68, 52, 14, 15, 22, 29, 17, 64, 28, 54, 82, 49, 23, 20, 62, 70, 27, 58, 13, 37, 80, 33, 42, 45, 50, 72, 84, 24; Георги Кирков 16, 4, 9, 23, 17, 2, 12, 14, 25, 19, 18, 6, 1, 11, 29, 3, 15, 31, 5, 10, 15; градище 3, 2; Девети май 6, 1, 8, 4; Девети септември 21, 30, 15, 32, 17, 19, 2, 3, 20, 8, 18, 3, 9, 17, 2, 11, 26, 14, 16, 4, 6, 28, 24; Димчо Дебелянов 4, 3, 5, 9, 1, 6, 11; Добруджа 23; Евгени Михайлов 28, 1, 3, 4, 18, 23, 9, 24, 6; Железничар 45, 57, 47, 61, 65, 33, 49, 21, 9, 65, 21, 9, 13, 11, 1, 27, 23, 3, 26; Зоя Космодамянская 11, 3, 9, 7; Иван Вазов 1, 3 А, 4, 2, 2; Искър 1; Камен Петров 5, 10, 7, 14, 9, 16, 20, 2, 6, 4; Кирил и Методий 2, 4, 1, 7, 1 А, 5, 11, 9; Кокиче 1; Кольо Фичето 1, 8, 4; Космос 2, 3, 4, 1, 7, 5, 2; Коста Йорданов 15, 11, 7, 2, 17, 13; Лале 1; Лебед 1, 4, 3, № 2, 4, 6; Лиляна Димитрова 1, 2; Лом 3, 1, 4; Лотос 6, 3, 5; Любен Каравелов 9, 7; Люлин 6, 3, 4, 6; Магура 2, 6, 10, 9; Малина 4, 2, 6; Марин Дринов 5, 10, 7, 1, 5, 8, 6, 2, 4, 7; Марица 3, 4, 2, 5, 1; Металик 3, 1; Миджур 1; Милин камък 3, 4, 6, 2; Минзухар 9; Митко Палаузов 4, 2, 6, 8, 3, 6; Нарцис 6, 6, 2; Неофит Рилски 6, 4, 8; Никола Й. Вапцаров 16, 12, 14, 2; Никола Парапунов 20, 36, 18, 6, 38, 7, 1, 9, 17, 12, 26, 19, 33, 13, 3, 10, 5, 2, 16, 23, 32, 22; Огоста 1, 2, 1; Осъм 8, 4; Палма 12, 2, 5; Патриарх Евтимий 4, 8, 13, 9, 7, 4, 2, 6, 12, 8, 10, 15, 5, 1, 3, 16; Перчо Йорданов 7, 3, 4, 2, 5, 1; Пирин 1, 2, 3; Пролет 2; Райна Княгиня 2, 4; Роза 2, 6, 4; Росица 3, 6, 2, 4; Седемнадесет Партизани 5, 3, 2, 4, 1, 7, 1, 15, 2 А; Славянска 3, 12, 1, 5, 6, 13, 11, 4, 9, 8, 7, 2, 2; Спортист 1 А, 19, 17, 4, 11, 10, 8, 7, 17, 15, 22, 14, 9, 16, 2, 2А, 13, 5; Средна гора 2, 8, 6, 5, 4, 1, 7, 3; Стара планина 4, 2, 1; Стела Благоева 3, 2, 1, 5; Стефан Караджа 8 А, 14, 21, 11, 2, 9, 13, 8, 7, 15, 3, 5, 6, 1; Строител 1 А, 1; Струма 1, 2; Тодор Петров 6, 3, 27, 17, 25, 29, 40, 8, 30, 7, 22, 33, 28, 38, 46, 113, 16, 11, 12, 21, 42, 48, 50, 28 А, 4, 31, 24, 15, 1, 19; Толбухин 6, 6, 5 А, 8, 3, 24, 34, 9, 19, 20, 5, 26, 18, 36, 12, 32, 30, 17, 4, 10, 2, 10; Тополница 1, 2; Тунджа 1, 2; УПИ-691 Хан Аспарух 6, 2, 9, 1, 3; Христо Ботев 18, 29, 16, 27, 20, 14, 23, 2, 21, 8, 3, 5, 15, 17, 25, 4, 7, 16, 9, 1, 10, 6; Христо Михайлов 10, 14, 15, 1, 7, 22, 24, 12, 13, 2; Христо Смирненски 61, 15, 34, 38, 36, 14, 1, 10, 8, 16, 4, 6, 2, 24, 1, 5, 22, 7, 20, 18, 9, 26; Цар Калоян 3, 1; Цар Самуил 3, 6, 2, 12, 5, 1, 4, 8; Цибър 2; Чавдар 1, 2, 3, 5, 9, 7; Чепино 10, 1, 2; Черно море 2, 3, 1, 3А, 5, 7; Юрий Гагарин 2, 1, 6, 2, 3, 4; Явор 7, 9, 3, 1, 10; Ягода 3, 2; Янтра 2, 6; Ясен 8, 10, 7; Землището на с. Дреновец; Карбинци; Втора 19; Двадесет и Девета 18; Двадесет и Осма 4, 2, 2; Двадесет и Първа 8, 2, 24; Двадесет и Трета 25, 20, 26; Двадесет и Четвърта 10, 10; Двадесет и Шеста 3; Дванадесета 1, 2; Девета 1, 3; Осемнадесета 4, 10, 15; Осма 3, 9; Първа 175, 104, 85, 167, 110, 115, 153 А, 111, 151, 86, 112, 121, 43, 145, 202, 9, 10, 33, 61, 20, 75, 16, 35, 48, 50, 25, 27, 37, 5, 28, 60, 34, 7, 11, 14, 6, 12, 31, 30, 2, 17; Седемнадесета 10, 2, 7, 8; Седма 1, 2; Тридесет и Пета 9; Тридесет и Първа 1А; Тридесет и Трета 2, 1, 5, 7; Тридесет и Шеста 14, 4; УПИ II – 000046 Четвърта 7, 3; Шеста 7, 4, 1; Шестнадесета 6; Стопански двор; Медовница; Втора 27, 19, 15, 13, 7, 6, 23, 4, 17, 29, 21, 31, 1, 3, 9; Двадесет и Втора 2; Двадесет и Първа 6, 1, 12, 8; Двадесет и Трета 4, 6, 8; Двадесета 7, 8; Дванадесета 28, 23, 27, 29, 25; Девета 2, 5, 6; Десета 16, 5; Осемнадесета 6, 4, 12, 1, 3, 5, 13, 20; Пета 8, 2, 18, 10, 16, 6, 4, 20, 7, 3, 5, 14; Петнадесета 6, 4; Първа 29, 43, 35, 12, 48, 15, 27, 23, 3, 41, 26, 46, 24, 16, 32, 51, 34, 17, 42, 8, 30, 38, 39, 19, 21, 10, 52, 33, 22, 40, 54, 19А, 49, 91, 89, 81, 87, 85, 84, 82, 76, 64, 38, 78; Седемнадесета 6, 2; Седма 4, 2, 14, 7, 8, 10, 19; Трета 30, 31, 55, 12, 57, 45, 53, 22, 27, 20, 37, 25, 24, 9, 51, 29, 41, 7, 12; Четиринадесета 2, 3, 1; Шеста 4, 5, 1, 5; Шестнадесета 1, 5, 4, 2; Тополовец, Общ. Ружинци; Антон Иванов 3, 2, 1, 4, 5, 8, 6; Батак 2, 61, 6, 4, 8, 10, 59, 61; Беласица 4, 1, 3; Бонония 3, 2, 1; Бузлуджа 1, 4, 3, 6, 2; Васил Априлов 1; Ведерник 1; Вихрен 2, 5, 9, 7; Волгоград 11, 16, 19, 20, 23, 18, 17, 12, 6, 11, 7, 5, 9, 15, 2, 18, 13; Георги Димитров 204, 252, 219, 221, 240, 244, 225, 215, 21, 239, 227, 205, 235, 213, 250, 217; Гоце Делчев 4, 10; Граничар 8, 6, 1, 2, 7, 5, 11, 9, 3; Живко Кръчмарски 1, 2, 3, 4, 10; Живко Пуев 3, 10, 14, 4, 5, 6, 12; Иван Козаров 1, 8, 7, 9, 6, 5, 2, 4, 13, 14, 25, 13, 9, 23, 27; Максим Горки 33, 12, 8, 23, 7, 22, 35, 25, 5, 2, 9, 61, 18, 1, 4, 16, 39, 3, 31, 39, 16, 28, 58, 23, 51, 10, 37, 53, 45, 50, 56, 42, 52, 38, 26, 29, 30, 59, 44, 60, 49, 47, 48, 19, 61, 32, 54, 35, 62, 24, 36, 46, 43, 63; Мико Нинов 5, 12, 18, 6, 2, 16, 4, 8, 10, 14, 1; Мусала 6, 2, 5, 8, 1, 3, 4, 7; Рила 3, 5, 1; Средец 5, 3, 2; Странджа 12, 6, 8, 2, 10, 4; Филип Тотю 4, 1, 2; Хан Крум 4, 2, 1; Цанко Церковски 2, 6, 4, 1; 15, 20
Община Кула
На 06.06.2017 г. /09:00 – 10:00 ч./ – Големаново Втора 38; Петдесет и Втора 3, 7, 4, 11; Петдесета 13, 2, 11, 6, 8, 15; Тридесет и Девета 1, 6, 3, 2; Тридесет и Осма 2; Тридесет и Първа 42, 36, 16, 7, 27, 13, 21, 50, 19, 39, 15, 32, 14, 18, 17, 44, 37, 38, 25, 11; Тридесет и Седма 1, 3; Тридесет и Трета 8, 5, 4; Тридесет и Четвърта 2, 1; Четвърта 28; Четиридесет и Втора 23, 11, 2, 27, 24, 25, 5, 19, 44, 17, 12, 6; Четиридесет и Девета 42, 2, 3; Четиридесет и Осма 16, 1, 14, 2, 4; Четиридесет и Пета 1; Четиридесет и Седма 6, 1; Четиридесет и Четвърта 4, 7, 2, 6; Четиридесет и Шеста 4, 6, 2, 8, 7, 1; Четиридесета 19, 2
Община Ново село
На 08.06.2017 г. /09:00 – 15:30 ч./ – Ново село, Общ. Ново село Александър Стамболийски 5, 16, 20, 18, 24, 13, 11, 3, 12, 14, 6; Архитект Илия Попов 89, 96; Бачо Киро 2; Борис Бенчев 5; Генерал Скобелев 8, 3, 2, 1, 5, 9; Георги Марков 5, 9, 1; Георги С. Раковски 6, 8; Демокрация 1; Драва 17, 18, 7, 12, 9, 5, 4, 16, 10, 6; Кирил и Методий 9, 15, 13, 17, 22, 24, 19, 11; Ком 4, 1, 3, 9, 7, 2; Максим Горки 2; Никола Петков 9, 7, 6, 8, 13, 10, 11; Панайот Волов 4, 3, 2; Пенчо Славейков 1, 9; Страцин 1; ул. „Яне Сандански“ № № 6, 2, 1.

Източник: Focus news

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

Close
error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder