Топ вести
Трансгранична юридическа мрежа създадоха адвокатските колегии Долж и Видин

Трансгранична юридическа мрежа създадоха адвокатските колегии Долж и Видин

Адвокадската колегия Долж и адвокадската колегия Видин създадоха трансгранична юридическа мрежа, която се реализира след подписването на партньорско споразумение между юридическите центрове, създадена към всяка една от колегиите.
Ролята на тази мрежа е да предостави на целевата група (150 румънци и 150 българи) и на индиректните бенефициенти от Долж и Видин, информационни и консултански услуги в юридическата област. Това ще е възможо чрез създаването и развиването на единна база данни, насочена към подобряване на възможностите и активиране на мобилността на работната ръка в трансграничната зона. Тази база данни ще съдържа информация за законодателството в България и Румъния и като резултат ще бъде изготвена обща стратегия относно заетостта и мобилността в трансграничната зона в юридическата област. Общата база данни и стратегията ще бъдат изработени по време на изпълнението на проекта „Трансгранично сътрудничество за обучение и мобилност в юридическата област „.
Проектът е финансиран по програма на Европейския фонд за регионално развитие на ЕС (INTERREGT V-A Румъния-България), „Приоритетната ос 4 Квалифициран и приобщаващ регион“ , специфична цел „Създаване на интегриран трансграничен регион по отношение на заетостта и мобилността на работната сила“. Общата стойност на проекта е малко над 430 000 евро, от които 365 000 евро. Приносът от държавните бюджети на Румъния и България е на стойност 55 914 лева, а участието на партньорите по проекта е в размер 8600 евро.

Източник: Modernavratca

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

Close
error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder