Световният ден за борба с детския труд

Световният ден за борба с детския труд

Днес отбелязваме Световния ден за борба с детския труд.
През 2002 г. Международната организация по труда обяви 12 юни за Световен ден за борба срещу детския труд, за да привлече повече внимание към проблема, пред който се изправят децата.

Статистиката показва, че над 215 милиона деца по света са принудени да работят, а 40% от безработните са млади хора.
Тези цифри са пряко зависими една от друга, тъй като трудът и експлоатацията в детските години води до сериозни поражения върху здравето и благосъстоянието на децата, които не завършват образованието си и след време попадат в графата безработни и социално слаби.

Детският труд поставя началото на порочния кръг от безработица, неравенство и дискриминация. Образованието е ключът към промяната.

През 2010 г. международната общност прие пътна карта за елиминиране на най-тежките форми на използване на детски труд до 2016 г., в която се подчертава, че използването на детски труд е нарушение на правата на децата и пречка за тяхното развитие. Световният ден през 2012 г. се съсредоточава върху дейностите, които е необходимо да се изпълнят, за да стане тази пътна карта реалност.

Стандартите на МОТ за правата при работа, по специално по отношение на детския труд, са изложени в Конвенция 138 и Конвенция 182. По отношение на детския труд, Конвенция 138 на МОТ за минималната възрастова граница, изисква от държавите членки да заложат в своето законодателство минимална възраст за допускане до работа, която да не бъде по-малка от тази на завършване на задължителното образование, но при всички случаи не по-малка от 15 години. Конвенция № 182 на МОТ изисква от всяка държава, която я е ратифицирала, да създаде и изпълни програма за действие за приоритетно отстраняване на най-тежките форми на детски труд.

Република България е страна по Конвенцията за правата на детето на ООН, в която се признава правото на всяко дете да бъде защитено от икономическа експлоатация и от извършване на каквато и да е работа, която крие опасност да навреди на здравето или на физическото, умствено, духовно, морално или социалното му развитие.

Източник: НюзБГ

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

Close
error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder