Резултати от външните оценявания след 7 клас в област Видин

Резултати от външните оценявания след 7 клас в област Видин

Резултатите, постигнати от седмокласниците във Видинско на националното външно оценяване (НВО) по български език и литература отреждат на областта ни 13-о място в страната, което е с една позиция по-нагоре в сравнение с класирането през 2016 година. Учениците в област Видин имат по-големи затруднения по математика, но и по този предмет от Регионалното управление на образованието (РУО) отчитат напредък. Като успех се отчита и фактът, че нараства процентът на учениците, които са се престрашили да опитат да решат задачите с по-голяма трудност, включени в допълнителните (избираеми) модули в двата изпита – това, обаче, се е оказало нож с две остриета, защото в следствие се наблюдава понижаване на средните резултати от избираемите модули.
През учебната 2016/2017 година в област Видин на националното външно оценяване по български език са се явили 649 ученици, средният резултат на учениците е 34,67 т. на първия модул (при 32,1 т. през 2016 г.) и 19,16 т. на втория модул (при 22,25 т. през 2016 г.). Тези резултати отреждат на областта ни 13-о място в страната. Като цяло анализите на РУО – Видин показват, че тазгодишните резултати на НВО по български език са съпоставими с резултатите на седмокласниците от предходни випуски.
Откроилите се в изпитните работи тази година пропуски в знанията на учениците в област Видин по български език повтарят констатациите, които от Министерство на образованието и науката изведоха на национално ниво. А именно, неувладяни от част от седмокласниците умения за разпознаване на видове сложно изречение по състав, което е пряко свързано с пунктуацията на сложни изречения; често допускане на грешки при преобразуване на пряка реч в непряка – основно при пунктуационното оформяне; неумение от страна на учениците да се разсъждава, да се структурира логически издържана и пунктуационно оформена теза; неумение за съвместяване на глаголни времена и за представяне на дадени действия в тяхната логическа последователност.
Относно НВО по математика, в област Видин на този изпит са се явили 642 ученици, като средният им успех от първия модул е 24,12 т. (при 21,74 т. през 2016 г.), което е с 4,4 т. по-нисък от средния брой точки за страната. На допълнителния модул средният резултат е 4,31 т. (при 4,96 т. за 2016 г.), с 4,36 т. по-нисък от средния успех на национално ниво. От РУО – Видин отново отчитат, че резултатите от изпита по математика са съпоставими с тези от предходни години. И макар експертите да отбелязват, че и тази година резултатите на седмокласниците във Видинско по математика не са високи, се забелязва положително развитие, видно от по-високия среден брой точки на първия модул.

Екип: Видин Вест

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

Close
error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder