Топ вести
01.12.2022 - Стартира приемът на документи за доказване на реализация по обвързаната подкрепа за плодове и зеленчуци
01.12.2022 - АЕЦ „Козлодуй“ регистрира пропуск на топлоносител в шести блок
01.12.2022 - Осъдиха възможности за облекчаване на тежкотоварния трафик в посока изход към Румъния
01.12.2022 - Правителството осигури подкрепа за още около 50 000 домакинства с нова еднократна помощ за отопление от 300 лв.
01.12.2022 - Агенция „Митници“ отчита 1227.2 млн. лв. приходи за октомври 2022 г.
01.12.2022 - Неправоспособен водач предизвика катастрофа на пътя между Мизия  и Оряхово
01.12.2022 - Проф. Стоянович предложи да бъде кръстена улица на цар Фердинанд в Монтана
01.12.2022 - Установиха 6.5 кубика дърва без контролна горска марка в Арчар
01.12.2022 - Последен ден за плащане на авансовите вноски за 2022 година
01.12.2022 - Днес грейват светлините на коледната елха във Враца
Видима промяна във всички сфери на дейност на Община Видин през втората година от мандата

Видима промяна във всички сфери на дейност на Община Видин през втората година от мандата

Такава е равносметката на базата на отчета за втората година от мандат 2015-2019. Той бе представен на пресконференция днес, на която присъстваха кметът на Община Видин Огнян Ценков, заместник-кметовете инж. Цветан Асенов и Венци Пасков и секретарят Иванела Андреева. Чрез медиите видинският кмет се обърна към гражданите: „Оставам верен на поетите ангажименти да представям пред вас резултатите от  свършената работа през всяка година от мандата си. Днес мога да заявя, че вложените до този момент усилия от мен и от моя екип, дават своите плодове. Община Видин успява да се справи с финансовите трудности; успешно финализира дейности по европейски проекти и осъществява нови; полага повече грижи за подобряване на инфраструктурата и околната среда във всички населени места; търси нови пътища за развитие на образованието, социалните услуги, културата, туризма и спорта; усъвършенства административното обслужване; предприема конкретни стъпки във връзка с прозрачността и информираността на населението. За всичко това ръководството на Община Видин разчита и благодари за подкрепата от страна на държавната власт, на Общинския съвет и на гражданското общество. За мен взаимното доверие е изключително важно условие, защото само обединените усилия водят до истински, трайни резултати“. Ценков припомни, че е изготвен план за финансова стабилизация на Общината за периода 2016 г. – 2019 г. Съобразно него се предоставя временен безлихвен заем в размер на 6 000 000 лв., с цел възстановяване на предоставения през 2015 г. заем от Министерство на финансите в размер на 2 000 000 лв. и разплащане на просрочени задължения за предоставени публични услуги в размер на 4 000 000 лв. На следващ етап планът за финансова стабилизация е актуализиран и представен отново за съгласуване, като на Общината се предоставя временен безлихвен заем в размер на 4 000 000 лв. По този начин в периода 2017 г. – 2018 г. местната институция ще отговаря на критериите, залегнали в чл.130а, ал.1 от Закона за публичните финанси: наличните към края на годината просрочени задължения по бюджета на общината да не надвишават 5 на сто от отчетените за последната година разходи на общината. Намалели са просрочените задължения, като стриктно се изпълнява заложения в бюджет 2017 г. план за тази цел. Съгласно изискванията му Общината  трябва да разплати за 2017 г. 1 121 661 лв., а към 30 септември 2017 г. е разплатила 1 120 321 лв., или изпълнението е 99 %. Отчетените в края на месец септември 2017 година приходи от местни данъци, такса битови отпадъци, такса за предоставени административни услуги и глоби са общо 5 028 311 лв., което е с 251 950 лв. повече в сравнение със същия период на предходната година. Постигнат е ръст от 5%.

Европейските проекти продължават да са в центъра на вниманието. В процес на изпълнение са 69 проекта, 1 е приключил. Подписани са 5 договора за безвъзмездна финансова помощ (три – за изпълнението на проекти по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП БЪЛГАРИЯ – СЪРБИЯ по инструмента за предприсъединителна помощ на Европейския съюз и два – за изпълнението на проекти по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020).

Налице е стремеж към изграждане на по-добра жизнена среда. За текущ ремонт на улици в град Видин през 2017 г. са изразходвани 241 000 лв. Изградени са алеи в Нов гробищен парк на стойност 20 000 лв. за 2016 г. и 50 000 лв. за 2017 г. Направен е основен ремонт на сградата на Центъра за подкрепа на личностното развитие – Градско ученическо общежитие, в размер на 200 000 лв. По програма „Местни инициативи“, която се реализира за втора поредна година заради големия интерес са осъществени 52 проекта в гр. Видин и населените места на Общината на обща стойност 104 000 лв. Извършена е доставка и монтаж на съоръжения за 5 броя детски площадки на стойност 11 000 лв. за всяка, или общо 55 000 лв.

Община Видин е сключила три договора за предоставяне на техника по сметосъбиране и сметоизвозване, ежедневно почистване на населените места и снегопочистване на град Видин. По тях звено  „Чистота” ползва услугите на 6 сметосъбиращи машини, два челни товарачи с отваряща се грайферна кофа, три самосвала, една  миялна машина и  един трактор с дробилна машина.

Разрешаването на социалните проблеми продължава да е приоритет в политиката на Община Видин. През 2017 г. на територията й функционират общо 22 заведения за социални услуги с делегирани държавни или общински дейности, за деца и възрастни в неравностойно положение.

Общината е бенефициент по проект „Грижа в семейна среда за лицата в неравностойно положение”, със срок на изпълнение 3.05.2016 г. – 3.02.2018 г. Към настоящия момент по него са назначени 43-ма лични асистенти, 49 социални асистенти и 20 домашни помощници, които обслужват 158 лица с увреждания; От 12.09.2016 г. до 31.12.2017 г. функционира социалната услуга „Топъл обяд”, по защитен  проект пред Министерството на труда и социалната политика, като капацитетът е 148 лица.

Високи успехи се постигат в областта на образованието, културата, туризма, младежките дейности и спорта. Сред най-значимите от тях са: откриването на филиал на Русенския университет „Ангел Кънчев“ (като на 10 студенти Община Видин е заплатила семестриалните такси в размер на 4000); организиране на Първия летен оперен фестивал –  „Крепост на вековете „Баба Вида“; Общината получава правото да управлява собствеността на крепостта „Баба Вида“, като с  Фондация „Созопол“ е подписан Меморандум за сътрудничество и е приета като дарение от Фондацията проектната документация за реставриране, консервация и социализация на крепостта; Синагогата става собственост на Общината по силата на подписан договор за дарение с Организацията на евреите в България „Шалом“; открит е първият по рода си Епиграфски център – археологически музей в града, разположен в сграда – паметник на културата (бивш турски склад), в рамките на Програма „Наследство и съвременни изкуства“; отбелязва се 45-годишния юбилей на Ансамбъла за народни песни и танци „Дунав“, който заслужено получава националната награда за музикално и танцово изкуство „Кристална лира 2017” и много други.

Подобряват се административното обслужване, компетентността и условията за работа на служителите. Предоставена е възможност за заплащане на услугите чрез въвеждане на ПОС терминални устройства, разширен е обхвата на предоставяните услуги по електронен път. Община Видин е пилотна община, в която съвместно с ДА „Електронно управление“ стартира въвеждането на електронни услуги за гражданите и бизнеса. Те ще бъдат достъпни и в населените места на територията на Общината. Всички свободни работни места в администрацията се заемат с конкурси. Проведени са 19 конкурса за държавни служители, 4 конкурса за служители по трудово правоотношение и 8 подбора, оповестени публично.

Кметът на Община Видин Огнян Ценков заяви пред медиите категоричната си позиция, че резултати в работата могат да бъдат постигнати само със съвместните усилия на местната и държавната власт, бизнеса и гражданското общество. Той призова за пореден път да се насърчават позитивните промени и хората заедно да съдействат за преодоляване на негативните внушения, че Видин и Видинският край са изостанали и нямат потенциал. Както и за това да пазим и се грижим за съграденото, което е в полза на всички жители на Общината.

Източник:Община Видин

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder