Годишен анализ на пожарите направиха в област Видин

Годишен анализ на пожарите направиха в област Видин

 

Най- много пожари с материални загуби в областта през 2017г. са възникнали в жилища. Проявената небрежност при боравене с открит огън остава най- честа причина за пожари с щети.

Оперативната обстановка в региона и резултатите от работата на РД ПБЗН-Видин бяха обсъдени на годишния отчет- анализ на структурата.

През 2017 г. структурните звена на РД ПБЗН – Видин са реагирали при 1363 произшествия (броят им през 2016 г. е бил  1241), със средна интензивност на повикванията 3.74 на денонощие.

При 191 от пожарите били нанесени преки материални загуби (174 броя през 2016 г.). Пожарите без материални загуби – в сухи треви и отпадъци са 719 (при 623 през 2016 г.).

Дежурствата, аварийно-спасителните дейности и помощните операции през миналата година са били 414 (при същия брой през 2016 г.). Излизанията на лъжливи повиквания са 39, броят им за предходната 2016 г. е бил 30.

През 2017 г. огнеборците спасили 10 души, чийто живот реално е бил в опасност от факторите на пожара,  16 са пострадали, а петима са загинали.

99 пожара (48 % от пожарите с материални загуби) са възникнали в жилищното стопанство;  38 пожара (19% от общия брой) са възникнали в транспорта;  29 пожара (14% от общия брой) – в селското стопанство и 10 пожара (5% от общия брой) в сметосъбирането. Пет пожара са възникнали в сектор енергетика. Четири пожара – в сектор търговия, а три пожара в сектор хотелиерство и ресторантьорство.

Анализът на възникналите пожари през миналата година сочи, че най-честата причина за тях е проявената небрежност при боравене с открит огън – 58 броя (1/3 от пожарите със загуби). Късо съединение е довело до 53 пожара, което също е висок относителен дял. Строителни и технически неизправности били причина за  възникването на 26 пожара. Поради неправилно ползване на отоплителни и нагревателни уреди са станали 14 пожара. В следствие на самозапалване са възникнали седем пожара, а в резултат на детска игра с огън – 5.

Сравнителният анализ на данните от последните пет години очертава следните тенденции:

  • През 2016 и 2017 г. се отчита намаление на помощните операции  за сметка на увеличаване броя на пожарите без материални загуби (обуславя се предимно от климатичните промени през тези периоди);
  • Процентното разпределение на пожарите със загуби по отрасли е устойчиво – най-голям е този в отрасъл жилищно стопанство, следван от транспорт и селско стопанство;
  • Броят на пожарите в отрасъл сметосъбиране (контейнери за смет в областния град) значително намалява;
  • Проявената небрежност при боравене с открит огън и късото съединение са причина за възникване на близо 60 %  от пожарите – устойчива тенденция през годините;
  • Почти 65 % от произшествията възникват в района, обслужван от РСПБЗН – Видин (териториите на общините Видин, Брегово и Ново село).

Служителите, осъществяващи държавен противопожарен контрол за осигуряване на пожарната безопасност на обектите в експлоатация, през 2017 г. са извършили:

  • 42 комплексни проверки на обекти;
  • 314 контролни проверки на обекти и 515 на строежи;
  • 827 тематични проверки на обекти.

За привеждане на обектите в съответствие с противопожарните норми и пожарната безопасност били връчени 64 разпореждания, направено е и едно предписание в заповедна книга на строеж. Общият брой на предписаните мероприятия е 122. Две уведомителни писма били изпратени до ръководители на ведомства, държавни органи и организации за констатирани нарушения на пожарната безопасност в обекти. Съвместно с други институции и структури на МВР били извършени 58 проверки на обекти. По сигнали на граждани проверките са били седем.  За нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност и неизпълнение на предписаните мероприятия в определените срокове са приложени 51 административно-наказателни  мерки и три принудителни административни мерки.

Екип: Видин Вест

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

Close
error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder