ФОНДАЦИЯ „СЕВЕРОЗАПАДЕН ИНСТИТУТ ЗА МЛАДЕЖКИ ПОЛИТИКИ“ – МОНТАНА СЕ ВКЛЮЧИ В МЛАДЕЖКИ ОБМЕН В ГРАД ЯЛОВА, ТУРЦИЯ

ФОНДАЦИЯ „СЕВЕРОЗАПАДЕН ИНСТИТУТ ЗА МЛАДЕЖКИ ПОЛИТИКИ“ – МОНТАНА СЕ ВКЛЮЧИ В МЛАДЕЖКИ ОБМЕН В ГРАД ЯЛОВА, ТУРЦИЯ

Доброволци към Фондация „Северозападен институт за младежки политики“  – Монтана взеха участие в младежки обмен на тема „Светът има нужда от хора с големи мечти“, който се проведе в гр. Ялова, Турция в периода 03-09.03.2018 г. Проектът се реализира по програма „Еразъм +“ и е свързан с развитие на предприемачеството. Основните цели на обмена са:

  • Да повиши осведомеността на младите хора относно предприемачеството като важен фактор, който може да допринесе за намаляване на безработицата и за развитие на икономиката;
  • Да мотивира младите хора да бъдат социално и икономически активни;
  • Да даде на участниците добри примери от практиката и идеи за развитие на стартъпи;

В младежкия обмен взеха участие представители на 7 /седем/ държави: България, Македония, Турция, Естония, Испания, Румъния и Португалия. По време на отделните панели, младежите имаха възможност да научат какво представлява предприемачеството, колко вида предприемачество съществуват и какви са необходимите предпоставки за развитие на успешен бизнес. На участниците бе поставена задача да представят пред останалите своя идея за развитие на стартъп и да съставят собствен бизнес план, в който да включат информация относно:

  • таргет групите, към които ще бъде насочена предлаганата от тях стока/услуга;
  • дистрибуционните канали, които ще използват, за да може продуктът им да достигне до повече хора;
  • измислената от тях маркетингова стратегия за популяризиране на извършваната дейност;
  • пречките и предизвикателствата, пред които биха се изправили при осъществяването на избраната от тях бизнес идея;

Особено внимание бе обърнато на социалното предприемачество като изключително важно с оглед разрешаването на различни социални проблеми като напр. осигуряване на заетост на хора от уязвимите групи – безработни лица, хора с увреждания и представители на малцинствата. Участниците трябваше да заснемат и видео, с което да промотират своите стоки/услуги по иновативен и атрактивен начин.

Неотделима част от програмата бе и представянето на всяка една от страните и запознаването на останалите участници с културата, традициите, обичаите и националната кухня на държавите, включени в младежкия обмен.

Екип:ВидинВест

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

Close
error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder