Обсъждат социални политики за закрила на детето в Лом

Обсъждат социални политики за закрила на детето в Лом

Подобряване на взаимодействието между институциите при работата с децата в риск и превенция на агресивното поведение в училище, и на улицата обсъждаха експерти от отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“, Детска педагогическа стая към РУ на МВР, Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) към Община Лом, социални заведения от резидентен тип и услуги в общността, детски заведения и училища на територията на общината.
Участниците в междуинституционалната среща акцентираха върху отговорностите, свързани със чл. 7 от Закона за закрила на детето и вменените допълнителни задължения в длъжностните характеристики на работещите с деца.
Представен бе и Мултидисциплинарният екип на територията на община Лом, както и процедурата по прилагане на Координациония механизъм за взаимодействие при сигнал за дете, жертва на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция съобщиха от общината.
Отново бяха разяснени правата и задълженията на институциите по Закона за закрила на детето при постъпила информация за дете в риск, с цел подобряване на взаимодействието.
Експерти от Община Лом представиха социалните услуги на територията на община Лом, които работят с деца, и дейността на Центъра за обществена подкрепа.
Акценти в срещата бяха и изискванията за издаване на писмено становище от органа по закрила на детето при пътувания за участие на деца с мярка за закрила в образователни, спортни и културни мероприятия, забраната за фотографиране на деца с мярка за закрила и коректно изготвяне на индивидуални характеристики на децата от училищата.

Екип: Видин Вест

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

Close
error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder