Регионалното сдружение на общините „Видин“, проведе заседание

Регионалното сдружение на общините „Видин“, проведе заседание

Заседанието на общото събрание на Регионалното сдружение на общините, протече под ръководството на Огнян Ценков – кмет на Видин, също така председател на сдружението, съобщават от Община Видин.
На него присъстваха 10 от всички 11 кметове на общини в областта. И заместник областният управител на Видин – Анжело Методиев, взе участие в работата му.
В началото на заседанието, в дневния ред влязоха общо 5 точки, след направени предложения – представяне на информация за работата на Регионалното депо за битови отпадъци; вземане на решение за освобождаването на 7 800 лв. от отчисленията на Община Брегово, от Закона за управление на отпадъците, за изготвяне на морфологичен анализ на състава и количеството на битовите отпадъци, образувани на територията на Община Брегово; докладване във връзка с организацията по събирането и транспортирането на биоразградими отпадъци; относно даване на съгласие за инициативата на кмета на Община Белоградчик да внесе проектно предложение „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци, Община Белоградчик“, за отпускане на безвъзмездна помощ от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда; даване на съгласие за освобождаването на 10 700 лв. от отчисленията на Община Грамада, от Закона за управление на отпадъците, за изготвяне на морфологичен анализ на състава и количеството на битовите отпадъци, образувани на територията на Община Грамада и актуализиране на Програма за управление на отпадъците.
По всички точки се дискутира и те бяха гласувани с пълно болшинство.
Владимир Иванов, директорът на Регионалното депо, съобщи, че от началото на експлоатацията на предприятието през август 2015 г. до края на 2017 г., са приети и депонирани 56 022 тона неопасни твърди битови и производствени отпадъци. Само през миналата година са депонирани 24 510 тона, в това число 17 135 тона, от Община Видин.
Две инсталации са налице за оползотворяване на отпадъците – на растителни, чрез биоразграждане, и на строителни.
В района на депото, параметрите на околната среда, се контролират постоянно и не са отчетени нарушения на допустимите норми за замърсяване. Предприятието е второстепенен разпоредител с бюджет и не формира печалба. Няма превишаване на изразходваните ресурси на тон третиран отпадък, през 2017 г. Цената за битови отпадъци е 21.50 лв. на тон, за биоразградими (растителни) – 6.50 лв., а за строителни – 5 лв.
Борислав Борисов, началникът на отдел „Екология, инфраструктура, инженерни мрежи и съоръжения“, в община Видин, заяви, че общините трябва да транспортират зелените отпадъци в компостиращата инсталация на Регионалното депо. Поставена е целева стойност – индикатор, още при финансирането на регионалната интегрирана система, според която – 16,58 % от отпадъците, постъпващи в депото, трябва да бъдат биоразградими.
Досега само от Община Видин се транспортират такъв тип отпадъци и по тази причина се отчита много малък процент. Затова призивът бе да се работи сериозно в тази насока и да се търсят най-оптимални варианти за събирането и транспортирането на зелени отпадъци. Кметът на Община Видин призова също вниманието да бъде фокусирано и върху разделното събиране на отпадъци.

Екип: Видин Вест

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder