Огнян Ценков – Община Видин стриктно спазва мерките на Програмата за намаление на праховите частици

Огнян Ценков – Община Видин стриктно спазва мерките на Програмата за намаление на праховите частици

Обобщението направи кметът на Община Видин пред медиите, след редовното заседание на Общинския съвет, по една от най-дискутираните точки в дневния ред – Програма за намаляване на нивата на фини прахови частици (ФПЧ10) и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух, в Община Видин и План за действие към нея, за периода 2015-2020 г., съобщават от Общината.
Той отбеляза, че преместването на автоматичната измервателна станция от натоварено кръстовище при ул. „Христо Ботев“ и ул. „Гео Милев“, в ж.к. „Вида“, град Видин, е сред първите дейности, заложени в програмата.
Това става по указание на Изпълнителната агенция по околна среда и Министерството на околната среда и водите, с решение на Общинския съвет. Причината е, че при първата локация не се отчита нормален жилищен фон на замърсяване на въздуха, а повишен, основно заради изгорелите газове от автомобили.
„Други основни мерки са метенето и измиването на улиците в град Видин и на територията на Общината, за да бъдат отстранени инертните материали, които се използват през зимата“ – допълни Ценков.
Анализът на резултатите от измерването на показателите на атмосферния въздух, се извършва за два периода – зимен и летен, това обясни кметът на Общината.
През зимния период на 2016 г. – превишаване на допустимата норма на фини прахови частици е наблюдавано през 165 дни, докато за 2017 г. – такова е регистрирано за 80 дни. Лятото на 2016 г., броят на дните с превишаване на нормата е 46, а за сравнение през същия период на 2017 г., те са само 3. Използването на твърдо гориво за отопление, е една от основните причини за замърсяването през зимата. Затова ще се предприеме и кампания сред населението за използване на алтернативно гориво, каза видинският кмет.
Ценков коментира и дебата, който предизвика в залата Годишната програма за развитие на туризма, на територията на Община Видин, през 2018 г.
Той каза, че тази тема не е била правилно обсъждана от някои общински съветници. Програмата е разгледана предварително както в постоянните комисии на Общинския съвет, така и в съответните експертни съвети по туризъм. Има приета и Стратегия за развитие на туризма.
„Всички мерки, които ние залагаме, виждаме, че дават много сериозни резултати. Бяхме свидетели на едно говорене, което единствено отрича и саботира заложеното в програмата, с което аз категорично не мога да се съглася“ – обяви общинския кмет.
Огнян Ценков се спря на отрицателния вот на предложението, относно одобряване на проект за изменение на Общ устройствен план на град Видин, във връзка с имот, който се намира в непосредствена близост до бъдещото трасе на магистралния път София – Видин. „Собственик на този имот е г-жа Росица Кирова, която е вносител на заявлението.Това предложение не беше прието. Възникнаха въпроси от общинските съветници за начина на придобиване на имота и за провеждането на обществени обсъждания във връзка с необходимостта от промяна на устройствения план. Беше отговорено, че начинът на придобиване е чрез продажба на имот, собственост на Общината, от частен съдебен изпълнител, а обсъжданията са били проведени съгласно законодателството“ – добави той. В този смисъл, Ценков разясни, че Община Видин е била с наложени запори на банкови сметки, на каса и е нямала възможност да оперира с нито един лев собствени приходи, в края на 2015 година.
„По тази причина собственост на Общината можеше да бъде продавана по такъв начин. За да се избегне това, е извършена много сериозна промяна и резултатите две години по-късно са налице, благодарение на огромния труд от страна на общинската администрация и строгата финансова дисциплина. За да се стабилизира финансово и не се допусне тя да бъде разпродавана на безценица. Удовлетворен съм, че сме излезли от това състояние. Намалихме значително онаследения дълг от 22 милиона лв., увеличихме събираемостта на местните данъци и такси, изпълнява се стриктно финансово – оздравителния план, излязохме от списъка на общини в недобро финансово състояние. Всичко това ни даде възможност да си погасяваме нашите задължения, като сме погасили около 7 милиона лв., със собствени средства. Тези средства, които се генерират, се ползват за благото на всички граждани“, заяви Огнян Ценков.
Кметът изрази удовлетворението си, че за пореден път общинската администрация и общинските съветници работят в добър синхрон като се спря накратко и на другите точки от дневния ред.
Присъства и делегация от румънската Община Калафат, на заседанието на Общинския съвет, в която участва кметът Лучиан Чобану, кметове на населени места от региона и общински съветници. Гостите бяха посрещнати и от кмета на Община Видин, Огнян Ценков.

Екип: Видин Вест

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder