Община Белоградчик взема мерки за пожарна безопасност

Община Белоградчик взема мерки за пожарна безопасност

Мерки за осигуряване пожарна безопасност на горските територии, определи със заповед кметът на община Белоградчик, съобщават от bnr.bg.

С документа се забранява паленето на стърнища, суха трева, слама и друга растителна маса по слоговете, крайпътните ивици и растителни остатъци в земеделските земи и горските територии. Забранено е извършването на огневи работи в горите на разстояние до 100 метра от тях, паленето на огън, както и складирането на груби фуражи на 50 метра от границата на горските територии.
Преди всеки ловен излет, председателите на ловните дружинки и ръководителите на лова в общината трябва да провеждат инструктаж на участниците в него за изискванията за защита на горските територии от пожари и за мерките за пожарна безопасност.
Организаторите на туристически прояви в горите се задължават да инструктират участниците в тях. Депото за битови отпадъци в местността „Фусино селище“ в землището на село Дъбравка, гробищните паркове по населените места в общината и други обекти общинска собственост, които граничат или са изградени в горски територии от външната страна на оградата, трябва да изградят и да поддържат минерализована ивица, широка 2 метра.
И собствениците и ползвателите на сгради и постройки, граничещи с горски територии, трябва да предприемат същата мярка.
Производителите на земеделски култури и трайни насаждения, които са разположени в гори или граничещи с тях, трябва да оградят земеделската територия по същия начин, с минерализована ивица, широка 2 метра.
В Заповедта се препоръчва на електроснабдителното дружество, да проведе профилактика на електропроводите над горски и житни масиви, преди настъпване на пожароопасния сезон.

При възникнал пожар са дадени и телефоните за връзка, на които своевременно да се потърси помощ – тел. 112, на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РС „ПБЗН“), на Държавно горско стопанство (ДГС) „Миджур” и на дежурния „Общински съвет за сигурност”, в община Белоградчик. От сайта на местната управа, всеки може да се запознае със заповедта. Тя е разлепена и на публичните места във всяко селище в общината.
Кметовете и кметските наместници също се задължават да запознаят кооперации, населението, механизатори и други по места с документа, като от своя страна, те трябва да подпишат декларации.
С актове ще бъдат установени административни нарушения, свързани със заповедта, които актове могат да издават РС „ПБЗН” – Белоградчик, ДГС „Миджур” и кметовете и кметските наместници на населените места.
От общинския кмет се издават наказателните постановления. На заместник – кмета Антон Трифонов, е възложен контролът по изпълнението на заповедта, на директора на горското стопанство и на началника на пожарната.

Екип: Видин Вест

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder