Задължителното предучилищно образование за децата от 4-годишна възраст

Задължителното предучилищно образование за децата от 4-годишна възраст

Приеха план за изпълнение на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система, съобщиха от МС.
Задължителното предучилищно образование за децата от 4-годишна възраст е една от новите мерки.
До края на 2020 година 90% от децата на тази възраст да са обхванати в системата на предучилищното образование.
Авторите на програмата обясниха, че така ще има по добра адаптация в процеса на обучение.

Равен достъп до образование на деца и ученици от семейства от социално слаби и уязвими групи в Плана е предвидено за еднократна помощ за деца, записани в първи клас, да се предоставят по 11 500 000 лева от бюджета всяка година.
Периода на плана е 2018-2020 година, той съдържа мерки за превенция на отпадането от училище и за компенсиране на пропуснатите знания и умения за отпадналите преждевременно от системата.

Предвидени са интегрирани мерки по модела на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици, създаден през 2017 година. Целта е Механизма да се превърне в устойчива политика за превенция на отпадането от училище. До края на периода се предвижда да бъдат включени над 19 000 деца.

Предвижда се мотивацията на родителите децата им да посещават училище. Включени са дейности за овладяване на българския книжовен език от децата и учениците, чиито майчин език не е българският. Заложени са и мерки за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда.

Очаква се да бъде постигната целта на Стратегията – делът на преждевременно напусналите образователната система до 2020 година да спадне под 11% при 12,5% през 2012 г., поясняват от МС.

Източник: news.bg

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

Close
error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder