Полицията предприемат мерки за опазване на реколтата в област Видин

Полицията предприемат мерки за опазване на реколтата в област Видин

Служители от областната дирекция и районните управления във Видин, Белоградчик и Кула предприемт необходимите мерки за противодействие на престъпността, опазване на обществения ред, предотвратяване на произшествия и инциденти, свързани с отглеждането, прибирането, съхранението, транспортирането и търговията със земеделска продукция от реколта 2018 година в региона.
Във връзка с предстоящата кампания е създадена организация за реализиране на комплексни мерки, целящи опазването на реколтата от престъпни посегателства. За изпълнението на планираните мерки полицейските служители ще работят в тясно сътрудничество с представители на институциите и местната власт. В превантивните и охранителни мероприятия ще участват и съвместни патрули от полицаи, граничари и служители на Зонално жандармерийско управление – Монтана.

Планирани са срещи и информационно-разяснителни кампании с производителите и жителите в селскостопанските райони за осъществяване на превантивна дейност. Целта е недопускане и предотвратяване на престъпни посегателства.

Организират се срещи с кметовете по места, председателите на земеделски кооперации, управителите на фирми и земеделски производители за създаване на организация и предприемане на конкретни мерки за охрана на складовите бази, използвани за съхранение на селскостопанска продукция.

Провеждат се работни срещи с ръководствата на частни охранителни фирми и звената за самоохрана, изпълняващи дейности в отрасъл селското стопанство на територията на ОДМВР–Видин с оглед засилване на бдителността при охрана на селскостопанска продукция и уточняване на механизмите за обмен на информация.

Повишава се контролът на пътното движение в селскостопанските райони, като особено внимание се обръща върху спазване изискванията за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства с цел недопускане на ПТП с участието на селскостопанска техника, придвижвана по пътищата, отворени за обществено ползване, при превозване на продукцията.

Пътните полицаи ще извършват системни проверки на ППС, транспортиращи селскостопанска продукция, за ефективен контрол относно техническа изправност, наличие на задължителна застраховка „Гражданска отговорност”, винетен стикер, годишен технически преглед и противопожарно оборудване.
Планират се специализирани полицейски операции и съвместни проверки с контролни органи от други институции – Министерство на земеделието, храните и горите, Изпълнителна агенция по горите, Комисия за защита на потребителите, Държавна комисия за стокови борси и тържища и Териториалната дирекция на НАП, с цел оказване на методическа помощ, превенция и документиране на нарушения.

Екип: Видин Вест

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

Close
error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder