От Националния статистически институт с последни данни – за размерът на работните заплати и заетостта в страната

От Националния статистически институт с последни данни – за размерът на работните заплати и заетостта в страната

Наетите лица по служебно и трудово правоотношение, в България, нарастват към края на март 2018 година, с 35,2 хиляди или с 1,5% спрямо последното тримесечие на предходната година, достигайки 2,31 милиона, според предварителни данни на Националния статистически институт.

Най-внушително увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности, спрямо края на четвъртото тримесечие. „Култура, спорт и развлечения“ – с 4,8%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 4,5% и в „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 4,2%, предават от novini.bg.

В дейността „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – е регистрирано значително намаление на наетите в трудово и служебно правоотношение, наблюдава се понижение с 0,8 на сто.
Най-голям относителен дял имат наетите по трудово и служебно правоотношение в следните дейности – „Преработваща промишленост“ (22,4%) и „Търговия и ремонт на мотоциклети и автомобили“ (17,1%).
Наетите лица по служебно и трудово правоотношение, спрямо началото на 2017 година, през първото тримесечие на настоящата година се увеличават с 1,5 на сто или с 34,5 хиляди.
Най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Преработва промишленост“ (с 6,4 хиляди), в „Хотелиерство и ресторантьорство“ (с 5,2 хиляди, или с 5,1%) и в „Строителство“ (с 4,9 хиляди), докато най-голямо понижение на наетите лица към края на март 2018-а има в икономическата дейност „Операции с недвижими имоти“ (понижение с хиляда, или с 4,3%).
Междувременно, през първото тримесечие на 2018 година, средната месечна работна заплата е в размер на 1077 лв., като намалява с 1,6 % спрямо последното тримесечие на миналата година, когато беше в порядъка на 1095 лв. През януари средната брутна месечна работна заплата е била 1075 лв., през февруари се е понижила до 1049 лв., преди да нарасне до 1107 лв., през март, сочат предварителни данни на НСИ.

Най-голямо намаление на средната месечна работна заплата, е регистрирано през първото тримесечие на година, в икономическите дейности – „Операции с недвижими имоти“ (спад с 12,1% на тримесечна база), „Образование“ (с 11,0%) и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ (17,1%). (понижение със 7,1%).

Средната месечна работна заплата нараства през януари-март, на годишна база – нараства със 7,1% в сравнение с началото на миналата година. Най-значително е увеличението в сектор „Добивна промишленост“ (повишение с 14,4%), „Образование“ (с 12,2%) и „Строителство“ (с 10,5%).
Икономическите дейности, с най-високо отчетено средно месечно трудово възнаграждение на наети лица по трудово и служебно правоотношение, през първото тримесечие на годината са „Създаване и разпространение на творчески продукти и информация, далекосъобщения (със средна заплата от 2584 лева), „Финансови и застрахователни дейности“ (от 1801 лева) и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ (средна заплата от 1721 лева).
В това време най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ (със средна заплата от 655 лева), „Други дейности“ (768 лева) и „Строителство“ (820 лева).

Eкип: Видин Вест

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

Close
error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder