Пpoeкт „Инвестиция в бъдещето”  – Монтана продължава дейността си

Пpoeкт „Инвестиция в бъдещето” – Монтана продължава дейността си

Община Монтана продължава работата си по Проект „ИНВЕСТИЦИЯ В БЪДЕЩЕТО” и през новата 2019 година. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, чрез Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”.
От две години по проекта са разработени и се предоставят интегрирани услуги за ранно детско развитие – социални, здравни и образователни. Целта е подобряване качеството на живот и достъпа до услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности на деца от уязвими групи на възраст до 7 години и техните семейства.
В създадения по проекта Център за ранно детско включване, разположен в сградата на ЦДГ № 6 ”Слънце” – гр. Монтана, ул. ”Хан Аспарух“ № 35, както и мобилно, се предоставят следните интегрирани социални услуги за деца и семейства в риск:
1. Семейно консултиране и подкрепа. Целта на услугата е обучение за формиране и развитие на родителски умения, подкрепа и консултиране на семействата. От приоритетно значение е мобилният аспект на услугата. Районите от община Монтана, в които се извършват дейностите, са селата Благово, Горно Белотинци, Винище, Войници, Горна Вереница, Горно Церовене, Д-р Йосифово, Долна Вереница, Долна Рикса, Долно Белотинци, Клисурица, Крапчене, Липен, Николово, Славотин, Смоляновци, Стубел, Студено буче, Сумер, Трифоново и гр. Монтана /с изключение на кв. Огоста и кв. Кошарник/. Екипът, състоящ се от социални работници, медиатори, психолог, педиатър, гинеколог, медицинска сестра и юрист посещава домовете и извършва консултиране на родителите за полагане на необходимите грижи за отглеждането на техните деца.
2. Здравна детска консултация. Услугата се предоставя в специално оборудван за целта здравен кабинет в Център за ранно детско включване, както и мобилно – чрез посещения в домовете. Екипът, състоящ се от педиатър, медицинска сестра и медиатор, извършва редовно наблюдение на здравното, физическото и психомоторното развитие на децата. Целта на дейността е превенция на детската заболеваемост: консултации при смущения на храненето, при проблеми със съня, насърчаване на кърменето, обучение по здравословно хранене; обучение в умения за масажи, упражнения, практики за подобряване на здравето.
3. Индивидуална педагогическа подкрепа на деца с увреждания. Специален педагог провежда индивидуални и групови занимания с децата за успешната им интеграция в първи клас в масовото училище, както и работа с родителите им. Заниманията се извършват в специално оборудвано помещение в Център за ранно детско включване, в дома на детето или в детската градина на детето.
4. Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище. В рамките на услугата 60 деца, на които им предстои постъпване в първи клас, получиха едномесечно обучение в лятно училище, организирано в ЦДГ № 6 – гр. Монтана. Лятно училище се проведе и през двете години на функциониране на проекта. На децата се предоставиха безплатни обучителни пособия, закуска и транспорт.
По време на лятното училище с децата ежедневно работиха предучилищен педагог и медиатор. Заниманията бяха съчетани с познавателни игри, упражнения за развитие на уменията за писане и рисуване, формиране и разширяване на знанията за заобикалящия ги свят. Децата участваха в образователни и творчески дейности, стимулиращи тяхната мисъл и въображение.
Предстои през месеците юли и август на настоящата година отново да се сформират летни групи за допълнителна педагогическа подготовка, в които да бъдат подкрепени 30 деца.
5. В Центъра за ранна интервенция, разположен в сградата на бившия пилотен Дом за медико-социални грижи за деца в Монтана, ул. „22 септември” № 46 или чрез мобилна работа, се предоставя услугата Ранна интервенция на уврежданията. Екип от специалисти – социален работник, логопед, рехабилитатор, педиатър, психолог, медиатор – извършва пряка работа с децата с увреждания и техните семейства, включително медицинска рехабилитация и дейности по информиране, консултиране, мобилна работа с детето в неговия дом. Специалистите извършват подкрепа на семейството за ранна диагностика и последващо своевременно лечение на увреждането, както и обучение на семейството за обгрижване на детето.Целта на дейностите е предотвратяване изоставянето на деца с увреждания и изграждане на специални умения у родителите за отглеждане на децата им.
Източник: www.montana-dnes.com
Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

Close
error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder