Топ вести
19.05.2024 - Кметът на Община Видин д-р Цветан Ценков поздрави Богомил Петров по повод 60 години от постигането му на световен рекорд по вдигане на тежести
19.05.2024 - Община Видин бе домакин на втория кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене „Младежта за безопасност на движението“
19.05.2024 - Събитие на тема Амбициозната зелена сделка на Европейския съюз се проведе във Видин
19.05.2024 - Църковна камбана за пръв път прозвуча в село Крапчене
16.05.2024 - 10 смартфона с до 300 лева отстъпка от Yettel до края на май  
16.05.2024 - Съдия Милена Стоянова встъпи е новият председател на Районен съд – Видин
16.05.2024 - Зад светлините на прожектора- как казината печелят пари
16.05.2024 - КЦ Жул Паскин домакин на събитие на тема: Амбициозната зелена сделка на Европейския съюз
16.05.2024 - Голямо количество цигари без бандерол и наркотици са иззели кулските и белоградчишките полицаи
15.05.2024 - Вижте какво е въздействие на криптоказината върху хазартната индустрия
Обществено обсъждане на промени в Наредбата за придобито висше образование в чуждестранни висши училища

Обществено обсъждане на промени в Наредбата за придобито висше образование в чуждестранни висши училища

Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища е основният акт, въз основа на който всички лица, които са придобили висшето си образование извън България, могат да получат неговото признаване с цел продължаване на обучението си или, в определени случаи, достъп до пазара на труда.

Причини, които налагат предложените изменения са няколко:

На първо място, предложените изменения са в изпълнение на одобрените с Решение № 704 на Министерския съвет от 2018 г. мерки за трансформация на модела на административно обслужване и по-конкретно мерките за привеждане на административните услуги в съответствие с Административнопроцесуалния кодекс, Закона за администрацията и Закона за електронното управление. Основният фокус на предлаганите изменения попада върху осигуряване на качествено обслужване, обслужване на едно гише, намаляване на удостоверенията, които изисква администрацията и прилагане на т.нар. служебно начало. Отчетени са случаите, при които възниква необходимост от нормативно закрепване на изискуеми данни и документи с цел яснота и предвидимост на дейността на администрацията по отношение на гражданите. Измененията са насочени към облекчаване на административните процедури и режими за гражданите и намаляване на административните тежести при тяхната академична и трудова мобилност.

На второ място, измененията се изразяват в систематизация на нормативната уредба, свързана с академичното признаване на образователна и научна степен „доктор“, предвид последните промени в процедурата по признаване в чл. 5 от Закона за развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ).

На трето място, измененията са в отговор на необходимостта от нормативно уреждане на мерки, за улесняване на достъпа на лица със статут на бежанци, които не разполагат с необходимите документи, до по-нататъшно обучение в системата на висшето образование, обучение за повишаване на квалификацията и до докторантура, както и до пазара на труда и за други цели, за които е налице правен интерес за лицето, включително чрез признаване на придобито висше образование и на завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища.

За повече информация, коментари и становища посетете Портала за обществени консултации – www.strategy.bg 

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

Close
error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder