Топ вести
EURES – възможности за работа в Европейския съюз

EURES – възможности за работа в Европейския съюз

В семейството от държави, съставляващи Европейския съюз съществуват четири безпрецендентни свободи – свобода на движение на стоки, капитали, услуги и хора. Движението на хора означава не само свобода да се придвижваш и пътуваш, но и да се преместваш да живееш и да бъдеш наеман на работа в друга държава. Това е едно от най-важните права на гражданите в ЕС – всеки, който желае може да се премести във всяка една държава от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария, да търси и да започне работа.

Това макар и вълнуващо, не винаги е толкова лесно, но благодарение на портала EURES, който представлява платформа за професионална мобилност и съдействие на търсещите работа лица и работодателите, това е напълно възможно. Чрез този инструмент гражданите  получават подкреп в тази насока.

Мрежата EURES е създадена през 1993 г. с цел подпомагане мобилността на Европейските пазари на труда чрез оказване на необходимото съдействие на:

– търсещите работа лица, които желаят да работят в чужбина;

– работодателите, които желаят да наемат работници от чужбина;

– търсещите работа лица и работодателите в пограничните региони.

На портала на EURES ще откриете голям набор от услуги и широкообхватна мрежа от повече от хиляда съветници на организациите, които са членове или партньори на EURES. EURES предлага следните услуги за лица, търсещи работа, и работодатели:

– Намиране на съответствия между свободните работни места и автобиографиите на портала EURES;

– Информация, насоки и други услуги в подкрепа на работници и работодатели;

– Достъп до информация за условията на живот и труд в държавите членки на ЕС, като данъчно облагане, пенсионно, здравно и социално осигуряване;

– Специфични услуги в подкрепа на погранични работници и работодатели в трансгранични региони;

– Подкрепа за специфични групи в рамките на целеви схеми за трудова мобилност на EURES, като „Твоята първа работа с EURES“ и Reactivate;

– Популяризиране на възможности за младите хора чрез Drop’pin@EURES — мястото, където предприятията и организациите могат да рекламират и показват своите възможности за младежта, имащи за цел да помогнат на младите европейци да направят първите си стъпки на пазара на труда;

– Подкрепа за активни инициативи за набиране на персонал чрез платформата Европейски (онлайн) дни на заетостта;

– Информация и достъп до помощни услуги след наемане на работа, като езикови курсове и подкрепа при интеграцията в приемащата държава;

Работата в друга страна е премеждие и трудност, но и възможност, при която дори за кратко време, може човек  да си повиши значително уменията, квалификацията, както и да увеличи шансовете си за намиране на по-добра работа в собствената си страна. Мрежата EURES открива неограничени възможности за мотивираните и мобилни лица, търсещи работа. А ако ви трябва консултация и информация във връзка с това, налице са множество експерти, които ще ви насочат в намирането на възможности за стажове и професионално обучение (има секция на платформата: Стаж, практика, професионално обучение — какво да изберете?); ще ви съдействат при правенето на т.нар. паспорт на уменията; ще ви насочат при съществуващи трудови борси онлайн и на място. Можете също да се срещате на живо или онлайн със служителите на EURES за помощ в професионалната ориентация.

Онлайн порталът на EURES предоставя не само информация за свободните работни места, заявени чрез националните и обществените служби по заетостта в страните-членки на EURES, но и възможност за публикуване на професионално CV от страна на търсещите работа лица в съответната база данни на портала. Предлага още достъп за търсене и преглеждане на автобиографии/профили на търсещи работа – за регистрираните в портала работодатели, които се интересуват от мотивирани търсещи работа лица от други страни от ЕС/ЕИП, като се спазва Oбщ ред и условия за използване от работодатели, които имат достъп до автобиографии/профили на търсещи работа, извлечени от базата данни на автобиографиите на портала EURES. Освен това може да се открие информация за условията за живот и работа в страните от ЕС/ЕИП, информация за пазарите на труда, информация за ограниченията в свободното движение на работната сила, въведени от старите страни-членки на EURES по отношение на новоприетите страни в ЕС и информация за възможностите за образование и професионално обучение в ЕС.

Източник: Еропейска комисия

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

Close
error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder