Асистентската помощ за хора с увреждания ще се предоставя от общините

Асистентската помощ за хора с увреждания ще се предоставя от общините

Асистентската помощ за хора с увреждания ще се предоставя от общините. Това решиха депутатите с приемането на второ четене на текстове от Закона за социалните услуги. Задно с приетите в края на миналата година Закон за хората с увреждания и Закон за личната помощ, настоящият законопроект цели да завърши стартиралата реформа в социалната сфера.

За първи път се създава законов ред за предоставяне на асистентска подкрепа за лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, както и за лица с трайни увреждания, ако не ползват такава подкрепа по друг закон. Насочването за ползване на асистентска подкрепа, която се финансира от държавния и общинския бюджет, се извършва само от общината, която предоставя услугата.

Общината ще трябва да организира предоставянето на асистентската подкрепа по начин, който да позволи комплексно предоставяне на различните видове социални услуги в домашна среда. Асистентската подкрепа не се предоставя на лица, ползващи резидентна грижа, както и за времето, през което се ползва заместваща и целодневна грижа, и за времето за престой в лечебното заведение.

Контролът за дейността на асистентите и на отчитането на предоставената асистентска подкрепа ще се осъществява от общината, когато услугата се финансира от държавния и общински бюджет. С текстовете на законопроекта се регламентира и заместваща грижа. Тя е уредена като подкрепа за лица, полагащи грижи за зависими членове на семейството, не само за деца.

Заместващата грижа е дефинирана като краткосрочна,като се предоставя за срок не по-дълъг от 30 дни в рамките на една календарна година. Самата грижа може да се предоставя в домашна и специализирана среда, в която се осигурява резидентна или дневна грижа в домовете на приемни семейства.

Източник: www.zovnews.com

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

Close
error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder