ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИ ПО ПРОЕКТ „ШАНС ЗА РАЗВИТИЕ“, НАСОЧЕН КЪМ ПОДКРЕПА НА ТЪРСЕЩИ РАБОТА ЛИЦА СЕ ПРОВЕДЕ ВЪВ ВИДИН

ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИ ПО ПРОЕКТ „ШАНС ЗА РАЗВИТИЕ“, НАСОЧЕН КЪМ ПОДКРЕПА НА ТЪРСЕЩИ РАБОТА ЛИЦА СЕ ПРОВЕДЕ ВЪВ ВИДИН

Нa 28 февруари във видински хотел се проведе заключителна пресконференция за представяне на резултатите на проект „Шанс за развитие“ за област Видин, който стартира през месец май 2017 г. Проектът е насочен към повишаване на капацитета и пригодността за заетост чрез едновременно развиване на професионалните умения и осигуряване на по-добра комуникация между работодатели и лица, търсещи работа в окръг Долж, област Видин и област Велико Търново. Водещ партньор на проекта е Университетът в Крайова, а партньори са Фондация за регионално развитие и Стопанската академия „Д.А.Ценов“, гр. Свищов. В хода на изпълнение на проекта приоритет беше поставен върху предоставяне на консултации и обучения за улесняване на процесите за включване на пазара на труда на лица, търсещи работа, включително на студенти и на вече завършили висше образование лица.  Окончателните дейности на проекта ще приключат през месец май 2019 г

Повече от 100 души, безработни или търсещи работа лица от трансграничния регион, обхванат от проекта, както и над 25 представители на фирми, информационни мрежи и неправителствени организации взеха участие в проекта.  Те получиха над 100 консултации, свързани с възможностите за реализиране на пазара на труда на регионално, национално и европейско равнище, като взеха участие в редица обучения, проведени от Фондация за регионално развитие в периода на проекта.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитиe и от националните бюджети на Република Румъния и Република България.

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

Close
error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder