Топ вести
19.05.2024 - Кметът на Община Видин д-р Цветан Ценков поздрави Богомил Петров по повод 60 години от постигането му на световен рекорд по вдигане на тежести
19.05.2024 - Община Видин бе домакин на втория кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене „Младежта за безопасност на движението“
19.05.2024 - Събитие на тема Амбициозната зелена сделка на Европейския съюз се проведе във Видин
19.05.2024 - Църковна камбана за пръв път прозвуча в село Крапчене
16.05.2024 - 10 смартфона с до 300 лева отстъпка от Yettel до края на май  
16.05.2024 - Съдия Милена Стоянова встъпи е новият председател на Районен съд – Видин
16.05.2024 - Зад светлините на прожектора- как казината печелят пари
16.05.2024 - КЦ Жул Паскин домакин на събитие на тема: Амбициозната зелена сделка на Европейския съюз
16.05.2024 - Голямо количество цигари без бандерол и наркотици са иззели кулските и белоградчишките полицаи
15.05.2024 - Вижте какво е въздействие на криптоказината върху хазартната индустрия
Вижте какви са окончателните ставки за биопроизводителите

Вижте какви са окончателните ставки за биопроизводителите

Oфициалните ставки, които ще се прилагат през тази година за биопроизводителите станаха ясни от обнародваните в Държавен вестник наредби по мерките 10 „Агроекология и климат“11 „Биологично производство“ и 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“.

Наред с това министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов подписа заповед за старт на приема на заявления за подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за Кампания 2019 относно мерките, финансирани от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Началната дата е определена за 1 март (както гласи закона), като и тази година няма да се приемат заявления за поемане на нов ангажимент или за разширяване на вече поет такъв по мярка 11 и 10. Изключение правят единствено дейности по направление Пасторализъм по мярка 10.

От обнародваната наредба за мярка 11 става ясно, че 284 евро/ха е определеният годишен размер на плащанията за преминаване към биологично земеделие (период на преход) за фуражни и полски култури, при площи, които бенефициентите са заявили до 1 януари 2018 г. Ставката пада на 282 евро/ха за бенефициентите, които са заявили площите си след тази дата.

168 евро/ха пък е определеният размер за сертифицираните биопроизводители, които гледат фуражни и полски култури, с площи, заявени до 1 януари 2018 г. Биофермерите, които са заявили площите си след тази дата, трябва да получат ставка от 166 евро/ха.

За кампания 2019 вече няма да се прилагат и разпоредбите на член 17, ал. 4, 5 и 6, което гласи, че „при увеличаване на общата одобрена площ по съответното направление с до 20 на сто от първоначалния размер, но с не повече от 10 ха, подпомаганите лица не поемат ново задължение, а разширяват ангажиментите си с новите площи за оставащия период, при условие че новите площи отговарят на изискванията на тази наредба“. Отпада и условието: „при увеличаване на общата одобрена площ по съответното направление с над 20 на сто от първоначалния размер или с повече от 10 ха се поема ново задължение за петгодишен период за всички подпомагани площи и те подлежат на одобряване“.

От обнародваният документ за прилагане на мярка 10, става ясен размерът на годишното плащане за прилагане на агроекологичните дейности по направление „Поддържане на местообитанията на Царски орел и Египетски лешояд в обработваеми земи с орнитологично значение“. За превръщане на обработваемите земи, които са местообитания на двете редки птици в постоянно затревени площи досегашната ставка „до 278 евро/ха“ се заличава и се създават две нови: до 278 евро/ха – за площи, заявени до 1.01.2018 г. и 247 евро/ха – за площи, заявени след 1.01.2018 г.

Промяна и разделение има и за ставките, изплащани по точка 4 – контрол на почвената ерозия. Досегашната ставка от до 315 евро/ха за превръщане на обработваеми земеделски земи в постоянно затревени площи, се заличава и се въвеждат две нови: до 315 евро/ха – за площи, заявени до 1.01.2018 г. и 266 евро/ха – за площи, заявени след 1.01.2018 г.

При противоерозионните мероприятия в обработваеми земи след ставката до 40 евро/ха се добавя „за площи, заявени до 1 януари 2018 г. и 36 евро/ха – за площи, заявени след 1 януари 2018 г.

При направление „Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство“, подпомагането за полски култури се променя по следния начин – от обща ставка „от 223,95 евро/ха“, през тази година бенефициентите ще получават до 223,95 евро/ха – за площи, заявени до 1 януари 2018 г. и 221,39 евро/ха – за площи, заявени след тази дата.

От обнародваната наредба за мярка 13 пък става ясно, че през Кампания 2019 компенсационното плащане на хектар допустима площ по подмярка 13.2 „Компенсационни плащания за други райони, засегнати от значителни природни ограничения“ ще бъде в размер на 30 евро.

Източник: www.fermer.bg

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

Close
error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder