Топ вести
Излязоха Указанията за кандидатстване за мини мандри

Излязоха Указанията за кандидатстване за мини мандри

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) напомни на фермерите, че от 18 март 2019 г. могат да кандидатстват за държавна помощ за изграждане на малки мандри. Помощта е определена като „Инвестиции за закупуване или изграждане на обекти за преработка и/или обработка на сурово мляко”.  Схемата беше нотифицирана пред Европейската комисия в края на 2018 г. Общият бюджет на помощта, която ще се прилага до 31 декември 2020 г., е в размер на 1,5 млн. лв.
Целта на държавната помощ е да се подпомогнат малки и средни фермери и организации на производителите да преработват и реализират сами продукцията си на фермерските пазари и по този начин да увеличат доходите си.
Кандидатите следва да са регистрирани съгласно Наредба № 26 за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход.
По схемата ще се възстановяват до 50 % от извършените разходи за изграждане на мини мандри, като максималният размер на помощта е до 60 000 лв. За отделните видове инвестиции са определени размери на максимално допустимите разходи, съгласно утвърдените указания от министъра на земеделието, храните и горите.
Когато кандидатите поемат ангажимент да извършат строително-монтажни дейности, крайният срок за реализация на инвестицията е до 18 месеца от датата на сключване на договора. Ако такива не са заложени, срокът за изпълнение на инвестицията е до 9 месеца от датата на подписване на контракта.
Заявления за подпомагане ще се приемат в Областните дирекции на ДФЗ по място на осъществяване на инвестицията. При кандидатстване документите се подават лично от заявителя или от упълномощено от него лице, с нотариално заверено изрично пълномощно. Средствата ще се изплащат по банковата сметка на кандидата, след доказване на целевото изпълнение на инвестицията.
Източник: www.fermer.bg
Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

Close
error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder